Frykt for søppelkaos

Høyre bør ta av seg de ideologiske brillene sine. Det er ingen grunn til å sette søppelkjøringen i Oslo ut på anbud når det fungerer bedre enn på lenge.

Å hente søppel må ikke være en oppgave kommunen løser med egne ansatte. Slike oppgaver kan settes ut på anbud. Flere steder fungerer det utmerket at private firma henter husholdningenes avfall. I Oslo gikk det så ille som det kunne gå i kommunens iver etter å spare penger. I 2016 vant selskapet Veireno anbudet om å få kjøre all søppel i byen. Det skar seg praktisk talt fra første dag av. Det endte opp med 30 000 klager på søppel som ikke ble hentet. Jonny Enger, som eide og drev selskapet, bommet fullstendig på tid og kostander. Det ble drevet rovdrift på ansatte. Veireno gikk konkurs. Oslo kommune overtok selv ansvaret for søppelkjøringen. Jonny Enger er i tingretten dømt til 1 år og 3 måneders fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven.

Antallet klager er gått ned fra 4000 til 150 i uka etter Veireno-skandalen, skriver Dagsavisen. Enda er det forbedringspunkter, men Renovasjonsetaten i Oslo er i ferd med å bli et kommunalt mønsterbruk. Derfor reagerte de ansatte sterkt da Høyre i Oslo før jul foreslo at søppelkjøringa skulle settes ut på anbud igjen. Høyre tror private kan tenke mer kreativt og komme opp med innovative løsninger som kan gjøre at søpla kan hentes smartere og mer effektivt.

Det kan ikke påvises at søppel hentes smartere og mer effektivt der det er private firma som har fått oppdraget

Dette er noe Høyre tror. Det kan ikke påvises at søppel hentes smartere og mer effektivt der det er private firma som har fått oppdraget. Aktørene i bransjen holder seg orientert om nye metoder og utstyr. Det er begrenset hvor mye mer effektivt søppel kan hentes, i alle fall i store byer der en kan ta ut stordriftsfordeler. Det er selvsagt noen kroner å spare på å gi ansatte lavere lønn og dårligere pensjon.

De ansatte frykter et nytt kaos dersom private igjen skal overtar søppelkjøringen. Den frykten kan en forstå. Det var belastende å være renovatør da Veireno styrte butikken. Det går på helsa løs når ansatte opplever at de jobber i kaos. Nå snakker de ansatte om at der stolte over den jobben de gjør.

Høyre må smøre seg med tålmodighet og ikke la seg drive av privatiseringsiver som de vil slite med å få befolkningen med på

Høyre ønsker privatisering av tjenester som ligger godt til rette for det. Avfallstømming gjør det. Likevel er det uklokt av Høyre å kjøre fram anbud på avfallstømming nå. Det har gått for kort tid siden skandalen i 2016. Ledelse og ansatte har gjort en stor innsats for å rydde opp og få tingene til å fungere som de skal. Når det er gjort så stor framgang, bør kommunen gi annerkjennelse ved å fortsette med den modellen de har bygget opp. Det betyr ikke at kommunen for all tid må ha en egen etat som tar seg av henting av avfall. Det har vært private som har kjørt søppel i 25 år i Oslo uten at det har skapt problemer.

Høyre mener det er 48 millioner kroner å spare hvert år ved å sette bort avfallshåndteringen til private. Om så skulle være tilfelle, betyr det 12 kroner måneden for hver husstand. Det rødgrønne byrådet vil neppe gå god for tallene. De er nok rede til å be befolkningen betale noen tikronere ekstra for at kommunen skal utføre jobben. Krisen i 2016 sitter friskt i minne.

Å kjøre fram privatisering av søppeltømmingen i Oslo i årets valgkamp, blir ingen vinnersak for Høyre. En god avfallshåndtering er en viktig kommunal oppgave. Pris kan ikke være det viktigste kriterium. Kommunale tjenester må ha fokus både på klima, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar. Oslo vil være i front som grønn by. I denne sammenheng er avfallshåndteringen sentral. De bør drive forbedringsarbeidet videre. Den tid kan komme der det er mer aktuelt å privatisere avfallshåndteringen. Tiden er ikke inne nå. Høyre må smøre seg med tålmodighet og ikke la seg drive av privatiseringsiver som de vil slite med å få befolkningen med på.