Om meg og mitt

Her samler jeg det jeg skriver i Ukeavisen Ledelse, Vårt Land og andre steder. Det ligger over 2000 artikler på bloggen nå. Alt er søkbart, men kun det jeg har skrevet siden nyttår 2010 er tagget.
Jeg skriver en kommentar hver morgen som skal være klar ca 9.15 til publisering i nyhetsbrevet vårt som over 50 000 mottar.

Fram til november 2009 var jeg daglig leder i Ad Fontes Medier AS og hadde det redaksjonelle og økonomiske ansvaret for Ny Tid, Le Monde diplomatique og Gründer Økonomisk Rapport i tillegg til Ukeavisen Ledelse. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010  viste det seg at jeg så helt annerledes på strategien videre enn konsernstyret. Jeg  ønsket ikke å gjennomføre de kutt styret hadde tro på.

De ønsket imidlertid at jeg fortsatte som redaktør. Det endte meg at jeg ble ansatt i konsernet MentorMedier med hovedoppgave å være redaktør  i Ukeavisen Ledelse og  kommentator i Vårt Land. I tillegg holder jeg foredrag.

De siste årene har det gått nedover med virksomheten- det er ikke enkelt å drive med papir for tiden. Og jeg har ikke hatt troen på den strategien som er blitt fulgt. Høsten 2012 la jeg inn et bud på å overta virksomheten. Vi ble enige dagen før vi tok juleferie. Jeg etablerte selskapet “Medier og Ledelse”  hvor jeg eier alle aksjene. Etter kort tid avviklet vi merkenavnene Mandag Morgen og Økonomisk Rapport. Abonnentene ble overført til Ukeavisen Ledelse. Dette  var helt nødvendig. Driftsunderskuddet i fjor var på ca fem millioner kroner. Kulturmagasinet Kultmag utgir vi fortsatt. I juni overtok også Medier og Ledelse “Handelsbladet FK”.

Du kan følge meg på Twitter som magnelero.

UkeavisenLedelse.no kan du også registrere deg som mottaker av Ukeavisen Ledelses daglige e-postnyhetsbrev – helt gratis.

Jeg treffes på telefon 90 53 76 13. Den enkleste mailadressen er ml@ukeavisen.no.

Utdrag av CV for Magne Lerø

PERSONALIA

Født: 07.04.54
Gift: 02.07.77 med Inger Lise
Barn: Bjarte (31), Ragnhild (28), Ingrid (15).
Bolig: Ekeberglia 7b 1340 BEKKESTUA
Tlf: 67 21 57 55 (Privat)
22 31 03 22 (Kontor-direkte)
90 53 76 13 (mobil)
E-post: ml@ukeavisen.no

UTDANNING

1979-1981 Teologisk embetseksamen/ Praktisk, teologisk eksamen.
1988-1991 Bedriftsøkonomistudiet ved BI der eksamen er avlagt i  følgende fag:
– Organisasjon og ledelse (2 vekttall) 1988.
– Samfunnsstyring og økonomisk politikk (2 vekttall) l988.
– Årsregnskap (2 vekttall) 1989.
– Anvendt jus (1 vekttall) 1989.
– Markedsføring (2 vekttall) 1991.
1991 «Organisasjonsutvikling» – studiekurs i diplomøkonomstudiet / Master of Management-studiet på BI. (10 vekttall).
1996 «Master of Management» – BI (30 vekttall)
Fordypning i Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og beslutning.

ARBEIDSERFARING

2010 Redaktør Ukeavisen Ledelse/ Mentor Medier
2004–2009 Adm. dir/ansv redaktør i Ad Fontes Medier
– Ukeavisen Ledelse
– Gründer/Økonomisk Rapport
– Le Monde diplomatique
– Ny Tid
1996–2003 Viseadm.dir. i Mediehuset Vårt Land AS  (Nå Mentor Medier)
– redaktør/daglig leder i Ukeavisen ledelse (fra 2000)
– forlagssjef for Genesis forlag AS (fra 1996-2005)
– konsernledelsen/fire interne styrer
– styreleder i Programbladet, Infoko reklamebyrå og direktør for administrasjonen i avisen Vårt Land (1997-2001)
1992–1995 Adm. dir Diakonissehuset, Lovisenberg
Adm. dir ved Lovisenberg diakonale sykehus – et år.
1990–1992 Forlagssjef Det Norske Bibelselskap og Verbum forlag.
1987–1989 Daglig leder i MENTOR – Internasjonalt Institutt for media, kommunikasjon og ledelse. (Tidligere Internasjonalt Massemedia Institutt.)
1986–1987 Programsjef i KFUK/KFUM.
1975–1986 – Kallskapellan i Høvik, Personal og lederfostringssekretær i KFUK/KFUM
– Marineprest/stabsprest ved Feltprostens kontor
– Redaktør Ny Dag/ informasjonssjef KFUK/KFUM
– Daglig leder for KFUK/KFUMs storsamling i forbindelse med hundreårsjubileet
– om lag et års erfaring som journalist under studietiden i Vårt Land, Dagen og Vår Kirke
– Menighetssekretær i Askøy.

STYRER OG UTVALG

2009–2011 Medlem av det regjeringsoppnevnte «Medieansvarsutvalget»
2005–2007 Styremedlem i Osloavisens forening.
1996–2005 Styremedlem, styreformann (2 år) i TVInter (TV-produksjonsselskap.)
1998–2000 Styremedlem i Den norske Forleggerforening.
1996–2000 Styremedlem i Triangel AS (butikkdrift og lotterivirksomhet). Styreformann fra 01.06.99.
1992–1995 Formann i styret for
– Lovisenberg diakonale sykehus (et år som formann)
– Høgskolen for diakoni og sykepleie
– Cathinka Gulberg eldresenter
– Cathinka Gulberg/Lovisenbergløkka barnehager
– Lovisenberg sykehusapotek
– Mentor/Lovisenbergsenteret A/S
1992–1996 Styreformann i Triangelsenterets bokhandel A/S.
1992–1995 Formann i Landsstyret for Norges KFUK-KFUM.
1995–1998 Styremedlem i  Avisen Vårt Land A/S
1992–1999 Styremedlem i
– Lotterisystemer A/S (agentur for skraplodd)(1992-1999)
– A/S Holbergs plass (eiendomsselskap) (1992-1999)
– Høgskolen Dr. Mauds minne (1995)
1990–2009 Medlem av lovutvalget i Norges KFUK-KFUM.

BØKER

Er i gang med ny bok om «ledelse og toppsjefer» med sikte på utgivelse i 2011.
1982–2003 – Redaktør av og skrevet flere artikler i boka «Lederskap i dag» (Verbum 1987)
– «Givertjeneste, pengeinnsamling og økonomisk forvaltning» (Triangelforlaget 1982)
–  Medforfatter i  konfirmantboken  «Sentrum» (Aschehoug 1983/86)
– Bidragsyter og redaktør av «Toppsjefen – vurdert av medarbeidere, fagfolk og lederutvelgere» (Genesis 2003)
– «Tabber, tull og tankesurr – Norske ledere i manesjen 2001-2004» (Næringslivets Forlag 2005)

Om ledelse, politikk og medier