​Bygg regjeringskvartalet nå

Det gar gått over seks år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet der åtte mennesker mistet livet og et par hundre ble skadet. Og ennå er det ikke endelig bestemt hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut. I forrige uke kunne Team G8+, som tapte arkitektkonkurransen, fortelle at de vil gå rettens vei for å hindre at Team Urbis, som vant arkitektkonkurransen, får oppdraget. De hevder Statsbygg har brutt habilitetsreglene. De krever at konkurransen blir avlyst og at oppdraget lyses ut på nytt. Det kan da umulig bli objektivt. Skal arkitektene sende inn noen helt annet eller skal de sende inn de det allerede har sendt inn?

NRK kan fortelle at ødeleggelsen av regjeringskvartalet fram til nå har kostet rundt 5,8 milliarder kroner. Det er 1,6 milliarder mer enn det Operaen i Bjørvika kostet – og det er før vi har begynt å bygge. Regningen øker med flere hundre millioner hvert år. Det nye regjeringskvartalet skal etter planen ikke stå ferdig før i 2027. Det må være lov å spørre: Må det ta så langt tid? Det må visst det. Vi har bygget et enormt system med høringer om alt mulig og kvalitetssikring. Det er slik vi tror det blir best. Men dyrt blir det. Ingen har ennå tatt det sluttbeløpet i sin munn. De totale kostnadene kan fort bli over 20 milliarder kroner.

De totale kostnadene kan fort bli over 20 milliarder kroner.

Det er Statsbygg som skal være motor i prosjektet. Det er nå en fare for at motoren settes på tomgang fordi det er skapt tvil om Statsbygg har fulgt anbudsreglene til punkt og prikke. Statsbygg har ikke svart på anklagene. Denne saken har tre mulige utfall. Statsbygg feier all kritikk av banen og hevder skråsikkert at de ikke har gjort en eneste feil. Den motsatt ytterligheten er at Statsbygg innrømmer at det er gjort feil. Den tredje muligheten er at Statsbygg forsvarer seg, men at det er tvil om de har fulgt loven.

Hvis Statsbygg bringes inn for retten med krav om at arbeidet med det nye regjeringskvartalet skal stanses, kan ikke Statsbygg fortsette arbeidet. Det kan ta flere år om denne saken skal avgjøres i rettsapparatet. Det vil fort koste en halv milliard. En slik skandale må Statsbygg forhindre. Er det grunnlag for hevde at habilitetsreglene er brutt, må Statsbygg skjære igjennom; gi Team G8 oppdraget og utelukke Team Urbis fra konkurransen. Team Urbis vil neppe bringe en utelukkelse inn for retten.

Så lenge det handler om lover er fulgt eller ikke, kan ikke regjeringen gripe direkten inn

Så lenge det handler om lover er fulgt eller ikke, kan ikke regjeringen gripe direkten inn. Vi må imidlertid kunne anta at Statsbygg har fått en klar forståelse av at flere års utsettelse fordi saken skal avgjøres i retten, ikke er aktuelt.

Det er regjeringen som har ansvaret, men en sak om lover er fulgt, er det vanskelig for regjeringen å gripe inn. Statsbygg må rett og slett løse de problemene de selv har skapt.

Stortinget skal godkjenne det endelige byggeprosjektet. Bygg som koster mer enn noen hadde regnet med, har Stortinget en viss erfaring med. I forbindelse med behandlingen i Stortinget kan det være president Olemic Thommessen tilbyr Statsbygg en samtale om hva de bør passe på for at prosjektet ikke skal bli dyrere enn planlagt. Den slags kan han en del om.