Politisk politistyring

Opposisjonens jobb er å mene at regjeringen ikke gjør alt de burde gjøre og at mye av det de gjør, ikke er godt nok. Arbeiderpartiet har valgt seg ut beredskap som et område der de skal dokumentere at regjeringen svikter. Her har de fått hjelp av VG som denne uken kunne avsløre at Politidirektoratet (POD) har «kjempet mot å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler – både i tiden før og etter Stortingets vedtak i juni 2015», som det heter. Hvor aktiv politidirektør Odd Reidar Humlegård har kjempet imot, kan i høyeste grad diskuteres. Saken er at dett ikke har stått øverst på prioriteringslisten i arbeidet med å rulle ut politireformen.

Det er delte meninger i fagmiljøene om det er en fordel at alle nødetatene får felles kontor og felles nødnummer. Stortinget tror det vil føre til bedre samarbeid og økt effektivitet. Det ble fattet et vedtak om dette som del av politireformen.

Blir styrt, styrer ikke

To år etter Stortingets vedtak er samlokalisering gjennomført i bare ett av de tolv distriktene. Samtidig har POD vedtatt å legge ned den ene alarmsentralen – i Drammen – som har hatt samlokalisering helt siden 2010.

Det fremstår som at POD ikke blir styrt politisk, men styrer seg selv

– Det fremstår som at POD ikke blir styrt politisk, men styrer seg selv. Det er vanskelig å vite om Fremskrittspartiets justisministre har manglet evne eller vilje til å ta ledelse over utviklingen. Men resultatet er uansett det samme. Stortingets vedtak om samlokalisering av nødmeldesentralene har ikke blitt gjennomført, sier Justiskomiteens leder Hadia Tajik til NTB.

Odd Reidar Humlegård er enig i at det går sakte. Han sier til VG at det er «eksepsjonelt lav måloppnåelse i forhold til ambisjonene for samlokalisering av de tre nødetatene». Han betegner stortingspolitikernes ambisjonsnivå i Nærpolitireformen som et slags «olympiske leker» og sier at han ikke vet hva politikerne har hatt av kunnskap eller situasjonsforståelse.

– Vi ser ikke noen horisont på når vi får en samlokalisering for alle de tre nødetatene landet rundt. Det er altså helt i det blå, og helse har foreløpig ikke meldt seg ordentlig på unntatt i Bodø.  Det gjelder også brann og politi, som også er krevende mange steder. Men gitt hvor kostnadskrevende og komplisert bygningsmessig det er å få til, synes jeg det er bra at vi har på gang samlokalisering med brann og politi så mange steder, sier Humlegård.

Det er prisverdig at Humlegård henger bjella på katten. POD har ikke mandat til å pålegge de tre nødetatene til å flytte ut av lokalene de er i raskest mulig, utvikle nye it-systemet for å ta hånd om en felles nødtjeneste og leie nye lokaler. Det er ikke satt av budsjettmidler til dette. Derfor vil det gå både vinter og vår før alt er på plass.

Det er en gjennomgående trekk ved beredskapsarbeidet at det er uklart hvem som har ansvar for hva, fordi ulike etater som skal samarbeide, er underlagt ulike departementer. Det ser likevel ut til at koordineringsproblemene knyttet til nødsentralene er håndterbare.

Når det gjelder samlokalisering av nødetatene og et felles nødnummer, har Stortinget fattet et vedtak. Det blir litt for enkelt å droppe hele pakken i fanget til POD med beskjeden «gjør det» og så skrike opp om at det ikke er gjort i løpet av to år. Det går framover, faktisk fortere enn skilpadder beveger seg.

Regjeringen svikter

Hadia Tajik forlanger ikke politidirektør Humlegårds hode på et fat. Det er regjeringen som svikter på dette området også, argumenterer hun.

Odd Reidar Humlegård kan ikke løpe og spørre justisministeren om alt mulig

– Innbyggerne må kunne stole på at det er personene de har valgt til å representere seg som tar politiske beslutninger her i landet, og at direktorater gjennomfører det demokratiet har vedtatt. Jeg forutsetter at justisministeren tar ansvar for at dette ikke får fortsette, men at samlokalisering av nødmeldesentralene gjennomføres som vedtatt, sier Tajik til NTB. Til det kan ikke justisminister Per-Willy Amundsen svare annet enn at han har tillit til at Politidirektoratet iverksetter og forholder seg lojalt til politisk beslutninger. Han hevder Nærpolitireformen og samlokalisering av nødetater er i rute. Flere samlokaliserte sentraler vil bli åpnet både i år og neste år, sier han.

Ledelsen i POD har advart mot å gå for raskt fram i alle de endringer som skal skje innen politiet. Når ressursene er begrenset, må det prioriteres. Odd Reidar Humlegård kan ikke løpe og spørre justisministeren om alt mulig. De må gjennomføre reformen i tråd med de vedtak Stortinget har fattet på en måte som er forsvarlig. Om noe tar lengre tid enn politikerne hadde sett for seg, skyldes det ikke sommel og udugelighet, men at ressursene er begrenset og mandater ikke klare nok.