Ap for nær Høyre

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mener det er et problem for Ap at forskjellen mellom Høyre og Ap er blitt mindre. Det skyldes ikke at Ap har beveget seg mot sentrum. Det er Høyre som i kompaniskap med Frp er blitt et annet parti. Frp gikk til valg for fire år siden på at det skulle brukes mer av oljefondet for å kunne gi skattelettelser, satse på vei og jernbane, styrke eldreomsorgen og opprettholde velferdsordningene. Erna Solberg ga etter for dette presset da de dannet regjering og åpnet regelrett kranene til oljefondet.

Høyre som tidligere hadde advarsel mot et for høyt offentlig forbruk som et av sine varemerker, har i regjering ført den politikken de tidligere advarte mot. Skattelettelse har ikke ført til reduserte velferdsordninger. Folk har ikke merket negative konsekvenser av at Høyre og Frp har styrt landet.

Nå er man nødt til å velge mellom skattekutt og velferd

Harlem Brundtland mener det nå er slutt på å bruke stadig flere oljemilliarder for å få budsjettene i balanse.

– Nå er man nødt til å velge mellom skattekutt og velferd. Det er det ingen som snakker om! Folk får ikke tak i at det er en trussel mot verdiene våre og velferden. Det er ikke så mange som har kjent det på kroppen ennå. Det er for komplisert, sier den tidligere Ap-statsministeren til VG.

Willoch på banen

Og nå er vi tilbake i gode, gamle dager. Kåre Willoch er på banen og tilbakeviser det han kaller uriktige påstander.

– At det skulle være typisk for Høyre å drive reduksjoner i velferden er galt. Slik har det aldri vært. Etter det dramatiske fallet i oljeprisen og den voldsomme nedgangen i oljenæringen, så var det naturlig å bruke mer penger enn før for å komme tilbake til gode tider, sier han

Han tror nok det er riktigere og viktigere å si at Arbeiderpartiet har gitt en beskrivelse av Norges økonomiske situasjon som ikke stemmer. De gir et bilde som ikke stemmer overens med folks bilde av situasjonen. Her har nok Willoch rett, men har tar feil hvis han tror det ikke er en sammenheng mellom skattenivå og velferdsordninger.

Høyre og Arbeiderpartiet er landets «styringspartier». I praksis styrer de inn mot sentrum i de store sakene, for det er der det politiske flertallet ligger. Både Høyre og Ap er opptatt av stabilitet. De vil ikke gjøre brå endringer. Støre la denne uken fram 10 punkter som han vil gjennomføre i løpet av de første 100 dagene i regjeringsposisjon. Det er ikke snakk om noen revolusjon. Det er justeringer som innevarsler en viss kursendring.

Gro Harlem Brundtland har rett i at forskjellene mellom Høyre og Ap kan bli tydeligere i årene som kommer fordi bruken av oljemilliarder må bremse opp. Da står en overfor valget mellom skatt eller velferd.  Denne motsetningen er ikke Høyre og Frp med på. De snakker om at regjeringen vil føre en skattepolitikk som skaper vekst i næringslivet og at de fortsatt skal modernisere og effektivisere offentlig sektor.

Privat sektor

Historien viser at det skapes like mange arbeidsplasser i privat sektor når Ap er i regjering. Ikke en gang økonomene i Finansdepartementet går for eksempel god for påstanden om at redusert formueskatt fører til vekst i det private næringsliv.

Jan Tore Sanner har vitterlig gjennomfør tiltak som har bidratt til økt effektivitet. Men som helhet preger det ikke regjeringens innsats. Er det noe regjeringen som helhet ikke har lykkes med, så er det å redusere byråkratiet.

Forskjellen mellom Høyre og Ap vil bli større i årene framover

Å redusere skattene slik at folk får beholde mer av pengene sine selv, betyr i de fleste land at det offentlige påtar seg færre oppgaver. I Norge har det ikke vært slik. Vi har hatt muligheten til å hive på flere oljemilliarder. Folk er blitt rikere og velferdstilbudet er opprettholdt. Både Høyre og Frp går til valg på at vi fortsatt skal kunne opprettholde dagens velferdsordninger og kutte skattene. «Det er ikke mulig», sier Gro Harlem Brundtland. Men i det lengste ser det ut til at folk håper Erna Solberg har rett og at Aps gamle landsmoder tar feil.

Forskjellen mellom Høyre og Ap vil bli større i årene framover, ikke minst fordi både Senterpartiet og SV vil bidra til å presse Ap lenger bort fra Høyre.