Oppgjør i LO

Jonas Gahr Støre kan selvsagt ikke si det, men alle vet det: Jobben til LO-ledelsen er å få satt Fagforbundet på plass på årets kongress.

Det er uaktuelt for Støre å støtte kravet om 6 timers arbeidsdag, utmeldelse eller reforhandling av EØS-avtalen og nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Dette er viktige saker for Fagforbundet, sier lederen Mette Nord. Handel og Kontor har i hovedsak sammenfallende synspunkter. Noen fagforbund gir full støtte til kravet om 6 timers arbeidsdag, andre sier nei til oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen, og så er det noen som er mest opptatt av å kreve endringer i EØS-avtalen.

LO-leder Gerd Kristiansen vet hva som står på spill. I sin åpningstale til kongressen ga hun klar beskjed om at «det ikke er noen grunn til å tulle med EØS-avtalen».  Hun sa videre at hun hadde vanskelig for å ta kravet om sekstimersdagen som en generell arbeidstidsreform alvorlig. Klare ord for pengene. Fagforbundet skal settes på plass. De skal få et kompromiss når det gjelder oljeboring. Det er det samme kompromisset som Arbeiderpartiets landsmøte vedtok. Deler av Lofoten og Vesterålen skal vernes mot oljeboring.

Etter at Jonas Gahr Støre talte på Aps landsmøte, har Høyre sluttet å betegne ham som en «tåkefyrste»

Etter at Jonas Gahr Støre talte på Aps landsmøte, har Høyre sluttet å betegne ham som en «tåkefyrste». Det manglet ikke på klarhet og retning i det Støre sa. Det gjorde det heller ikke da han talte på LO-kongressen i går. I sak sa han det samme som Gerd Kristiansen. EØS-avtalen vil aldri bli sagt opp med ham som statsminister, men mye i EU og Europa kan endre seg. Støres poeng er at Norge må søke sammen med de andre landene i Europa om ordninger og avtaler som kan fremme handel og løse utfordringer som må løses på tvers av landegrensene. Støre ser farene for sosial dumping og svekkelse av arbeidsfolks rettigheter, men mener at det ikke er EØS-avtalen som er problemet. Han viste til at de rødgrønne var opptatt av å sikre arbeidstakernes rettigheter blant annet gjennom allmenngjøring av tariffavtaler. Støre mener det innen EØS gis rom for å gjøre mye mer for å sikre arbeidstakernes interesser enn hva Solberg-regjeringen er interessert i. Han gjentok løfte om at loven om midlertidige ansettelser skal skrotes og varslet at de vil stille krav om fast ansettelse i bemanningsbyråene.

Produktivitet

Produktivitetskommisjonen er krystallklar på at vi må arbeide mer om vi skal opprettholde dagens velferdsytelser. Alternativet er at skattene økes betraktelig. Å innføre 6 timers arbeidsdag som en generell ordning for alle arbeidstakere, er en trussel mot velferdssamfunnet. Fagforbundet bør stige ut av sin drømmeverd og forholde seg til de utfordringer som vi vet vil møte oss framover.

Vi kan regne med at vi kan ta ut en beskjeden lønnsvekst også i framtiden. Hvis Fagforbundet heller vi ha mer fritid enn økt lønn, er det en helt annen diskusjon. Hvis vi skulle arbeide 6 timer for samme lønn som 7,5 timer, ville prisen på arbeidskraft i Norge stige sammenliknet med andre land. Det vil svekke vår konkurranseevne. Det betyr at færre bedrifter vil klare seg i konkurransen, og antallet arbeidsplasser i produksjon og handel vil gå ned. I offentlig sektor spiller det liten rolle. Her betaler stat og kommune det det koster.

Gerd Kristiansen vet at om LO skal holde sammen, må Fagforbundet holdes i sjakk

Fellesforbundet har advart sterkt mot at LO bruker tid på sekstimersdagen. De mener dette kravet er en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser. Enda verre er det om LO skulle vinne fram med kravet om å droppe oljeboring i Lofoten og begynne nedtrapping av norsk olje- og gassindustri. Det vil bety tap av nye titusener av arbeidsplasser. Vi har ikke noe som kan erstatte olje- og gassindustrien. Det vil ta tiår å bygge ny industri. I denne situasjonen må ikke politikerne gjøre vondt verre med å legge hindringer i veien for olje og gass som verden vil være avhengig av i flere tiår ennå.

Begeret fullt

Begeret er fult for Fellesforbundet lenge før Mette Nord begynner å snakke om EØS-avtalen. Fellesforbundet mener det vil være en katastrofe for norsk industri og handel om avtalen blir sagt opp og Norge ikke lenger har en sømløs tilgang til EUs indre marked.

Fagforbundet er det største forbundet i LO. Det kan være de kan tvinge fram kompromisser som ledelsen i Ap vil ha problemer med. Men de største problemene vil LO få innad. Fellesforbundet vil ikke finne seg i at Fagforbundet spenner bein på dem. Industriforbundene har tidligere raslet med sablene. Gerd Kristiansen vet at om LO skal holde sammen, må Fagforbundet holdes i sjakk.