Blind av rikdom

Med sin ukuelige tro på skattelette som medisin mot økonomisk ubehag, må Siv Jensen snart regnes blant kvakksalverne.

I forrige uke murte regjeringen seg inne i tre dager på Hurdal for å kaste seg over budsjettet for 2017. Dette møtet har rykte på seg for å være et av de mest brutale statsråder kan delta på. Her svinges øksen friskt og statsrådene får klar beskjed om hva slags hjertesaker og satsinger de bare kan kaste i glemselens hav. Ert par dager før fortalte Siv Jensen Fremskrittspart landsstyre at den økonomiske situasjonen «roper på skattekutt». «Sjelden har vært en bedre grunn til å kutte skatter og avgifter i Norge», sa Jensen og minnet om hvor viktig det er å sikre kjøpekraften i norsk økonomi. Denne uttalelsen utløste den mest langvarige applausen, kunne NTB fortelle.

Å kreve lavere skatter og avgifter sitter i Frps ryggmarg. Og ingen holder taler til innvortes bruk bedre enn lederne i Frp. Men for en finansminister å snakke om at 2017 er et år som er spesielt velegnet for skattekutt, er som jevngodt med å servere et av Asbjørnsens og Moes eventyr.

Ute av vater

Siv Jensen er ute av vater. Hun har fått pøse på med oljemilliarder på en nivå som sindige høyrefolk ikke trodde var mulig. Oljepengebruken var på rundt 36 milliarder i 2001. I snitt har økningen vært på om lag 10 milliarder hvert år, mens den var på 17 milliarder i 2015 og 24 milliarder i år. Før året er omme har vi hentet 193 milliarder ut av fondet. Sjefen for fondet, Yngve Slyngstad, sier aksjemarkedet ligger så pass lavt for tiden at vi må regne med at verdiene på fondet reduseres med 700 millioner i år. I tillegg kommer det regjeringen tar ut. Selv om fondet fortsatt er på 7000 milliarder kroner, er det en påminnelse om at det raskt kan tappes kraftig om oljeprisen holder seg lav og verdensøkonomien beveger seg i krabbegear.

Hvis ikke de politiske ungdomsorganisasjonene gjør opprør mot at dagens voksne pøser på med oljemilliarder for å stimulere til økt forbruk og skattelette, svikter de de kommende generasjoner.

Lav oljepris, synkende oljeproduksjonen, arbeidsledigheten stiger, antallet trygdede og eldre øker og flyktningkrisen koster oss x antall milliarder. Budsjettet for 2017 kommer til å bli så stramt at Frp og Venstre kommer til å gå fullstendig i vranglås hvis Jensen forsøker seg på såkalte «vekstfremmende skattelettelser» for folk flest.

Svindyrt byråkrati

Siv Jensen har enda et problem. I årevis har hun snakket om at hun er lut lei det stadig voksende byråkrati i offentlig sektor. Om bare Frp fikk komme til makten, skulle det effektiviseres og reduseres over en lav sko. Det motsatte har skjedd. Det er nå 7988 flere byråkrater på lønningslisten og 1539 flere stillinger i departementer og direktorater enn da Sigbjørn Johnsen var finansminister. Og det er før det skal ansettes en lite hær av byråkrater for å bygge opp den nye jernbanen der NSB skal konkurrere med private aktører.

Siv Jensen vil ikke få med seg økonomene i sitt eget departement på at en krone i skattelette gir en krone i økte inntekter på andre områder. «Vekstfremmende skatteøkninger» er en fiksjon, en ideologisk forankret ønsketekning. Skattelettelser er ikke forenelig med å beholde offentlig sektor på dagens nivå. Vil Siv Jensen kutte skattene, må hun kutte i velferd og statlige oppgaver. Slik er det i andre land, slik blir det hos oss også når vi ikke lenger kan og bør bruke oljefondet som før for å finansiere vår egen forbruksfest.

NHO og flere arbeidsgiverorganisasjon er blant dem som ivrer sterkest for å kutte skatten for bedriftene og formueskatten. De har i det minste innsett at skal man kutte et sted, bør det tas igjen på et annet, område. De vil innføre skatt på de dyreste boligene. Er det noen økonomer er enige om, så er det å øke skatte på bolig. Heller ikke det vil Siv Jensen. Hun er blitt blind av oljerikdom og sitter som støpt fast i en «både i pose og sekk»-tenkning som hørte en annen virkelighet til.

 

Publisert i Vårt Land 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *