Streik i staten kan unngås

Streikefaren i staten er reell, men staten kan unngå streike ved på nøye seg med å ta et lite skritt framfor et stort steg i riktig retning.

Akademikerne og staten klarte altså å bli enige i årets lønnsoppgjør uten å hente inn meglerhjelp utenfra. Det samme klarte de i kommunesektoren. De andre arbeidstakerorganisasjonene som forhandler med staten, har brutt forhandlingene. Det blir streik 25 mai dersom ikke riksmekleren finner en løsning partene kan leve med.

Det blir ikke lett. Jobben til dem som fronter oppgjøret på vegne av arbeidstakerorganisasjonene, er å stå steil på krava og love at de skal selge seg dyrt.

Streikefaren i staten regnes som stor etter at tre av fire hovedsammenslutninger brøt forhandlingene med staten natt til søndag.

– Vi står svært langt fra hverandre. Dette handler om prinsipper og da er det erfaringsmessig langt vanskeligere å møtes på midten enn når striden kun handler om kroner og øre, sier forhandlingsleder Tone Rønoldtangen i LO Stat til NTB. Hun kaller statens opptreden for «politisk overkjøring» og mener regjeringen har vist sitt sanne ansikt.

Lokal lønnsfastsettelse

Det regjeringen ønsker, er at lønnsfastsettelsen skal skje lokalt. Det betyr at fagorganisasjonene mister mye av kontrollen over lønnsutviklingen. I lokal forhandlinger har en heller ikke streikerett. Akademikerne er overbevist om at de vil vinne på lokale forhandlinger fordi deres medlemmer besitter den kompetansen arbeidsgiver er avhengig av. Tone Rønoldtangen er overbevist på hennes flokk er avhengig av et godt sentralt styrt oppgjør.

LO Stat, Unio Stat og YS Stat organiserer til sammen rundt 100.000 statsansatte som befinner seg i statlige etater, Nav, politiet, skatteetaten, Tollvesenet, fengslene, universitets- og høyskolesektoren, domstolene, jernbanen og i Den norske kirke.

Det er ingen vei utenom å inngå smertefulle kompromisser. Det betyr reduserte ytelser, men større mulighet til å jobbe ved siden av å motta pensjon.

En annen grunn til at det ble brudd var at staten ikke vil si ja til kravet om at arbeidstakerorganisasjonene skal sikres streikerett dersom det blir endringer i ny offentlig tjenestepensjon før neste hovedoppgjør.

Tiden for endringer i pensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor er overmoden. Det er partene enige om, men de står langt fra hverandre når det gjelder å finne en løsning.

Prinsipper

Årets oppgjøre handler på sett og vis om prinsipper, men det bør være mulig å komme rundt prinsippene. Om staten ikke får gjennomslag for at lønnsdannelsen kan skje lokalt, kan de komme i mål om de går med på at hovedtyngdene av lønnstilleggene skal skje lokalt. Det betyr et skritt i riktig retning. Nå kan Akademikerne gjøre erfaringer med lokal oppgjør. De kan høste viktige erfaringer som en kan ta med seg i seinere forhandlinger.

Framfor å diskutere streikerett ved endringer i pensjonsavtalene, bør de forhandle om hvilke endringer som bør gjøres. Disse forhandlingene er vanskelige for innad i arbeidstakerorganisasjonene er det delta meninger og ulike interesser som skal ivaretas. Men det er ingen vei utenom å inngå smertefulle kompromisser. Det betyr reduserte ytelser, men større mulighet til å jobbe ved siden av å motta pensjon.

Partene burde klare å komme til enighet slik at vi unngår streik 25 mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *