​Dropp «det norske»

På sett og vis har verdier stått sentralt i valgkampen. Det er vi neppe blitt særlig mye klokere av. Grunnen er at verdibegrepet nå kan inneholde hva det skal være, og den ene etter den andre står fram og hevder at de er meget verdibevisste.

Kjell Magne Bondevik nedsatte «Verdikommisjonen» da han ble statsminister i 1998. Det ble levert mange spannende perspektiver, men dette arbeidet førte ikke til all verdens.

KrF snakker om verdier hele tiden. I denne valgkampen slapp de ikke skikkelig til med sin variant av hva «verdipolitikk» betyr. KrF ville gjerne ha sorteringssamfunnet og hjelp til de svakeste i fokus. Det de måtte bruke mest tid på var å svare på spørsmål om de ville støtte Erna eller Jonas.

«Verdiløse»

Frp vil ikke ha på seg at de er «verdiløse». De vil forsvare norske verdier og kultur, og de gjør det ved å understreke at Norge bør føre en meget restriktiv innvandringspolitikk blant annet fordi så mange av innvandrere representerer helt andre verdier enn det som preger Norge.

Han mener regjeringen leder oss inn i et kaldere samfunn der forskjellene mellom mennesker øker

Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg tillater Sylvi Listhaug å kjøre fram en politikk som strider mot de verdier Stortingets flertall har lagt til grunn for innvandrings- og integreringspolitikken. Han mener regjeringen leder oss inn i et kaldere samfunn der forskjellene mellom mennesker øker. Det strider mot norske verdier.

Høyre, med kulturminister Linda Hofstad Helleland, i spissen er opptatt av å definere norske verdier. Hun snakket varmt om særnorske juletradisjoner på sin egen Facebookside før jul. Det var ikke noe galt det hun skrev, men det var nok av dem som ikke hadde sans for at en statsråd spilte ut det særegne norske i en personlig julehilsen. Det ble også mye styr etter det såkalte «vaffel»-møtet med Ola Borten Moe. De bedyret begge at de er opptatt av å styrke tradisjonelle norske verdier og fremme norsk kultur.

Inflasjon i begrepet

Det er ikke mye å få ut av verdisnakket som politikerne serverer i tide og utide. Det har gått inflasjon i verdibegrepet. Det er bedre om politikerne dropper verdibegrepet og snakker mer om etikk og hva slags samfunn vi ønsker oss.

Etikk handler om hva som er riktig å foreta seg i en bestemt situasjon. I bunnen ligger ansvaret for å gjøre det som er rett og avvise er galt. Etikken har en klangbunn i det enkelte mennesket. Etikken er ikke noe politikerne steller med. Det er et felles ansvar mellom individene i et samfunn og de politikere vi velger for å representere oss. Etikk er et mer slitesterkt begrep enn verdier. Derfor kan det bidra til å skjerpe fokus.

Politikerne bør holde seg til saker og ikke bruke tid på å definere hva som preger norsk kultur eller hva som er norske verdier

Norsk kultur

Det er selvsagt en del tradisjoner, egenart og holdninger som preger nordmenn i forhold til svensker, dansker eller amerikanere. Det finnes en norsk kultur. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi er bedre enn andre. Vi bør styre unna lysten til nasjonalnavlebeskuelse og selvskryt. Vi bør skygge unna prektigheten. Det er alt for mange tegn som tyder på at det brer seg en egoisme på nasjonalt plan i verdens rikeste land.

Konsentrat av partiprogrammer.

Det virker som om en del politikere ønsker seg klare definisjoner av norsk kultur og norske verdier. Hva trenger de det til? Vi snakker ikke om konstante størrelse. Vår kultur og våre verdier er i endring. Det er legitimt at politikere vil kjempe for at noen norsk verdier skal ligge fast. Det hjelper ikke at politikerne prater om det. De må diskutere tiltak som kan bety noe i praksis.

Politikerne må snakke om hva de vil skal kjennetegne det samfunnet vi ønsker oss. Det blir fort litt forenklet og slagordpreget i en valgkamp. Vi trenger politikere som har visjoner, som har evne til å mobilisere mennesker til innsats for noe de tror blir bra. Det vi har nok av er politikere som tyter over av verdier og snakker som konsentrat av partiprogrammer.