​De folkevalgtes byggeskandale

Stortingspresident Olemic Thommessen og Stortingets direktør, Ida Børresen, har stått last og brast i møtet med flere tonn saftig kritikk for overskridelsene, knyttet til Stortingets nye post- og garasjeanlegg. De avviste de første kritiske merknadene fra Kontroll- og konstitusjonskomitéen og kritikken fra Riksrevisjonen. Thommessen fremholdt at han hadde arvet et prosjekt som var ute av vater, og at han har gjort sitt beste for å ta styring over prosjekt og byggekostnader. Han har ikke forsøkt å gjøre Stortingets direktør til syndebukk, fordi han mener at det ikke har vært grunnlag for det. Han mener Stortinget overlot til sin administrasjon å styre et prosjekt som gikk utover det de hadde kompetanse og kapasitet til. Thommessen er en hedersmann. Han skyter ikke andre for å redde sitt politiske skinn.

Ida Børresen virket så sikker i sin sak at hun utfordret både Kontroll- og konstitusjonskomitéen og Riksrevisjonen gjennom uttalelser og innlegg i avisene. Det kunne hun gjøre fordi hun hadde støtte fra Thommessen. Lederen og de to nestlederne i Kontrollkomitéen, Martin Kolberg, Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp) fikk hakeslepp over Børressens frimodige ytringer. De svarte med et felles innlegg i DN i juni, der en mellom linjene kunne lese at de ba Thommessen fortest mulig bære henne ut av Stortinget.

Thommessen er en hedersmann. Han skyter ikke andre for å redde sitt politiske skinn.

Da Kontrollkomitéen leverte sin endelig innstilling, med sterk kritikk av budsjettoverskridelsene, måtte Thommessen selvsagt ta kritikken innover seg. Alt kan gjøres bedre – og vi ser alle klarere i etterpåklokskapens lys. Så Thommessen hadde ikke problemer med kritikk. Han avviste imidlertid at kritikken skulle få noen konsekvenser. For ytterligere å demonstrere at han personlig ikke hadde foretatt seg noe som var spesielt kritikkverdig, stilte han seg til disposisjon for en ny periode som stortingspresident. Erna Solberg ville markere at hennes utvalgte ikke skulle bli ofret i opposisjonens jakt etter syndebukker. Derfor ble han gjenvalgt.

Erna Solberg, Olemic Thommessen og Ida Børresen trodde de hadde ridd stormen av. Denne uken ble det kjent at Stortinget må bevilge ytterligere 500 millioner kroner for å få fullført prosjektet. At det var så ille, ble ikke Ida Børressen klar over før i forrige uke.

«Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen. På den bakgrunn har jeg valgt å meddele presidentskapet at jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør», heter det i pressemeldingen fra Børresen. Det er ikke kjent om Thommesen har bedt henne slutte, eller om hun på egenhånd har trukket den konklusjonen.

Etter alt oppstyret om vedvarende budsjettoverskridelser fikk Stortinget i fjor forelagt seg et nytt kostnadsoverslag på 1,8 milliarder kroner. På slutten av fjoråret ble administrasjonen klar over at de ikke ville klare seg med 1,8 milliarder. De varslet presidentskapet at de måtte gå en ny runde på tallene. De siste månedene har de gjort et dypdykk, og har konkludert med at de trenger nye 500 millioner kroner.

Stortingets presidentskap er bragt i en situasjon der de tviler på om Ida Børresen og hennes administrasjon har kontroll over det de har ansvaret for. Det er ikke tillitvekkende å bomme med en halv milliard et års tid etter at en bedyret at en hadde skaffet seg oversikt.

Stortingets presidentskap tviler på om Ida Børresen og hennes administrasjon har kontroll over det de har ansvaret for.

Ida Børresen tar konsekvensen av at hun ikke har klart å levere Stortingets presidentskap tall de kunne stole på.
Det er nå det tredje presidentskapet som har ansvaret for byggeprosjektet. Dag Terje Andersen var president da elendigheten startet. Nå er han leder for Kontrollkomiteen. Det er mange som kan møte seg selv i døren om Stortinget vil gå til bunns i spørsmålet om hvem som har ansvaret. Denne saken har vært så mange ganger på Stortingsrepresentantens bord at de burde vært vanskelig for de fleste å toe sine hender.

Leder av finanskomiteen, Henrik Asheim (H), mener den siste overskridelsen er «svært alvorlig» og vil ha svar på hvordan dette kunne skje igjen. Han stiller også spørsmål om det er mulig å nedskalere prosjektet. Det er et godt spørsmål, men det stilles lovlig seint. Stortinget burde i fjor gitt beskjed om nedskalering, om mulig.

Opposisjonen ville ha Olemic Thommesen til syndebukk for byggeskandalen. En slik «stor og god syndebukk» ville ikke Erna Solberg gi dem. Nå har de fått Ida Børresen som syndebukk. Men det blir ikke det samme. For opposisjonen blir det som å nøye seg med den minste bukken, og dermed la både den mellomste og den store bukken få slippe unna. Slik vil skandalen om de fete overskridelsene ende.