Aps kommune-kortslutninger

Flere nei i folkeavstemninger er ingen grunn for Jan Tore Sanner til å legge om kursen eller å lytte til Helga Pedersen (Ap) som har havnet fullstendig i bakevja i en sak som var viktig for dem.

– Det har vært en feilslått strategi å bruke inntektssystemet til å true fram kommunesammenslåinger, sier Aps kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen til Klassekampen etter at det mandag ble avholdt folkeavstemning i 23 kommuner om sammenslåing. Litt under halvparten av kommunene sa ja, og det er først og fremst de store kommunene som er positive. Kommunal -og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener avstemningen gir et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet for å få flere kommuner til å slå seg sammen.

Aps kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen mener kommunalministeren ikke tar realitetene inn over seg. Etter hennes oppfatning har ikke regjeringen greid å overbevise folk om fordelene med å endre kommunegrensene.

– Folkeavstemningene ville ha fått et annet resultat om regjeringen hadde fokusert mer på konkrete fordeler ved at kommuner går sammen, sier Pedersen. Hun vil ikke tvinge noen til å bli slått sammen. Dermed må de som har sagt nei, få viljen sin. Slik tenker hun.

De rødgrønne

Da de rødgrønne hadde makten, tok hun til orde for at det bør brukes tvang mot kommuner som ikke vil slå seg sammen. Det ville ikke landsmøtet gå med på. Ap er for at kommuner slår seg sammen, men de vil det skal være helt frivillig. Det betyr at det i praksis ikke skjer. Det viser historien. Ap oppnådde ikke noe som helst på dette området da de satt i regjering.

Ap mener jo at det er store fordeler for små kommuner å slå seg sammen med nabokommunene. Det må da Ap kunne si noe om, framfor å mase om frivillighet hele tiden?

Med Jan Tore Sanner fikk vi en statsråd som våget å ta fatt i utfordringene. Det har endt med at Helga Pedersen har parkert Ap tribunen der hun gjør sitt beste for at Sanner ikke skal lykkes med sitt reformprosjekt. Opposisjonens jobb er å kritisere sittende regjering. Det er som regel nok å ta av. Men når Ap i sak er enige om at vi trenger færre kommuner, burde Helga Pedersen kunne bidra med noe mer enn svartmaling av det Sanner forsøker å oppnå. Sanner forsøker å få til det Ap vil, men som de ikke har fått til.

Prosessen fortsetter

Jan Tore Sanner har satt i gang en prosess som det ikke er noen grunn til å stoppe. Han har fått Venstre med på å legge om inntektssystemet for kommunene slik at det ikke skal lønne seg å være liten dersom det ikke er noen grunn til det. Kommuner som slår seg sammen med en eller flere nabokommuner skal tjene på det.

Politikk handler blant annet om å gi økonomiske stimulanser til det som fremmer en ønsket utvikling. Det er ikke snakk om at det skal tas strupetak på kommuner som vil være små. Også i disse kommunene skal borgerne få gode tjenester.

Kommunereformen går sin gang. Den vil ikke stoppe opp. Det er for mange rådmenn, ordførere og politikere som mener det er nødvendig å få færre kommuner for å kunne gi innbyggerne bedre tjenester. Men det tar lenger tid å komme dit Jan Tore Sanner ønsker seg.

Helga Pedersen mener regjeringen ikke har greid å overbevise folk om fordelene med å endre kommunegrensene. Her bør hun selv kunne bidra. Ap mener jo at det er store fordeler for små kommuner å slå seg sammen med nabokommunene. Det må da Ap kunne si noe om, framfor å mase om frivillighet hele tiden? Det er frivillig å slå seg sammen. Men det er en regjerings oppgave å peke ut kursen for samfunnsutviklingen og treffe tiltak for at kommunene kan bevege seg i denne retningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *