Farlig sparing

Verken den tragiske helikopterulykken fredag eller bekymringer fra Petroleumstilsynet kan begrunne en påstand om at Statoil ofrer sikkerheten på kostnadskuttenes alter. Leif Sande i Industri Energi bør gå litt stillere i dørene før han vet mer.

I flere år har det fra fagforeningshold blitt hevdet at Statoil setter sikkerheten i fare i sine bestrebelser på å holde kostandene nede. Tidligere har det handlet om turnusordninger, organisering og disposisjon av arbeidsstyrken på de ulike plattformene. Statoil har kategorisk slått fast at de setter sikkerheten i høysetet. Mellom linjene har selskapet sagt at motivene for arbeidstakerorganisasjonene har vært å ivareta egne interesser.

Avlys innsparing

Etter den tragiske helikopterulykken fredag har påstanden om at Statoil nedprioriterer sikkerheten blitt fremsatt med økt styrke. Leif Sande i Industri Energi ber i Dagens Næringsliv i dag Statoil om å avlyse innsparingene. Statoil har krevd færre helikoptre, mer flytid og varsler bøter om ikke rutetidene holdes.  Sande hevder Statoil presser leverandørene til å godta innsparinger og effektiviseringer som går på sikkerheten løs.  Han viser til at antallet helikoptre er redusert og hvert helikopter må fly flere timer i døgnet.

Det er ikke påvist at helikopterulykken skyldes de effektiviseringer Statoil har satt i gang de siste årene. Vi har hatt tilsvarende ulykker tidligere. Statoil-sjef Eldar Sæthre sier til DN at Statoil aldri gjennomfører effektivitetsendringer som øker risikonivået på sokkelen.

Sande bør derfor gå stille i dørene før vi vet hva som var årsaken til ulykken. Utspillet hans smaker av et forsøk på å utnytte ulykken til å bremse kostnadskuttene i Statoil

Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service, som eier helikopteret som styrtet, bekrefter at oljeprisfallet har ført til krav om effektivisering, men mener bransjen har klart å opprettholde sikkerheten.

– Vi kompromisser aldri på sikkerheten. Jeg kunne ikke ha sett kolleger i øynene og sagt at sikkerheten tas ned fra høyeste nivå, sier Roland.

Petroleumstilsynet kunne før helgen fortelle at de er bekymret for at sikkerheten i Nordsjøen utvikler seg i negativ retning. Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, mente at flere piler peker i gal retning sammenliknet med fjoråret. Tilsynets indikator som viser faren for storulykker, var på det laveste nivået siden tusenårsskiftet i 2014, men steg i fjor. Antallet registrerte personskader økte også i 2015.

Petroleumstilsynets rapport bygger både på egne vurderinger og spørreundersøkelser. Når pilene peker i gal retning, er det grunn til å uttrykke bekymring. Men det er ikke det samme som å slå fast at ledelsen i selskapene som opererer i oljebransjen nedprioriterer sikkerheten.

Sikkerhetsbransjen

Det er ikke slik at sikkerhet kan unntas for kostnadsmessige vurderinger. Aktørene innen sikkerhet har også kommersielle interesser. De tilbyr stadig utstyr, programmer og prosesser som de hevder kan bedre sikkerheten. I gode tider er det lett for oljeselskapene å si ja til alt mulig som noen hevder kan bedre sikkerheten. Med synkende oljepris er det naturlig at sikkerhetsområdet også underkastes en streng kostnadskontroll.

Det er ingen grunn til å tvile på at Eldar Sæthre mener det når han sier at kostnadskuttene ikke skal gå ut over sikkerheten. Petroleumstilsynets oppgave er å påse at det ikke skjer.

Det kan godt være Leif Sande har et poeng. Rapporten fra Havarikommisjonen kan vise at helikopterulykken har sammenheng med forhold Sande peker på, men det kan også vise seg at det ikke er noen slik sammenheng. Sande bør derfor gå stille i dørene før vi vet hva som var årsaken til ulykken. Utspillet hans smaker av et forsøk på å utnytte ulykken til å bremse kostnadskuttene i Statoil.

Statoil skal følges med argusøyne slik at det kan dokumenteres at sikkerheten ikke nedprioriteres. Sikkerheten knyttet til helikoptrene kan heller ikke Statoil gjøres direkte ansvarlig for. Dette er en tjeneste de kjøper. Det er eier og operatørselskapene som må sørge for at helikoptrene er i prima tekniske stand til enhver tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *