Stolt i nederlagets stund

Berit Svendsen ville gjerne ha fortsatt som leder for Telenors virksomhet i Norge og Skandinavia. Konsernsjef Sigve Brekke ville at hun, som de andre topplederne, skulle rotere for å skaffe seg bred erfaring og for at det hele tiden kom inn ledere som kunne se på eksisterende virksomhet med nye øyne. Svendsen ville ikke flytte på seg. Det passet ikke å flytte utenlands og ta over virksomheten i Asia. Hun villle heller ikke ta over posisjonen som styreleder i Telenor Norge.

Telenor-sjef Sigve Brekke sier han har forsøkt å finne gode løsninger for å imøtekomme Berit Svendsens ønsker og behov.

– Jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier styreleder Gunn Wærsted.

Ledelsen i Telenor vil ikke at det skal skapes en inntrykk av at de har gitt en av landets mest profilerte ledere sparken. Det er hun som har valgt å trekke seg fordi hun ikke vil være leder innenfor de rammebetingelsene som gjelder i Telenor.

Det er mulig Berit Svendsen har tenkt at hun satt trygt i den stillingen hun hadde

Berit Svendsen sier hun forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Da det ble kjent at Sigve Brekke ville flytte henne til ande lederposisjoner, avslo hun å kommentere det utover å si at hun har «verdens mest spennende jobb», at hun gleder seg til å gå på jobben hver dag og at hun har et normalt, godt samarbeidsforhold til Sigve Brekke.

Det er mulig at Berit Svendsen har tenkt at hun satt trygt i den stillingen hun hadde. Hun har en rekke støttespillere både eksternt og internt. Esben Smith, hovedtillitsvalgt for El og IT-forbundet sa for vel to uker siden at det var en dårlig idé å fjerne Svendsen. De samarbeidet godt med henne selv etter at hun måtte fronte store kostnadskutt. I dag sier han at det er en mørk dag i Telenors historie.

Det var også de som mente at Brekke ikke ville våge å røre Svendsen fordi det ville bli bråk om Telenor miste sin mest profilerte kvinnelige leder. Svendsen var en het kandidat til å bli konsernsjef. Daværende næringsminister Monica Mæland bestilte nærmeste en kvinnelig toppsjef.

At politikere og sterke røster i opinionen krevde en kvinnelig toppsjef, førte ikke Berit Svendsen til toppen. At Telenor sårt trenger flere kvinnelige toppledere, var heller ikke nok til at Svendsen fikk beholde den stillingen hun hadde. Gunn Wærsted vil gjerne ha flere kvinner i sentrale lederstillinger i konsernet. Men kvinner får ikke noe fortrinn eller spesialbehandling. Kvinner og mannlige ledere behandles likt og ut fra hvem som er best kvalifisert. For styret i Telenor er det også avgjørende at konsernsjefen må ha frihet til å ha den sammensetning i ledergruppen han mener er best.

Det er nok de som er interessert i å skrive et nytt kapittel i historien om at det er gubbeveldet som rår i Telenor

Berit Svendsen har gjort en strålende karriere i Telenor. Hun trekker seg imidlertid etter å ha gått på nederlag nummer to. Hun led der første nederlaget da hun i 2015 ikke ble konsernsjef. I ettertid ble det framsatt påstander om at styret ikke seriøst hadde vurdert kvinner. Berit Svendsen forble taus. Det viste seg at Berit Svendsen hadde vært inne til to intervjuer om jobben. Styret mente imidlertid at Brekke var den beste de kunne få. Det ble blant annet trukket fram at han hadde erfaring fra virksomheten utenfor Norges grenser.

Det er nok de som er interessert i å skrive et nytt kapittel i historien om at det er gubbeveldet som rår i Telenor og at de egentlig ikke bryr seg om kvinnelige toppledere. Det hjelper sikkert VG til med. Redaktør i E24, Gard L. Michalsen, har allerede på kommentatorplass stilt spørsmål ved om «regjeringen kan leve med en Telenor-sjef som går til kamp mot kvinnene rundt seg». VG refererer kilder som hevder Brekke lenge ønsket å bli kvitt Svendsen. De forklarer ikke hvordan det kan ha seg at Brekke for et og et halvt år siden lot Svendsen få ansvaret for hele Skandinavia.

Hva Berit Svendsen skal holde på med framover, sier hun ikke noe om, annet enn at hun ikke har tenkt å ligge mye på sofan og bruker tiden på å stelle i hagen. Hun kan ende opp i en annen lederstilling. Mest sannsynlig vil hun bli en av de her i landet som sitter med flest tunge styreverv. Det er mange som vil være ute etter Berit Svendsens kompetanse.