Lederstrid ved Operaen

Det er ganske vanlig at ledere trekker seg på grunn av samarbeidsproblemer. Få ser seg tjent med å fortelle all verden hvorfor de slutter. Hvis en får en sluttpakke, og det er vanlig i næringslivet, har den gjerne en klausul om at forhold rundt avslutningen av arbeidsforholdet skal være konfidensielt. Slik er det ikke ved Den Norske Opera & Ballett. Her spares det ikke på konfekten. Konflikter løftes fram i offentligheten som ledd i en kamp om kunstnerisk makt og posisjoner.

Karl-Heinz Steffens tiltrådte som musikksjef ved Operaen i august i fjor. Han er sjef for musikerne og er leder på lik linje med sjefen for operaen og sjefen for balletten. De rapporterer alle tre til administrerende direktør som igjen rapporterer til styret. For tiden er Nils Are Karlstad Lysø direktør, men han ga i høst beskjed om at han slutter når åremålet går ut til sommeren.

Uenighet om ansvar

Annelise Miskimmon er ansatt som ny sjef for Operaensembelet. Hun tiltrer ikke før til sommeren, men er alt i gang med å forberede de oppsetningene hun vil satse på. Hun insisterer på hvem hun vil ha til å dirigere en av oppsetningene. Steffen mener dette er hans ansvar, men Miskimmon holder på sitt.

Det har endt opp med at Miskimmon får viljen sin. Det kan ikke Steffen godta. Han protesterer i form av et leserinnlegg i Aftenposten denne uken.

«Dessverre har jeg ikke klart å få til en fruktbar dialog med Miskimmon om den kunstneriske planleggingen. Videre opplever jeg manglende respekt for musikksjefens posisjon og innflytelse på operaens kunstneriske utvikling. Jeg har forsøkt å forbedre samarbeidet, men dessverre uten resultat. Ettersom vi ikke har maktet å skape et grunnlag for den gjensidige tilliten som er nødvendig i enhver kunstnerisk bestrebelse, så har jeg konkludert med at det er best for alle parter at jeg trer tilbake som musikksjef når kontrakten min utløper», skriver han.

Et merkelig innlegg. Han konkluderer med at han vil tre tilbake som musikksjef når kontrakten hans utløper, og det skjer altså ikke før om et og tre kvart år. At folk slutter når kontrakten utløper, er så vanlig som det kan få blitt. Når han informerer om sin beslutning nå, tjener det ikke til annen hensikt enn å øke konflikten med Miskimmon. Det virker som han vil ha andre med på laget mot henne.

Ved å rykke ut offentlig, har Steffens opptrådt illojalt. Det foreligger et grunnlag for en oppsigelse.

Når Steffens bretter ut en konflikt i full offentlighet, har han satt seg selv på oppsigelse. Har han tenkt å ligge i åpen konflikt med Annelise Miskimmon i hele 2017 og 2018? Slik kan man ikke ha det ved Operaen.

Har styreleders tillit

Styreleder Anne Carine Tanum sier til Aftenposten at hun har full tillit til Miskimmon. Det betyr at direktør Nils Are Karlstad Lysø må rydde. Ved å rykke ut offentlig, har Steffens opptrådt illojalt. Det foreligger et grunnlag for en oppsigelse. Han vil neppe kunne kreve lønn ut hele kontraktsperioden.

Nåværende operasjef Per Boye Hansen har åpent kritisert styre og ledelse for at han ikke får fornyet sitt åremål. Årsaken til det er misnøye med hans lederstil. Steffens ble hentet til Oslo av Per Boye Hansen.

«Rett før jeg ble tilbudt stillingen for to år siden, ble jeg kjent med operadirektør Nils Are Karstad Lysøs avgjørelse om ikke å forlenge Boye Hansens kontrakt etter 2016/2017-sesongen. Personlig synes jeg dette var en vanskelig avgjørelse, men likevel takket jeg ja til tilbudet om å bli musikksjef, fordi musikerne hadde ønsket meg så varmt velkommen», skriver Steffens.

Per Boye Hansen er på vei ut. Det er Nils Are Karlstad Lysø også. De bør ta med seg Karl-Heinz Steffens. Den nye direktøren Geir Bergkastet og Annelise Miskimmon bør slippe å starte opp i jobben til høstene med en konflikt i ledergruppen. Det vil gjøre vondt verre.

Noen spekulerer i om Steffens utspill er et forsøk på å få Miskimmon til å trekke seg før hun har kommet skikkelig i gang. Det virker ikke som hun er typen til det. Hun vet at hun går en konfliktfylt tid i møte fordi hun vil satse på å leie inn kunstnere, ikke ansette de i faste stillinger. Økonomien er elendig og det ligger an til mye bråk om pensjon. Dette er nok Miskimmon klar over, men hun ser mulighetene for å presentere stor kunst selv om det er uro og økonomien burde vært bedre.

Styreleder Anne Carine Tanum sier til Klassekampen at de vil se på rollefordelingen i ledelsen. Det er sannsynligvis klokt å la musikksjefen faglig rapportere både til lederen for operaen og balletten. Da blir det klart hvem som skal skjære igjennom når det oppstår faglig uenighet knyttet til en oppsetning. De finner nok en musikksjef som vil jobbe ut fra disse premissene.