Behold målrettet midlertidighet

Å skaffe flere arbeid er prioritet nummer én for Arbeiderpartiet (Ap). Jonas Gahr Støre turnerer for tiden Vestlandet for å skape tro på at det er Ap, og ikke de borgerlige, som har den beste oppskriften på hvordan en får flere i arbeid. Et av virkemidlene han snakker om er å droppe bedrifters muligheter for å ansette midlertidig. Da denne lovendringen ble innført, var protestene fra fagbevegelsen så sterke at Ap ikke kan noe annet enn å love at lovparagrafen om midlertidighet skal skrotes.

I Bergen møtte Støre på fenomenet at det ikke er lurt å kaste barnet ut med badevannet. Midlertidige ansettelser kan fungere utmerket. Bergen kommunes har satset og lykkes med å ta i bruk midlertidig ansatte i et program for å få ungdom i arbeid.  Prosjektet ble startet i fjor høst, varer ut 2017 og har et budsjett på 7 millioner kroner. Det retter seg mot unge fra 18 – 25 år, men er også åpent for unge akademikere opp til 30 år, skriver Bergens Tidende. Kommunen spadde opp en del midlertidige jobber i egen organisasjon og innledet et samarbeid med Nav, LO og NHO. 173 unge har vært med i prosjektet. 36 av dem har klart å skaffe seg fast stilling eller lengre vikariater.

Det Ap-dominerte sentrum-venstre-byrådet i Bergen har lagt til side diskusjonen om midlertidighet som prinsipp, og konsentrert seg i stedet om å gi unge mennesker arbeidserfaring. Da kommer en ikke unna midlertidighet.

Denne typen tiltak vil Jonas Gahr Støre gjerne kopiere på riksplan, sier han. Det er lovende. Han kan ikke mene at det kun er kommuner som skal gis anledning til å ansette midlertid. Dette må også bedrifter kunne gjøre. I praksis betyr det at Støre ikke bør nøye seg med å skrote loven om midlertidige ansettelser. Han må heller stille krav til bedrifter dersom de skal kunne ansette noen midlertidig.

Et av kravene kan være at de som ansettes skal være under 30 år og at de ikke har mer enn arbeidserfaring ut over det en sommerjobb varer. Det kan også åpnes for å ansette midlertidig personer som har vært ute av arbeidslivet og i Nav-systemet for eksempel i tre år.

– Om en bedrift oppretter en trenings- eller praksisplass, er det et spennende forslag. Midlertidig ansatte på generelt grunnlag er noe helt annet. Det som skjer i Bergen, er at mennesker utenfor det aktive yrkeslivet, og som har et ganske mørkt syn på hva som ligger foran dem, opplever at en kommune åpner muligheten til praksis og gir støtte, sier Støre.

Hvis Ap skal lykkes i å få flere i arbeid, må de få bedriftene med på laget. Det betyr at flere må få prøve seg i arbeidslivet.

Dagens lov baserer seg i for stor grad på arbeidsgivers premisser. Hvis er bedrift er usikker på om en skal våge å ansette noen fast, kan en velge midlertidighet et år. I Bergen skjer den midlertidige ansettelsen på arbeidstakernes premisser. Det må være mulig å finn en modell som i større grad tar hensyn til den usikkerhet en bedrift kan oppleve sammenliknet med en stor kommune.

LO og Ap kan gjerne ønske seg at alle bør være fast ansatt, men virkeligheten er slik at mange bedrifter opplever så stor usikkerhet omkring sitt eget arbeidskraftbehov at de ikke våger å gå til fast ansettelse. Hvis fagbevegelsen og Ap har problemer med å la dette synke inn, bør de snakke med NRK, universitetene og sykehusene. Staten er en storforbruker av midlertidige ansettelser. Det er grunner for det, men faktisk er det gode grunner for å stramme inn på praksisen. Det er for mange som går årevis som midlertidig ansatt med lønn fra staten.

Hvis Ap skal lykkes i å få flere i arbeid, må de få bedriftene med på laget. Det betyr at flere må få prøve seg i arbeidslivet. Det er valg, og Støre fører korstog mot midlertidige ansettelser. Det er ikke til å unngå. Men Støre bør konfronteres med de gode erfaringene fra Bergen og utfordres til å komme opp med en modell for bedrifter som vil ansette midlertidig, riktignok på strammere premisser enn dagens lov legger opp til.