​Kulturpolitiske hallingkast

Hallingkastet et høydepunkt når hallingdansen fremføres. Hallingkast er en aldri så liten akrobatisk prestasjon. De beste klarer i bunadssko å sparke ned en hatt som henger på en stav nesten tre meter over gulvet. Den som prøver seg på hallingkast, løper en viss risiko. Det er pinlig å ikke få hatten ned. Enda verre å falle i gulvet. Men klarer en å gjennomføre et skikkelig hallingkast, blir det jubel.

Ryktene sier at Trine Skei Grande skal til Kulturdepartementet for å prøve seg på hallingkast. Høyres kulturministre, Thorhild Widvey og Linda Hofstad Helleland, har ikke satt dype spor etter seg. Det gjorde derimot Trond Giske. Grunnen til at Giske lykkes var at regjeringen ville satse på kultur og viste det ved å øke bevilgningene hvert år. Giske var dessuten statsråd i en regjering som hadde flertall i Stortinget bak seg.

Høyre og Frp har ikke hatt store ambisjoner på kulturfeltet, slik de rødgrønne hadde. Derfor har ikke bevilgningene til kultur økt som under de rødgrønne. Den blå-blå regjeringen har vært opptatt av å prioritere sterkere og legge forholdene til rette for å få privat kapital til å bidra i finansieringen av kultur. De har ønsket å stimulere til utvikling av kultur som næringsvirksomhet og har prioritert talentene.

Problemet for Erna Solbergs regjering, er at de ikke har hatt flertall på Stortinget for store deler av det de ønsker å gjennomføre på kultursektoren. Det er mest tydelig i mediepolitikken. Her er det Stortinget som styrer.

Med Venstre i regjering øker tydeligvis de kulturelle ambisjonene. Det står syv sider om kultur i den nye regjeringsplattformen. Sidetallet er økt med fire, sammenliknet med plattformen Erna Solberg styrte ut fra i forrige periode. Det virker som om Trine Skei Grande har skrevet seg inn i Kulturdepartementet.

Dette er lett å skaffe seg oppmerksomhet som kulturminister. Det vet Linda Hofstad Helleland alt om. Å være synlig er en del av politikken. Her har hun levert. Hun har herjet på med idretten, og har fått rimelig god uttelling for det.

Regjeringen vil innføre nullmoms for e-bøker. Fine greier. En bør ta med fagblad i samme slengen. Det vil forenkle regelverket og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren. Ingen kan være imot det. Diverse tiltak for å styrke og vurdere få vi komme tilbake til når vi ser om det følger penger med eller om det bare en prat.

De skal arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker inntektsgrunnlaget for andre medier. En merkelig formulering. «Arbeide for», det må betyr at de ikke vet hva som skal gjøres. De vil bare finne på et eller annet.

De sier de vil avvikle NRK-lisensen, men ikke hva som skal komme istedenfor.

De vil modernisere mediestøtten og vurdere å samle all mediestøtte i en ordning. Dette er særdeles uklart. Stortinget blir nok spart for forslag om å kutte i pressestøtten, men lite tyder på at det blir flertall for å endre støtten vesentlig. KrF vil ikke at Vårt Land og Dagen skal gå dukken, Ap og SV holder sin vernende hånd over Dagsavisen og Klassekampen og Senterpartiet sørger for å ivareta Nationens interesser. Disse avisene vil tape på store omlegginger av pressestøtten. Derfor blir det sannsynligvis omtrent som det er i dag.

Livssynspolitikken ligger også til Kulturdepartementet. Det Venstre har fått inn om livssyn og verdier er Knut Arild Hareide lite begeistret for. I Vårt Land i dag vender han tommelen ned for ytterligere sekularisering og en nøytralitetstenkning som svekker folkekirkens posisjon.

Venstre prøver seg på et hallingkast om Nasjonalgalleriet. Det skal brukes til eldre kunst og Nasjonalgalleriet skal beholde ansvaret for bygningen. De får nå både i pose og sekk – nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomten og Nasjonalgalleriet i tillegg. Vel og merke dersom det ikke blir for dyrt å rehabilitere det. Den prislappen er kjent, men Venstre mener vel det bør kunne gjøres billigere. Og det må ryddes plass til drift av to bygg i budsjettet.

Ifølge Erna Solberg og Siv Jensen skal det strammes inn framover. De har varslet at bruken av oljepenger skal ned. Hvis bevilgningene til kultursektoren skal holdes på dagens nivå, styrer Venstre mot en vond blåmandag på kulturfeltet.

Millionene sitter løst der Vestre beveger seg. Vi har nå brukt 274 millioner kroner på planene om et nytt regjeringskvartal. Venstre har fått gjennomslag for at en skal vurdere en mindre omfattende utbygging slik at Utenriksdepartementet kan bil værende på Victoria Terasse og Y-blokken består. Det blir nye hundre millioner i prosjektering. Jan Tore Sanner bør sette seg på bakbeina slik at det blir som planlagt.