Vi tåler provokatøren Singer

Den omstridte filosofen, og professor ved Princeton, Peter Singer har kommet til Oslo for å holde årets Ex.phil–forelesning ved universitet. Toneangivende forskere mener han aldri burde vært invitert fordi meningene hans er så uspiselige. Professor Jens Saugstad har hatt ansvaret for det undervisningsopplegget som Singers forelesning inngår i. Han har trukket seg fra dette ansvaret. Han er bekymret for hva Universitetet i Oslo (UiO) har begitt seg inn på, og sier til Aftenposten at det er avgjørende at UiO på ingen måte bidrar til at funksjonshemmede opplever seg som krenket. KrF–politiker i Oslo, Erik Lunde, er blant dem som mener Singer ikke burde ha blitt invitert til UiO.

Det er 40 år siden Singer ga ut boken Practical Ethics, der han forsvarer foreldres rett til aktiv dødshjelp på sterkt funksjonshemmede spebarn dersom ingen vil adoptere barnet. Han begrunner det med at barnet vil måtte leve et liv med mye lidelse. Ryggmargsbrokk er en av tilstandene som Singer mener gir rett, for ikke å si plikt, til å ta liv. Det er bedre at foreldrene gjør et forsøk på å få et friskt barn.

Singer hevder at slike barn ikke har vondt av ikke å få vokse opp. Det kan ikke sammenliknes med å ta livet av eldre eller intelligente dyr. Singer skiller mellom «mennesker» og «personer». Et dyr kan ha så sterke personlighetstrekk at det har krav på beskyttelse. Noe absolutt menneskeverd finnes ikke, hevder Singer.

Funksjonshemmede verden over ser på ham som en fiende. Han blir møtt med protester verden over og blir kalt både for nazist og spedbarnsmorder. Singer holder på sitt.

Det er ikke funksjonshemmede han skal holde foredrag om i dag. Han skal snakke om dyrenes moralske status. Singer er dyrenes venn og beskytter. Han snakker like varmt om dyr som menneskers interesser. Han er selv veganer så langt det er praktisk mulig.

Singer er blitt kåret til «Humanist of the Year» og har stilt til valg for det grønne partiet. Han har tilhengere og motstandere verden over.

En oppgave for akademia er å være et torg for strømningene i tiden. De skal lyttes til og kritiseres. Er det i noen sammenheng vi bør tåle å høre kontroversielle synspunkter, så er det i akademia. Singer er ikke en raring med en spesiell tilhengerskare. Han representere en trend i tiden. De som mener det samme som Singer, skal ikke kjeppjages slik at de må gå under jorden. De skal få mulighet til å stå fram i åpnet lende med det de mener. De skal ha ytringsfrihet, og med ytringsfriheten følger det at noen blir krenket. Ytringsfriheten er ikke reell om vi ikke aksepterer at noen føler seg dypt krenket. Vi kan ikke ha det slik at de som føler seg krenket, skal trekke grensene for hva som skal aksepteres. Til det å være menneske hører det med å tåle krenkelser. En må lære seg å leve med meninger som er det er vondt å høre andre bære fram. Trakassering, forfølgelse, diskriminering og mobbing er noe annet. Det skal vi slå ned på.

UiO må sikre seg at det skapes et inntrykk av at UiO stiller seg bak, eller er nøytral til Singer. De bør gjøre det klart at de har invitert en de vil ta avstand fra, men at vi ser verdien av å lytte til synspunkter vi ikke deler.

Singer er et eksempel på hvor ille det kan gå når intelligente mennesker mener de kan tenke seg fram til moralske standpunkter.

Singer er et eksempel på hvor ille det kan gå når intelligente mennesker mener de kan tenke seg fram til moralske standpunkter. Det er ikke den rene fornuft og tankes kraft som har ført ham dit han er. Det er hans eget verdimessige utgangspunkt. Singer er i realiteten en troende.

Singers verdier representerer den rake motsetning til den humanistiske, kristne kultur som Vesten har bygget på i århundrer. I kristen tro er alle menneskers verd fundamentalt, og mennesket er i Bibelen gitt en klar forrang foran dyrene. Mennesket skal legge jorden under seg og herske over dyrene. Det er et annet verdimessig utgangpunkt.  Det handler om tro og tradisjon, ikke fornuft.