Det enøyde perspektiv

Det mangler ikke på skildringer av brutale oppgjør både mellom venner og fiender i Det gamle testamentet. En konflikt som ikke nødvendigvis var så stor, kan en miste kontrollen over og ende opp i et oppgjør ingen egentlig ønsket. Det bare ble sånn.

Slik er det blitt i KrFU. En skulle tro dette ungdomspartiet besto av en samling relativt fredsæle politisk engasjerte med god oppdragelse. De finnes nok også her. Men her mangler det ikke på vilje til å gå i krigen for det en føler er rett.

KrFU har havnet i en bitter strid etter en varslersak. Før jul krevde åtte fylkeslederne at det blir innkalt til et ekstraordinært landsmøte som kan velge ny ledelse i KrFU. De vil ha ekstraordinært møte i år, selv om de skal ha landsmøte neste år.

– Vi opplever at leder og partisekretær har ført KrFU ut på feil side #metoo-kampanjen. Fremgangsmåten deres har til dels vært graverende, sier Kristofer Olai Ravn Stavseng, fylkesleder i Oslo KrFU til Vårt Land om bakgrunnen for kravet om et ekstraordinært landsmøte.

Vi opplever at leder og partisekretær har ført KrFU ut på feil side #metoo-kampanjen

Det startet med at Aftenposten 5. desember skrev om hvordan KrFU-politiker Julia Sandstø i 2015 varslet KrFU-ledelsen om trakassering fra KrFU-politiker som var eldre enn henne. Sandstø mener partiledelsen var for seint ute med å ta varselet på alvor og at ledelsen hadde forsøkt å hindre henne i å fortelle sin historie til avisen. Her dreier det seg ikke om fysiske tilnærmelser, men om uønsket oppmerksomhet.

– Vi mener at sentralstyret sprer et budskap om at dette er en maktkamp og at de prøver å dysse ned Julia sin sak, sa Akershus-fylkesleder Simen Bondevik til NRK nylig. Han har fått med seg mange nok fylkesledere til å kreve at landsstyret innkaller til et ekstraordinært landsmøte. Bondevik krever at ledelsen skal gi Julia en full beklagelse for hvordan saken ble håndtert og hvordan de har uttalt seg i media. Landsstyret skal behandle saken fredag.

Julia Sandstø sitter selv i landsstyret.  Generalsekretær Otto Galtung sier til Vårt Land at de har gjort en feil med å involvere Sandstø i for stor grad i behandlingen av varslingssaken.  Det skal altså være noe av problemet.

Sandstø har sagt til Aftenposten at trakasseringen av henne fortsatte selv etter at ledelsen hadde tatt opp saken med vedkommende. Det hjalp ikke å varsle sa hun.

Dette er nok en sak som ikke er at det alvorlige slaget, har en del i KrF sagt direkte til henne. Hun ha også fått høre at hun ødelegger for KrFU med å stå fram i Aftenposten flere ganger med kritikk av det hun ønsker ikke skjer.

Problemet er at ingen skal kritisere den som varsler

Problemet er at ingen skal kritisere den som varsler. En forventer 100 prosent støtte fra ledelsen og omgivelsene.

Ledelsen i KrFU vet ikke helt hvordan de skal få løst en slik sak. Skal de suspendere et medlem som en kvinne opplever som innpåsliten?

Saken har endt opp i åpen konflikt. Det er to leiere som beskylder hverandre for å ødelegge for partiet og de har ikke tillit til hverandre. De som vil ha ekstraordinært landsmøte krever at de som har opptrådt på en måte som Sandstø har reagert på, skal miste sine verv. De vil ha et nytt styre. Det skal ryddes opp.

KrFU leder Martine Tønnessen ble sykemeldt som følge av konflikten, men jobber nå 50 prosent.

De som vil ha et ekstraordinært landsmøte sier de vil ha en prosess som involverer hele ungdomspartiet, for #metoo er så viktig. Det kan bli enda mer bråk om hele ungdomspartiet skal involveres i en sak mange i partiet ikke ser på som spesielt alvorlig.

Noen i ledelsen skal altså sparkes for noe de har sagt til mediene eller til Sandstø. KrF har endt opp med en maktkamp der kravet er at det kun skal være et syn som skal gjelde i KrFU. Her er det flere som mener at Sandstø ikke kan klandre partiet for at hun får uønsket oppmerksomhet. De ser ikke på dette som en alvorlig sak og nekter å godta at alt skal skje på Sandstøs premisser.

De rettroende får ta det litt piano. Landsstyret bør klare å roe ned situasjonen på fredag. Det en meningsløst å innkalle til et ekstraordinært landsmøte for å behandle uttalelser i Aftenposten.