Et byråds søppel-fadese

Byrådet i Oslo har ikke brukt for lang tid på å rydde opp i søppelkaoset. Når kommunen i dag overtar ansvaret for å tømme søppel, har de truffet planken med å komme seg ut av en kontrakt som aldri skulle vært inngått.

Veireno har havnet på konkursens rand etter å ha fått aksept på at anbud om søppeltømming i Oslo som var for godt til å være sant. Eier og daglig leder, Johnny Enger, kan ikke annet enn å beklage. Det var neppe en feil i regnearket hans. Han feilberegnet saftig hvor mye tid det går med og hvor mange biler det trengs for å få hentet alt søppelet i hovedstaden. På papiret så det greit ut, og politikerne gned seg i hendene over at det hadde meldt seg en oppdragsgiver som mente han kunne gjøre jobben mye rimeligere andre. Johnny Enger fikk en høy stjerne hos de anbudskåte politikerne i Oslo kommune.

De første ukene i høst, da Veireno tok fatt, var en katastrofe. En skulle nesten tro det var søppelstreik. Men Johnny Engers flokk lå ikke på latsiden. De jobbet skjorta av seg for å få hentet alt søppelet. Det ble skaffet flere biler og ansatte, og de ansatte jobbet så mye overtid at Arbeidstilsynet lurte på om det var en slaveleir de hadde kommet over. Veireno ble anmeldt for grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Johnny Enger kunne nok ha overlevd en saftig bot i kombinasjon med et løfte om at de skulle ta seg sammen. Men etter hvert gitt det opp for Enger at han ikke ville være i stand til å få gjort jobben for de millionene han hadde lagt inn i anbudet. Et anbud er et anbud, så kan kunne ikke gå til kommunene og si at han trengte noen titalls millioner mer.

Løpet kjørt

Når Johnny Enger forsto at løpet er kjørt, er ikke godt å si. Da han innså at slaget var tapt, gikk det raskt å få på plass en avtale. I går ble det klart at Veireno kastet kortene og at kommunen overtar. Da 170 ansatte kom på jobb i dag, var det ansatt i kommunen. Det har de neppe noe imot. Veireno hadde problemer med å betale ut lønn for januar. Nå blir det orden på den slags. Kommunal pensjon blir det også. Noen vil sikkert savne muligheten for ekstra mye overtid. Men det vil neppe bli mangel på overtid innenfor lovens grenser.

Når renovasjonsdirektør Arild Sundbergs fra i dag av får ansvaret, kan det også oppstå en del overgangsproblemer. Men dette vil bli løst, koste hva det koste vil. Byrådet kan ikke leve med at de ikke får orden på søppelkaoset i Oslo.

Dette vil bli løst, koste hva det koste vil. Byrådet kan ikke leve med at de ikke får orden på søppelkaoset i Oslo

Det er ikke mulig å få gjort jobben skikkelig til den prisen Veireno la inn i anbudet. Hvor mange millioner dyrere det blir, vil tiden vise. Kommunen varsler alt nå at søppelavgiften vil øke med 300 kroner neste år.

Heller konkurranse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sier til NTB at de er skuffet over Oslo kommunes valg om å overta søppeltømmingen selv. Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie håper at renovasjonen for Oslo vil bli konkurranseutsatt igjen og at den kommende konkurransen fokuserer på gjennomføringsevnen og ikke bare pris. Det kan vel komme til å skje. Er det noe som egner seg for konkurranseutsetting, er det søppeltømming. Dette skulle en leverandør med en stor bilpark ha de beste forutsetninger for å klare. De siste 25 årene har da også private firma sørget for renovasjonen i Oslo.

Det er formålstjenlig at kommunen tar over for Veireno slik det nå skjer. Det ville tatt tid å legge opp til en skikkelig anbudsprosess. Etter at den siste konkurranseutsettingen ble mislykket, kan det være en fordel at kommunen får førstehånds kjennskap til de driftsutfordringene en står overfor.

Det borgerlige byrådet satset i alle fall på at det som var for godt til å være sant, faktisk var sant – og tok saftig feil

Når det først er inngått en avtale om levering av en tjeneste fra en ny leverandør, må en regne med en del innkjøringsproblemer. Denne gangen viste deg seg at det ikke vil være mulig å levere tjenesten til avtalt pris. Hvis kommunen for tidlig hadde sagt opp avtalen, kunne en fått en rettslig konflikt om kriteriene for oppsigelse var til stede. Ved å ta tiden til hjelp, har byrådet funnet en løsning som innebærer en nærmest smertefri overtagelse av Veirenos oppgaver. De ansatte er ivaretatt og forhåpentligvis kommunens innbyggere. Det kan være Veireno unngår konkurs. I så fall kan også kreditorene notere seg for en vellykket løsning.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg har vært under hardt press i flere måneder for å finne en løsning. Løsningen kom i grevens tid. Nå er den politiske krisen over.

«Denne avtalen skulle aldri vært inngått», sier byrådsleder Raymond Johansen. Nguyen Berg legger til at hun forstår at folk har vært forbannet. Det er det borgerlige byrådet som har ansvaret for søppelkaoset i Oslo.

Lan Marie Nguyen Berg ga etatsjefen sparken for vel en måned siden. Det kan være dette er et eksempel på at baker er rettet for smed. For alt hva vi vet kan etaten ha advart mot å la Veireno får oppdraget. Det borgerlige byrådet satset i alle fall på at det som var for godt til å være sant, faktisk var sant – og tok saftig feil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *