Giske som fortsatt maktfaktor

Trond Giske er kjent for å kjempe sine kamper fram til seier. Han innså til slutt at kampen om å beholde nestledervervet ikke kunne vinnes. Selv for et politisk dyr som Giske, er det noe som er viktigere enn å beholde en maktposisjon. Han sier han trekker seg av hensyn til sine nærmeste familie og hva Arbeiderpartiet er tjent med. Han har heller ikke krefter nok til å stå i mediestormen og stadig bli utsatt for anklager om seksuell trakassering og oppfordringer om å trekke seg

Giske måtte konstatere at det var for mange som ville eller krevde at han trakk seg. Blant disse var tydeligvis Jonas Gahr Støre. Støre ble først anklaget for å beskytte Giske. Støre forsto raskt i hvilken retning vinden blåste. Nå er han opptatt av å formidle at det er han som har fått Giske til å trekke seg. Han skal ha bedt ham om det for en uke siden. Da var Giske kun rede til å tre til side inntil videre. Seinere har Støre sagt at det er han som skal avgjøre om Giske skal komme tilbake og at det kun er teoretiske muligheter for at det kan skje. Samtidig var Støre opptatt av å la Giske få anledning til å forsvare seg. Denne muligheten var ikke av nevneverdig verdi når Støre på forhånd ga inntrykk av at konklusjonen alt var trukket.

Giske trekker seg ikke fordi han mener det er saklig grunn for det. Han sier han ikke har fått kommet fra med sin versjon av hva som har skjedd. Han sier han ser fram til å gi sin versjon av det han er anklaget for.

Det er flere som i dag sier de er fornøyd med måten Jonas Gahr Støre har ledet varslersaken på. De som sier det, er de som er fornøyd med det som ble resultatet. Giske sier ikke noe om hva han mener om hvordan Støre har taklet anklagene mot ham.

Støre har siden 2. januar vært opptatt av å vise handlekraft og at det er han som bestemmer. Etter at Giske i går trakk seg og kunngjorde det på sin egen Facebook-side, passet Støre på å si at dette var i tråd med de råd han har gitt. Støre ville markere at han har vært den ledende kraft. VG skriver at Støre presset Giske til å trekke seg. Det er dekkende for hva som har skjedd.

Støre har siden 2. januar vært opptatt av å vise handlekraft og at det er han som bestemmer

Trond Giske sier derimot til NRK at Støre ikke har bedt ham gå av, verken i møtet 1. januar eller senere, og at hans avgjørelse om å trekke seg ble fattet på et selvstendig grunnlag.

– Jeg har ikke fått noe utvetydig råd fra Gahr Støre om å trekke meg, sier Giske til NRK.

Dette er et varsel om hva som kan komme når Giske er tilbake. Støre kan ha skaffet seg en politisk motstander.

Leder Karianne Tung i Trøndelag Ap sier til NTB at «Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg». Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, sier hun «forstår godt at presset på han og familien er blitt for tungt over lang tid og at han derfor velger å trekke seg».

De aksepterer tydeligvis Giskes syn på hva han er utsatt for.

Vanligvis er det slik at en leder som presses til å trekke seg blir borte, mer eller mindre. Det er ikke tilfelle med Giske. Giske fortsetter som stortingsrepresentant. Dersom Giske er interessert i og klarer å opprettholde det nettverket han har skapt seg, vil han bli en betydelig maktfaktor i Arbeiderpartiet framover. Giske kan bli krevende å ha utenfor de innerste av maktenes sirkler.

Arbeiderpartiet har et intenst behov for å bruke tid på politikk og ikke interne stridigheter i ukene framover. Det spørs om de er i stand til det. Striden rundt Kjersti Stenseng, Anniken Huitfeldt, Hans Kristian Amundsen, Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre kan blusse opp.

Uten en ledelse med autoritet, klarer de ikke å forene de sterke interessemotsetningene som er i Ap

Uten en ledelse med autoritet, klarer de ikke å forene de sterke interessemotsetningene som er i Ap. Derfor gjør Ap klokt i å støtte Jonas Gahr Støre.  Hvis Ap klarer å klatre oppover på meningsmålingene, kan Støre sikte seg inn mot valget i 2021. Blir Ap liggende under Høyre på målingene og det fortsatt murrer i partiet, kan det bli en diskusjon om en ny ledelse allerede i 2019.

Jonas Gahr Støre gjørt lurt å si minst mulig om Trond Giske nå. Han må konstatere at det er mange i partiet som mener at Giske er presset ut som resultat av en maktkamp. Andre vil hevde at denne saken handler om at Giske systematisk trakasserer kvinner som er yngre enn ham. Støre har ikke en posisjon i Ap som gjør at han kan definere den forståelsesrammen en sak skal plasseres inn i.

Støre bør ordlegge seg på en måte som ikke provoserer noen fløyer i partiet. Ap må komme seg videre med politisk innhold. Støre har liten tid.