Konkurranse i alle kanaler

Sentraliseringstendensene er såpass tydelige i markedene at Konkurransetilsynet må passe på som en smed. Telia bør ikke få sluke Phonero med hud og hår. Vi trenger ikke et duopol i mobiltelefonmarkedet for bedrifter.

Investor Christen Sveaas og mobilsjef Thore Bertelsen kan til sammen gå glipp av over 550 millioner kroner dersom Telia nektes å kjøpe Phonero, skriver Dagens Næringsliv. Det får så være. De klarer seg. Saken må handle om hva som er i samfunnet og forbrukernes interesse.

I dag domineres bedriftsmarkedet for mobiltelefoni av Telenor og Telia. Men Phonero har klart å bygge seg opp som en tydelig tredje aktør.

– Vi frykter at Telias oppkjøp av Phonero vil føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding som begrunnelse for varselet om at de vil sette foten ned for at Telia får sluke Phonero.

Telia reagerer

Ledelsen i Telia Norge sier de er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets vedtak.

– Vi er svært overrasket over tilsynets forståelse av markedsdynamikken i det norske bedriftsmarkedet. Dersom varselet blir stående er det kun den dominerende aktøren som tjener på det, sier administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss i en pressemelding.

Telenor har så mye som 67 prosent av markedet. Et sammenslått Telia/Phonero ville fått 26 prosent markedsandel. Foss mener at en sammenslåing vil gi kundene et tydeligere alternativ til Telenor og føre til økt konkurranse i det norske bedriftsmarkedet.

Telenor har all mulig grunn til å være fornøyd med at Konkurransetilsynet griper inn. De vil beholde Phonero som kunde. Det gir årlig 300- 400.000 i leieinntekter.

Det Konkurransetilsynet har bestemt så langt, er at Telia ikke får overta selskapet som avtalt. De skal også vurdere om det er grunnlag for såkalte  «avhjelpende tiltak». Selskapet kan deles opp slik at en del kan selges, for eksempel.

Det virker ikke særlig sannsynlig i dette tilfellet. Phonero er ikke noe konglomerat. Det er et fokusert selskap på mobiltelefoni som vanskelig kan stykkes opp.

Konkurransetilsynet vil forhindre at mobilmarkedet for bedrifter ender opp som et duopol

Konkurransetilsynet vil forhindre at mobilmarkedet for bedrifter ender opp som et duopol – en situasjon der to aktører som begge et store dominerer markedet. I en slik markedssituasjon er det en fare for at de aktørene tilpasser seg hverandre både med hensyn til tjenester og priser. Tilsynet mener den konkurransen som Phonero representerer er positiv. Det er neppe tvil om at det ut fra kundenes perspektiv vil være mer positivt med tre enn to aktører i markedet.

Uten at Konkurransetilsynet følger våkent med, vil det skje en sentralisering og samling rundt noe få aktører i alle markeder der det er stordriftsfordeler som kan tas ut. Konkurransetilsynet har en defensiv myndighet. De kan ikke styre markedsaktørene.

Konkurransetilsynet kunne ikke redde ICA som en selvstendig dagligvarekjede. Coop fikk godkjent kjøpet av ICA, men ikke uten at de måtte la andre overta en del av butikkene for å opprettholde konkurransen i det lokale marked. Rema 1000 som nå er blitt den minste av de tre store kjedene, kjemper en hard kamp for å beholde sine markedsandeler. Tiden er ikke inne for å spekulere i om Rema ikke vil klare konkurransen.

Konkurransetilsynet grep også inn da Edda og Apressen gikk sammen. De måtte også la andre aktører overta noen aviser av konkurransemessige hensyn. Dette er eksempler på at Konkurransetilsynet velger «avhjelpende tiltak» det det er mulig.

Et strengere tilsyn

Advokatene Håkon Cosma Størdal og Harald Nordhus i advokatfirma Wiersholm skriver i Dagens Næringslov i dag at Konkurransetilsynet er blitt strengere med å håndheve konkurranseloven. Det peker på at tre fusjoner ble stanset i fjor og at tilsynet tydeligvis er opptatt av å skape en viss skrekk for at fusjoner ikke blir godkjent.

Konkurransetilsynet driver med skreddersøm. Hver fusjon må vurderes for seg

«Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ønskelig at transaksjoner skjer. Gjennom kjøp og salg av virksomhet realiseres synergier, og nye enheter bidrar til økt konkurranse og produktutvikling. Slike effekter kommer nettopp kundene til gode gjennom lavere priser, bedre produkter og et bredere utvalg. Konkurransetilsynets innstramning kan føre til at transaksjoner som bidrar til mer effektiv bruk av samfunnets ressurser, ikke skjer. Det vil i tilfelle være i strid med konkurranselovens formålsbestemmelse», skriver de.

Dette er ikke Konkurransetilsynet uenig i. De må levere holdbare begrunnelser når de griper inn. Det kan godt være at ikke alle begrunnelsene tilsynet har gitt, er like gode. Men de er vanskelig å diskutere dette på et fritt grunnlag.

Konkurransetilsynet driver med skreddersøm. Hver fusjon må vurderes for seg. Det blir ikke mer innovasjon eller bedre produkter ved at Telia får kjøpe Phonero, snarere tvert imot.

Når Phonero har klart å etablere seg i markedet, viser det at markedet fungerer som det skal. Det skal være mulig for nye aktører å prøve seg med nye metoder og forretningsmodeller. Dersom det er to aktører som dominerer markedet, blir det vanskeligere for nye aktører å prøve seg der det er et duopol.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *