Om meg og mitt

Her samler jeg det jeg skriver/har skrevet  i Ukeavisen Ledelse,  Dagens Perspektiv, Vårt Land og andre steder. Det ligger over 3500 artikler på bloggen nå. Alt er søkbart, men det meste er ikke tagget.
Jeg skriver en kommentar hver ukedag som publiseres på Dagens Perspektiv.Jeg Fram til november 2009 var jeg daglig leder i Ad Fontes Medier AS og hadde det redaksjonelle og økonomiske ansvaret for Ny Tid, Le Monde diplomatique og Gründer Økonomisk Rapport i tillegg til Ukeavisen Ledelse. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 viste det seg at jeg så jeg annerledes på det enn styret – og jeg sa da opp min stilling.

Jeg fortsatte som ble ansatt i konsernet MentorMedier med hovedoppgave å være redaktør  i Ukeavisen Ledelse og  kommentator i Vårt Land.

Jeg sluttet fordi jeg ikke hadde tro på den strategien som eierne ville følge. Høsten 2012 la jeg inn et bud på å overta virksomheten. Vi ble enige dagen før vi tok juleferie. Jeg etablerte selskapet «Medier og Ledelse»  hvor jeg eier alle aksjene. Etter kort tid avviklet vi merkenavnene Mandag Morgen og Økonomisk Rapport. Abonnentene ble overført til Ukeavisen Ledelse.  I juni 2013 kjøpte Medier og Ledelse «Handelsbladet FK». I juni 2014 overtok vi det prisbelønnede magasinet Plot. 2.januar 2015 startet vi den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv. Den digitale utgaven av Ukeavisen Ledelse og Plot er en del av Dagens Perspektiv. I mai 2015 kjøpte jeg Dagligvarehandelen som ble fusjonert med Handelsbladet. I juni 2016 fikk vi positivt svar på søknaden om pressestøtte til Dagens Perspektiv.

Vi fikk er samlet driftsoverskudd på ca 4 millioner kroner i 2016.

Du kan følge meg på Twitter som magnelero.

På  www.dagensperspektiv.no  kan du også registrere deg som mottaker av vårt daglige e-postnyhetsbrev – helt gratis.

Jeg treffes på telefon 90 53 76 13. Den enkleste mailadressen er ml@ukeavisen.no.

Utdrag av CV for Magne Lerø

Utarbeidet 2011

PERSONALIA

Født: 07.04.54
Gift: 02.07.77 med Inger Lise
Barn: Bjarte, Ragnhild, Ingrid.
Bolig: Ekeberglia 7b 1340 BEKKESTUA
Tlf: 90 53 76 13 (mobil)
E-post: ml@ukeavisen.no

UTDANNING

1979-1981 Teologisk embetseksamen/ Praktisk, teologisk eksamen.
1988-1991 Bedriftsøkonomistudiet ved BI der eksamen er avlagt i  følgende fag:
– Organisasjon og ledelse (2 vekttall) 1988.
– Samfunnsstyring og økonomisk politikk (2 vekttall) l988.
– Årsregnskap (2 vekttall) 1989.
– Anvendt jus (1 vekttall) 1989.
– Markedsføring (2 vekttall) 1991.
1991 «Organisasjonsutvikling» – studiekurs i diplomøkonomstudiet / Master of Management-studiet på BI. (10 vekttall).
1996 «Master of Management» – BI (30 vekttall)
Fordypning i Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og beslutning.

ARBEIDSERFARING

2013

2010

Eier/daglig leder/sjefredaktør i Medier og Ledelse AS.

Redaktør Ukeavisen Ledelse/ Mentor Medier

2004–2009 Adm. dir/ansv redaktør i Ad Fontes Medier
– Ukeavisen Ledelse
– Gründer/Økonomisk Rapport
– Le Monde diplomatique
– Ny Tid
1996–2003 Viseadm.dir. i Mediehuset Vårt Land AS  (Nå Mentor Medier)
– redaktør/daglig leder i Ukeavisen ledelse (fra 2000)
– forlagssjef for Genesis forlag AS (fra 1996-2005)
– konsernledelsen/fire interne styrer
– styreleder i Programbladet, Infoko reklamebyrå og direktør for administrasjonen i avisen Vårt Land (1997-2001)
1992–1995 Adm. dir Diakonissehuset, Lovisenberg
Adm. dir ved Lovisenberg diakonale sykehus – et år.
1990–1992 Forlagssjef Det Norske Bibelselskap og Verbum forlag.
1987–1989 Daglig leder i MENTOR – Internasjonalt Institutt for media, kommunikasjon og ledelse. (Tidligere Internasjonalt Massemedia Institutt.)
1986–1987 Programsjef i KFUK/KFUM.
1975–1986 – Kallskapellan i Høvik, Personal og lederfostringssekretær i KFUK/KFUM
– Marineprest/stabsprest ved Feltprostens kontor
– Redaktør Ny Dag/ informasjonssjef KFUK/KFUM
– Daglig leder for KFUK/KFUMs storsamling i forbindelse med hundreårsjubileet
– om lag et års erfaring som journalist under studietiden i Vårt Land, Dagen og Vår Kirke
– Menighetssekretær i Askøy.

STYRER OG UTVALG

2009–2011 Medlem av det regjeringsoppnevnte «Medieansvarsutvalget»
2005–2007 Styremedlem i Osloavisens forening.
1996–2005 Styremedlem, styreformann (2 år) i TVInter (TV-produksjonsselskap.)
1998–2000 Styremedlem i Den norske Forleggerforening.
1996–2000 Styremedlem i Triangel AS (butikkdrift og lotterivirksomhet). Styreformann fra 01.06.99.
1992–1995 Formann i styret for
– Lovisenberg diakonale sykehus (et år som formann)
– Høgskolen for diakoni og sykepleie
– Cathinka Gulberg eldresenter
– Cathinka Gulberg/Lovisenbergløkka barnehager
– Lovisenberg sykehusapotek
– Mentor/Lovisenbergsenteret A/S
1992–1996 Styreformann i Triangelsenterets bokhandel A/S.
1992–1995 Formann i Landsstyret for Norges KFUK-KFUM.
1995–1998 Styremedlem i  Avisen Vårt Land A/S
1992–1999 Styremedlem i
– Lotterisystemer A/S (agentur for skraplodd)(1992-1999)
– A/S Holbergs plass (eiendomsselskap) (1992-1999)
– Høgskolen Dr. Mauds minne (1995)
1990–2009 Medlem av lovutvalget i Norges KFUK-KFUM.

BØKER

1982–2003 – Redaktør av og skrevet flere artikler i boka «Lederskap i dag» (Verbum 1987)
– «Givertjeneste, pengeinnsamling og økonomisk forvaltning» (Triangelforlaget 1982)
–  Medforfatter i  konfirmantboken  «Sentrum» (Aschehoug 1983/86)
– Bidragsyter og redaktør av «Toppsjefen – vurdert av medarbeidere, fagfolk og lederutvelgere» (Genesis 2003)
– «Tabber, tull og tankesurr – Norske ledere i manesjen 2001-2004» (Næringslivets Forlag 2005)