Danmark svikter

Det må føres en streng innvandringspolitikk, men den danske regjeringen svikter sine menneskerettslige forpliktelser når de stopper mottaket av kvoteflyktninger på ubestemt tid. Dette bør Sylvi Listhaug kritisere.

Sylvi Listhaug har rett i at vi må ha en streng innvandringspolitikk. Skal vi klare å integrere de som kommer, må antallet som får asyl holdes på et nivå som gjør at vi ikke mister kontrollen. Det skjedde i Sverige. Landet lider nå under en feilslått innvandringspolitikk som har pågått i mange år.

I Danmark har de valgt en meget restriktiv linje. Norge har også strammet inn, og det er ikke store forskjeller på den politikken Norge og Danmark fører. Det er heller ikke store forskjeller mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Frp som legger premissene for hvilken politikk som skal føres. Frp vil riktignok gi færre fast opphold og vil ha tøffere tiltak for å få ned familiegjenforeningen.

I fjor sommer da flere hundre tusen flyktninger strømmet til Europa, sto Angela Merkel fram som forvarer av de humanitære idealer som har preget de vestlige demokratier og FNs flyktningkonvensjon som gir mennesker på flukt rett til beskyttes. «Dette klarer vi», sa Angela Merkel og ble hyllet for sin humanisme.

Utviklingen har tvunget henne til å legge idealismen på hylla og ikle seg realpolitikerens kappe. Hun konstaterer nøkternt at holdningen i Tyskland og i EU har endret seg. Det protesteres og aksjoneres mot mer intenst innvandringen. Realpolitikeren Merkel innser at det må strammes inn.

Når Danmark sier nei til å ta imot kvoteflyktninger, får vi se det som et endelig bevis på at EUs flyktningpolitikk har spilt falitt. EUs medlemsland vil ikke ta imot flyktninger basert på kriterier fastsatt av EU. Det er noen hundre tusen flykninger som oppholder seg i Tyrkia der de vente på å få komme til et EU-land. De venter forgjeves.

Forhandler med Egypt

Angela Merkel forhandler med Egypt om å opprette gigantiske flyktningleirer. Planen er å sende alle som tar seg over Middelhavet til Italia eller Hellas dit. Det vil raskt gjøre slutt på den ulovlige menneskesmuglingen.

Det er nødvendig at EU tar grep for å vokte sin yttergrense. Alle som vil til Europa, kan ikke få komme hit. En for høy innvandringen skaper problemer som myndighetene ikke klarer å løse. Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se hva som skjer.  En for høy innvandring fører til en sterk økning i kriminaliteten og skaper grobunn for terrorisme.

Det forstemmende at Danmark sier de ikke vil ta imot kvoteflyktninger. Dette innebærer at de går tilbake på et løfte de har gitt FN.

Om EU lykkes med å kontrollere sine yttergrenser, betyr ikke det at EUs medlemsland ikke skal ta imot asylsøkere. Poenget med å vokte grensene er at vi får kontroll med hvor mange asylsøkere vi vil ta imot.

Da er det forstemmende at Danmark sier de ikke vil ta imot kvoteflyktninger. Dette innebærer at de går tilbake på et løfte de har gitt FN.

– Danmark har et ansvar for å hjelpe mennesker som er på flukt. Men vi har også et ansvar for at Danmark henger sammen, økonomisk, sosialt og kulturelt, sier utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg. Hun mener flere land burde følge Danmarks eksempel. Hun viser til at det kom 21.000 flyktninger og migranter til Danmark i fjor og at vedtaket om ikke å ta imot kvoteflyktninger gir kommunene et pusterom.

Danmark har tidligere utsatt mottaket av de 491 kvoteflyktningene landet skulle ta imot i år, til et senere år. Alvorlig talt. Når en utsetter å ta imot 491 flytninger handler det om å en politisk markering. Det står ikke på evnen, men på viljen når Danmark sier nei til å ta imot 491 flytninger.

Ikke juridisk forpliktet

Støjberg hevder det ikke finnes en avtale som juridisk forplikter Danmark til å ta imot kvoteflyktninger, selv om man har skrevet under på den såkalte New York-erklæringen. Dette handler ikke om juridisk forpliktelse. Det handler om en etisk svikt av den danske regjering.

Nå er det så få som søker asyl både i Danmark og andre land, at det ikke byr på problemer å ta imot et lite antall kvoteflyktninger.

I budsjettet for 2016 er det lagt inn at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger fra Syria. Sylvi Listhaug burde i dag gjøre det klart at regjeringen ikke vurdere å følge Danmarks eksempel. Hun burde spandert på seg en kritisk kommentar til den danske regjeringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *