Stortings-styreri

Arild Grande (Ap) har selvsagt rett i at det er Stortinget som skal bestemme. Men en statsråd må sikre seg at det Stortinget ønsker henger på greip og er lovlig. Mye tyder på at kulturminister Helleland må rydde opp i mye ønsketenkning når det gjelder TV2.

Arild Grande (Ap) har iført seg selv ledertrøya i prosessen for å sikre at alt blir som nå for TV2 i årene framover. De skal produsere nyheter og ha kontor i Bergen. Staten skal betale, for det er dyrere enn det strengt tatt må være for en kommersiell kanal. Hvor mange hundre millioner det er snakk om, er det ingen som vet. Noen mener staten må legge en halv milliard på bordet hvert år. Om det skal tas over statsbudsjettet eller om kringkastingslisensen skal økes og betales via skatteseddelen, er heller ikke klart.

Det merkelige er at Arild Grande løper rundt og later som om alt er klart. Det er bare for kulturminister Helleland å iverksette det. Med en gang. Når hun sier at saken må utredes, hevder han at hun sår tvil om det Stortinget er blitt enige om.

Støtte til eiere?

Hvor lite Grande har tenkt igjennom pålegget til statsråden om å sikre at TV2 produserer nyheter og har kontor i Bergen, avslører han da Dagen Næringsliv spør om det er meningen at statsstøtten skal havne som utbytte til eierne. Å neida, det er Grande imot. De som får pressestøtte, kan ikke motta utbytte. Så det må lages et eget aksjeselskap som sikrer at støtten går til nyhetsproduksjon – og til husleie i Bergen, kunne han vel lagt til. At TV2 skal dele seg opp i ulike selskaper for å kunne få støtte, er en forskrudd ide. Vil Ap gi støtte til kommersiell virksomhet, får de i sannhet si rett ut at det er det de vil. Det er ikke verdens undergang om de mener det. Avisene har fått fritak for moms. Det er en form for støtte. Bokforlagene får millioner i støtte til bøker selv om eierne tar ut utbytte.

Helleland kan selvsagt ikke si at Stortinget har vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket, men Høyres folk går nok med på å innrømme at det var vel mye ønskekonsert i kravet om at alt skal bli som det er for TV2.

Linda Helleland listet opp en rekke spørsmål som må avklares før det kan legges fram en modell som sikrer TV2 støtte.

– Kompensasjon for allmennkringkasting reiser flere kompliserte spørsmål. Hvor mye støtte er det snakk om? Hvordan skal det finansieres? Klarer vi å sikre at utbyttet ikke forsvinner som utbytte til eierne? Hvilke deler av det kommersielle allmennkringkastertilbudet skal støttes? Er det kun lineær kringkasting? Er det kun nyhetsproduksjon, eller skal norskprodusert drama, debatt og dokumentar regnes med? Og hvordan skal vi sikre at støtten er i tråd med EØS-avtalen? Dette er spørsmål jeg vil gå grundig inn i og som jeg må være helt sikker på er grundig vurdert og utredet, slik at når jeg kommer til Stortinget med et forslag til en modell, så vet vi at det vil være en modell som vil stå seg for ettertiden, sier Helleland. Og så minner hun om TV2 i Danmark som måtte betale tilbake 628 millioner i støtte fordi det brøt med EUs regelverk.

God kontroll

Helleland har imidlertid rimelig god kontroll og har mulighet til å kunne styre prosessen slik at TV2 ikke får støtte, hvis det er det hun ønsker. Stortinget har vedtatt noen annet. Hun kan selvsagt ikke si at Stortinget har vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket, men Høyres folk går nok med på å innrømme at det var vel mye ønskekonsert i kravet om at alt skal bli som det er for TV. Linda Hofstad Helleland må nå utrede alle sider av saken. Hun må finne ut av om det er muligheter for å gi TV2 støtte selv om hun og Stortinget får hele hurven av nettsteder på nakken. Dagbladet, VG, Nettavisen og Aftenposten, for å nevne de største, påstår alt, med stor patos, at å gi TV2 støtte vil være i strid med EØS-regelverket. Det fordi det vil være konkurransevridende. Basta.

Helleland jobber på overtid. Konsesjonen gikk ut ved forrige årsskifte. Den er forlenget ut dette året. Stortinget har vedtatt at det skal lyses ut en midlertidig konsesjon fra neste år av. Ikke en gang Grande krever at TV2 skal få statsstøtte fra 2017 av. Mediepolitisk talsperson i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, sier til Kampanje i dag at en permanent avtale vil kunne være klar tidligst i 2018 eller 2019.

Så TV2 må altså drive med nyheter og ha kontor i Bergen i flere år framover før de kanskje får støtte. TV2-sjef Olav Sandnes vil ikke si noe om det er godt nok. Han vil vente på utlysningen av konsesjonen.

I forrige uke virket det som om TV2 hadde vunnet en stor seier. Det kan fort komme til å gå opp for Sandnes at han kun har vunnet en verbal seier. Det er støtten som teller- og den sitter lang, langt inne. Det er ikke lett å kjempe fram støtte til en mediekanal det er massiv motstand mot fra andre medier, og det trues med å bringe saken inn for ESA-domstolen.

TV2 har ikke fått det svaret de har bedt om. Det kan være de bestemmer seg for å flytte fra Bergen og se om de klarer å drive en nyhetsredaksjon på et redusert nivå i forhold til i dag uten statlig støtte. Et TV2 uten nyheter blir en blek skygge av den merkevaren de har bygget opp. Det kan være kommersielt lønnsomt å beholde sin egenart og opprettholde nyhetsproduksjonen selv om det koster en del, framfor å ende opp i haugen av andre kommersielle kanaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *