Niqab-forvirret kulturminister

Det skal hun ha, Linda Hofstad Helleland, hun er ikke sein på avtrekkeren. Hun er lynrask. Da hun fikk vite at Islamsk Råd Norge har ansatt Leyla Hasic som ny administrasjonskonsulent, trakk hun fra hofta. Det var neppe lurt.

Hasic bruker niqab og hører til de konservative gruppene av muslimer. På sosiale medier ble det raskt meldt at muslimenes nye ansikt utad, bruker niqab. Dermed var levenet løs. «Ansettelsen er uklok», kunne kulturministeren fortelle. Hun har ordene sine i behold, men hvorfor blander en statsråd seg inn i hvem en organisasjon skal ansette til svare på brev og holde i orden på papirene.

For Helleland gjelder ikke slike grenser når det rører seg i opinionen. Departementet har gitt støtte til denne stillingen. Dermed meneder Helleland at hun er meningsberettiget. Poenget med bevilgningen var å sette Islamsk Råd bedre i stand til å styrke dialogen med det norske samfunnet. Da kan de ikke ha en medarbeider som bruker niqab. Slik tordnet kritikken. Det er så politisk ukorrekt som det kan få blitt. Det var ikke bare representanter fra Frp som var sjokkert.

Best kvalifisert

Generalsekretær Mehtab Afsar fremholdt at Hasic var den best kvalifiserte søknaden og at hun ikke skulle representere Islamsk Råd utad. Det er kun administrative oppgaver som er tillagt stillingen.

-Vi kan ikke diskriminere. Det vil være et budd på arbeidsmiljøloven om vi ikke skulle ansette den om var best kvalifisert med henvisning til at hun bruker bruka, sier Afsar til diverse medier.

Det ble så pass oppstyr at kulturminister Helleland måtte finne på noe mer for å beholde initiativet i saken. Har man sagt A, får man si B. Hun innkalte i går Afsar til møte og sier hun har satt jurister i gang til å vurdere om det kan være grunnlag for å trekke tilbake bevilgningen til stillingen.

Linda Hofstad Helleland behandler denne saken som en populist, ikke som en politiker som tenker prinsipielt

Linda Hofstad Helleland behandler denne saken som en populist, ikke som en politiker som tenker prinsipielt. Det kan være hun vinner noen stemmer på det i en tid hvor populisme og islamkritikk har vind i seilene.

For at politikerne ikke skal blåse dit de ikke vil i de populistiske vindkastene, utstyrer seg gjerne med juridisk krykker.

Det gjorde Vidar Helgenen i ulvesaken. Han fikk lovavdelingen til å vurdere om vi kunne skyte så mange ulver som Stortinget har bestemt. Det kunne vi ikke. Det har endt med at Helgesen har lagt fram et forslag om å endre loven om naturmangfold. Da kan vi få skutt flere ulver, mener han.

Linda Hofstad Helleland har tenkt å be jurister finne ut om hun kan trekke tilbake støtten til Islamsk Råd.

Det kan hun helt sikkert. Støtte er politikk. Det er ingen lover som gir Islamsk Råd rett på økonomisk støtte. Det Helleland ikke kan gjøre, er å trekke tilbake støtten til administrasjonsstillingen med henvisning til at de har ansatte en kvinne som bruker niqab.

Det vil likestillings- og diskrimineringsombudet måtte gripe fatt i. Det er ikke forbudt å bruke niqab i Norge, og i alle fall ikke på et kontor i en islamsk organisasjon der det sitter fire mennesker.

Hasic er ansatt etter en grundig prosess styrt av et ansettelsesråd. Det at hun bruker niqab er ikke saklig grunn til å si henne opp. Hun kan bringe saken inn for retten og bli i stillingen inntil saken er avklart.

Intet om kvinner i niqab

Om Linda Hofstad Helleland gir et dusin jurister beskjed om å lete med lys og lykte i loven og forvaltningsmessig praksis, vil hun ikke finne noe hun kan anvende mot kvinner i niqab.

Kulturministeren har kommet for tidlig på banen. Det kan fort ende med at hun må sette seg på tribunen og se på hvordan spillet om Islamsk Råd utvikler seg. Her mangler det ikke på drama.

Vil Helleland frata en av dem støtten, skal de begge få støtte eller skal ingen få støtte? Her hjelper det ikke med juridiske krykker. Her må Helleland bevege seg på egne politiske bein.

Ansettelsen av Hasic har alt ført til at Islamsk Råd er splittet. Flere menigheter har alt meldt seg ut. Klassekampen skriver i dag at 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.

Det har vært sterke spenninger innad i Islamsk Råd i lenger tid. De moderate forsøke å få avsatt Mehtab Afsar i fjor, men det førte til at den konservative fløyen styrket sin posisjon i Islamsk Råd. Ansettelsen av Hasic tolker de moderate som en ytterligere bekreftelse på det. Hasic er dråpen som får begeret til å flyte over

Det er kolossalt sterke spenninger innad i islam veden over. Slik sett er det forståelig at de ikke klarer å holde sammen i en felles organisasjon her i landet. Før Hellelands jurister får tenkt ferdig, ja endatil før Helleland får snudde seg, kan to islamske råd være et faktum. Vil Helleland frata en av dem støtten, skal de begge få støtte eller skal ingen få støtte? Her hjelper det ikke med juridiske krykker. Her må Helleland bevege seg på egne politiske bein.