Widvey i kirkestriden

Politikerne er ikke fornøyd selv om de har fått Den norske kirke til å endre syn på hva et ekteskap er. De vinner neppe fram med å kreve at alle prester må innordne seg. Det beste er at det offentlige tar seg av ekteskapsinngåelsene.

Ikke overraskende er Den norske kirke nå klar for å rette seg etter det politikerne og det store flertallet av folket mener; homofile må kunne få gifte seg i kirken på lik linje med heterofile. Vi har en lov om ekteskap her i landet der en ikke skiller mellom kjønn. Ekteskapet er ikke lenger per definisjon en ordning mellom en mann og en kvinne. Kirken har i om lag to tusen år ment det, men Den norske kirke har forandret mening i løpet av ti siste årene. Når Den norske kirkes høyeste organ, Kirkemøtet, samles neste år, vil det være et solid flertall som vil åpne for homofil vigsel. Fortsatt er det et betydelig mindretall som vil holde fast på at ekteskapet er forbeholdt en mann og en kvinne. Det er neppe slutt på bråket i folkekirken knyttet til denne saken.

Dagens liturgi for vigsel av en mann og en kvinne, skal nå enten suppleres med en ny liturgi for homofile eller så må det lages en felles liturgi. Det er det naturlige dersom dagens ekeskapslov skal legges til grunn. Her er ikke kjønn avgjørende.

Men velger kirken en slik løsning, risikerer en at en del prester ikke vil bruke denne liturgien. Det taler for at det blir to liturgier, et for hvert syn i kirken.

Skaffe seg barn

Når det gjelder vigsel for homofile, vil det nok også være delte meninger om man det her skal forutsettes og godkjennes at to homofile kan skaffe seg barn. Dermed et vi midt inne i surrogatidebatten. De som er mest opptatt av at homofile må få like retter som homofile, vil ha problemer med å godta at kirken bygger inn en «reservasjon mot barn» i liturgien.

Statskirken er praktisk talt avskaffet. Det er Den norske kirkes øverste organ som skal avgjøre liturgiske og teologiske spørsmål. Men politikerne ser ut til å ville følge med som nissen på lasset. Kulturminister Thorhild Widvey har så visst ikke tenkt å holde fingrene fra fatet. Hun synes det er utmerket at kirken nå vil vie homofile, men sier til Vårt Land i dag at kirken må få en liturgi som gjelder for alle prester.

– Å starte en reservasjonsdebatt nå, er jeg ikke tilhenger av. Det er en dårlig løsning. Nå må man klare å komme seg videre. Vi kan ikke risikere at noen ikke får giftet seg i et prestegjeld fordi prestene reserverer seg, sier statsråden med ansvar for kirkesaker.

Skulle det skje at en eller to av alle prestene i en menighet reserverer seg, vil nok prost eller biskop påta seg å skaffe en prest som vil vie det homofile paret.  Verre er det ikke

Her vinner nok ikke Widvey fram. Til og med «Åpen folkekirke» vil at prester skal ha rett til å reservere seg. Presteforeningen mener det samme. Biskopene er garantert av samme oppfatning.

Ingen av fløyene i Den norske kirke liker utspillet fra Widvey. De konservative rister oppgitt på hodet over en kulturminister som tror hun skal kunne presse prester til noe de selv ikke vil være med på. Den liberale fløy mener politikerne nå burde være fornøyd.

Guri Melby i Venstre kaller i Vårt Land reservasjonsrett mot å vie homofile for «spikeren i kiste for vigselsretten». Venstre har programfestet at det kun er det offentlige som skal ha vigselsrett. Widvey antyder at Høyre kan komme til å lande på dette.

Mister vigselsretten

Vi kan altså ende der at politikerne fratar kirkesamfunnene vigselsretten omtrent samtidig som Den norske kirke er klar for å vie det første homofile paret.

Det er de som mener Thorhild Widvey blander seg inn i noe som hun strengt tatt ikke har noe med lenger. Slik ser ikke en politiker på det. Det er det offentlige, politikerne, som forvalter vigselsretten, så her vil de ha et ord med i laget. Da er den eneste muligheten å gjøre som Venstre vil, å frata kirkesamfunnene vigselsretten. Eller så kan en som Widvey, bruke sin innflytelse for at Den norske kirke i praksis gjør det politikerne ønsker.

Ekteskapet er en offentlig ordning med like retter og plikter for alle borgere. Dette taler for at det offentlige også tar ansvar for selve ekteskapsinngåelsen. Men fram til i dag har et flertall av politikerne ment at det er en god tradisjon å kunne gifte seg i kirken.

Den norske kirke finner nok en løsning på reservasjonsretten. Ingen prester vil bli tvunget til å vie homofile. Skulle det skje at en eller to av alle prestene i en menighet reserverer seg, vil nok prost eller biskop påta seg å skaffe en prest som vil vie det homofile paret.  Verre er det ikke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *