​Toget forsinket

Da Ketil Solvik-Olsen satt seg i samferdselsministerstolen for snart fem år siden, ble tempoet i utbygging av veier og jernbane skrudd flere hakk opp. På slutten av forrige periode samlet Stortinget seg om Nasjonal Transportplan (NTP). Solvik-Olsen fått ansvaret for å iverksette en plan det er bred enighet om. Men nå stiller problemene seg i kø.

Aftenposten kunne i går fortelle at Bane Nor mener utbyggingen av det såkalte InterCity triangelet, to spors jernbanelinje fra Oslo mot Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss, som altså omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen, vil bli fra to til fire år forsinket og kostandene vil bli høyere enn antatt. Det er mulig å bygge raskere, men da må bevilgningene allerede neste år økes betydelig. En grunn til at det blir dyrere, er at Bane Nor ikke har kapasitet til å bygge jernbaneinfrastruktur så raskt som politikerne har vedtatt.

Ketil Solvik-Olsen har ikke sagt noe nevneverdig så langt. Det godtar ikke opposisjonen. Han blir snart bedt om å komme til Stortinget for å forklare seg. Opposisjonen må bestemme seg for hva de skal kjøre på. De kan si at de ikke aksepterer utsettelsene og sende Solvik Olsen tilbake på kontoret for å ta en alvorsprat med Bane Nor, eventuelt legge fram en sak om en ekstrabevilgning for å få bygget raskere. Opposisjonen kortslutter neppe med et krav om at Bane Nor skal holde seg til de planene som er vedtatt når de sier det ikke er mulig.

De naturlige vil være å akseptere det Bane Nor sier. De er tross alt eksperter på å bygge jernbanelinjer og signallysanlegg. Den tredje muligheten opposisjonen har er å gjøre dette til en sak om at Solvik-Olsen ikke har skikkelig styring over det han har ansvaret for. Det er under et år siden han la fram NTP. Her er bevilgningene til de enkelte prosjektene fordelt for hvert år framover. Nå det gjelder InterCity-utbyggingen, kan opposisjonen alt nå snakke med store bokstaver om at man har bommet grovt, og holde Solvik-Olsen ansvarlig.

Gorm Frimannslund vil ikke at Bane Nor skal basere seg på de feil den tidligere ledelsen har ansvaret for

Opposisjonen kan hevde de har fått uriktige opplysninger. Det kan så være, men det lyder hult om en hyler alarm knyttet til kostnader som ligger flere år fram i tid. Det er godt at en får varsler om overskridelser og forsinkelser i god tid. Bane Nor gjør jobben sin når de gjennomgår de prosjektene de har ansvaret for og bruker sitt beste faglige skjønn for å beregne kostnader, tidsforbruk og behov for kompetanse.

Bane Nor kom i operativ drift 1. januar 2017. Sjefen i Bane Nor, Gorm Frimannslund og hans team, har brukt tiden godt til å få prosjektene han har ansvaret for under huden. Ved å varsle om forsinkelser og budsjettoverskridelser alt nå, bidrar Frimannslund til å redusere sin egen fallhøyde. Han har sagt tydelig ifra om at det gamle Jernbaneverket tok feil med hensyn til tidsplan og kostnader. Han vil ikke at Bane Nor skal basere seg på de feil den tidligere ledelsen har ansvaret for.

Det enkleste er å gjøre det gamle Jernbaneverket til syndebukk

Opposisjonen kan også forsøke å gjøre dette til en sak om at den nye styringsstrukturen for jernbanen ikke funger som den skal. For et par tiår siden hadde vi bare NSB. Så fikk vi Jernbanetilsynet og Jernbaneverket. I fjor fikk vi en hel liten pakke med selskaper som skal ha ansvaret for ulike sider ved jernbanedriften. Bane Nor er et eget foretak med et styre. De rapporterer til Samferdselsdepartementet gjennom det nye Jernbanedirektoratet.

Det nye Jernbanedirektoratet må før eller seinere ta stilling til om det gamle Jernbaneverket tok feil og at Bane Nor har rett. Det blir opp til Solvik-Olsen å utpeke en syndebukk. Den rollen gir han ikke seg selv. Det enkleste er å gjøre det gamle Jernbaneverket til syndebukk. Det har alt gått i graven. Den tidligere lederen for Jernbaneverket, Elisabeth Enger, fikk jobben som direktør for Jernbanedirektoratet, men hun sluttet i høst for å bli prosjektleder for sammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommune. Kanskje like greit hvis opposisjonen har tenkt å lage huskestue fordi folk må vente lenger på flere tog som kjører raskere til Oslo.