SSB-sjefen i motvind

KOMMENTAR: Statistikk er ikke lenger det det var. Digitaliseringen og alt den fører med seg, blant annet «big data», får konsekvenser for de 856 ansatte i Statistisk Sentralbyrå. I fjor nedsatte Christine Meyer en gruppe som skulle legge et fram et forslag til framtidig forskningsstrategi. Det var helt etter boken. Gruppen foreslo omfattende endringer som ville få konsekvenser for forskere og ansatte i statestikkavdelingen. Gruppen anbefalte videre at den forskningen SSB skal bedrive, får et sterkere internasjonalt preg. Forskere burde publisere internasjonalt og SSB burde i større grad basere seg på internasjonalt anerkjente metoder. I høringen ga LO, NHO og flere andre store organisasjoner uttrykk at de er bekymret for SSBs fremtidige rolle. De frykter omorganiseringen skal true den norske modellen fordi SSB ikke vil kunne levere de data som Teknisk beregningsutvalg (TBU) trenger. TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Christine Meyer beroliget de som var bekymret. SSB skulle være gjenkjennelig. De skulle levere det politikere og toneangivende interessegrupper i samfunnet forventet. I forrige uke eksploderte det. Skjebnen til den tidligere forskningslederen og prosjektlederen Erling Holmøy ble stående som et bevis på at Meyer var i ferd med å lede SSB i en retning viktige interessenter ikke ønsker. Holmøy er ekspert på å lage langsiktige prognoser for eksempel for eldrebølgen og innvandring. I en årrekke har hans jobb vært å forsøke å gi svar på det politikerene spør om. Forskningsgruppen i SSB skal slankes fra 75 til 50 personer. Holmøy er blant dem som ikke får fortsette i forskningsavdelingen. Begrunnelsen for at han blir overført til statistikkavdelingen, er at han ikke har noen internasjonal publisering å vise til.

«Jeg er sint», sa han til Aftenposten lørdag. Han har jobbet netter og helger i årevis for å levere det som blir etterspurt. «SSB belønner dette med å gi meg sparken», sier Holmøy, som har vært ansatt i SSB i 33 år.

I sommer sluttet forskningssjef Torbjørn Eika etter å ha vært ansatt i SSB i 31 år. Han har ikke lagt skjul på at en vesentlig grunn til at han slutter, er den strategien SSB har valgt.

– Det er sjokkerende at de kaster Erling Holmøy ut av forskningsavdelingen. Jeg oppfatter ham som en av de beste og mest relevante økonomene i dag, sier Eikatil Dagens Næringsliv, som nå er sjeføkonom i KS.  Han mener ledelsen mangler en klar og troverdig plan for hvordan de vil ta vare på og utvikle det beregningsverktøyet Holmøy er ekspert på og som SSB baserer sine tjenester for forvaltningen på.

Ledelsen mangler en klar og troverdig plan

Christine Meyer avviser dette, og hevder SSB har en klar plan for forskningsavdelingen og SSBs modeller. Hun mener det er ikke er mer enn nyanseforskjeller mellom hennes og Eikas syn på modellene. Hun er opptatt av å forankre SSBs forskning i et internasjonalt modellbyggverk.

Både LO og NHO vender tommelen ned for det som skjer i SSB for tiden. De ser ikke poenget med å endre noe som fungerer.

Det har også gått politikk i saken. Holmøy er kalt «innvandringsregnskapets far». Meyer har tidligere betegnet innvandringsregnskapet som et «sårt punkt». Det er de som mener hun vil ha Holmøy ut fordi hun ikke ønsker den type forskning som han leverer.  Frp har også kommet på banen.

– Innvandring er en av vår tids største utfordringer, og statistikk på det feltet er viktig for Frp. Vi forventer derfor at SSB organiserer seg slik at de er i stand å levere slik statistikk, sa Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, til Nettavisen i forrige uke. Jon Helgheim fulgte opp med å gi uttrykk for at han frykter SSB kan bli skadelidende av alt bråket.

– Politikk må utformes på grunnlag av fakta og så gode prognoser som mulig. Holmøy har bidratt på en god og objektiv måte til å produsere og formidle dette, sa Helgheim.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete tar på NRK til orde for at omorganisering av SSB bør stanses.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Navarsete. Hun ber finansminister Siv Jensen gripe inn.

I forrige uke innkalte finansminister Siv Jensen Meyer til et møte.

15. desember skal det legges fram en rapport om Statistikkloven og SSBs virksomhet. Det kan være Siv Jensen ber om at endringsarbeidet stoppes inntil man har fått denne rapporten på bordet.

SSB har et sterkere nytte- og praksispreg enn en akademisk forskning

Når Christine Meyer avsetter Erling Holmøy, ber hun om bråk. Det er nok blitt kraftigere enn hun har regnet med. Det virker som om hun er i ferd med å miste kontrollen over endringsarbeidet. Hun har havnet i en situasjon der det virker som om hun driver SSB i en retning ingen ønsker.

Det er Holmøys SSB politikere og de tunge interessegruppene ønsker. For dem er det ikke viktig om forskerne i SSB får publiserte sine resultater i internasjonale forskningstidskrifter. Kravet om internasjonal publisering står sentralt i akademia for tiden. Også her stilles det spørsmål om dette er det mest saliggjørende for å måle kompetanse og innsats i forskningsmessig sammenheng.

SSB har aldri hatt akademiske ambisjoner. SSB har et sterkere nytte- og praksispreg enn en akademisk forskning. Christine Meyer må forvisse seg om at det SSB hun vil utvikle, er det staten vil ha. Hvis ikke må andre ta over ledelsen.