Stikkordarkiv: Høyre

Høyre alene og uten «Lambda»

Man kan mene mye om Lamda, men det er ikke noe å si på at Høyre bruker denne saken for å sparke Frp ut av byrådet i Oslo. Nå bør de danne byråd alene,

Frp har vært med på vedtaket om at det nye Munch-museet, «Lamda» skal bygges i Bjørvika. I sommer gjorde de imidlertid helomvending. De fryktet bygget ble for dyrt og tok til orde for at et nytt museum heller burde bygges på plassen ved siden av Nasjonalgalleriet.  Når Frp snudde, skyldtes det at de fornemmet at det ikke var noen entusiasme for den løsningen som var blitt valgt. «Lamda» var blitt et særdeles omstridt prosjekt, og når det var fare for at prisen vil koste mer enn «tre tusen millioner», som Carl I Hagen sier, valgte Frp å hoppe av. Fortsett å lese Høyre alene og uten «Lambda»

Kommunal avmakt

Om statsråder tøffer seg enda mer, spyr ut enda flere
velmente skriv, vedtar nye lover og deler ut rettigheter til den store
gullmedaljen, hjelper det fint lite. For de har oppstått en styringskrise
mellom stat og kommune som truer lokaldemokratiet.

Kommunene er lut lei staten og stortingspolitikerne. Lokaldemokratiet er i ferd med å drukne i statlige pålegg, handlingsplaner, forskrifter og retningslinjer. Fortsett å lese Kommunal avmakt

Målstyring og bivirkninger i skolen

Målstyring og resultatmålinger er ikke en vidundermedisin fri
for bivirkninger. Hvis politikerne ikke har lærerne med seg, er det begrenset
hvor mye mer læring en oppnår med å øke resultatpresset.

Utdanningsbyråd i Oslo, Torger Ødegaard, er framstår nærmest
som en drøm av en politiker. Han setter seg ambisiøse mål og vil skape
resultater uten å bruke mer penger. For det har han ikke. Først fikk vi høre at
Oslo kommunen vil satse spesielt på de beste elevene  ved å opprette egne «talentlinjer». Det tok
ikke lang tid før de rødgrønne benyttet sjansen til å si at dette var
oppskriften på økte forskjeller i skolen og at det ville gå ut over de svakeste
elevene. Få dager etter kunne Ødegaard fortelle til Aftenposten at det er de
svakeste elevene i Oslo skal satses på til høsten. De skal få intensiv
opplæring og ekstraundervisning i små grupper utført av de beste lærere. «Superlærere»
kaller han dem. Men ingen må tro at de som ligger midt i løypa skal nedprioriteres.
Det høres nesten ut som om det er valgkamp. Fortsett å lese Målstyring og bivirkninger i skolen

Solberg i solen

Velgerne gir Erna Solberg bedre karakter enn Jens Stoltenberg. Et signal om det som kommer. Hvis Stoltenberg fortsetter i samme  rødgrønne spor fram til 2013, vil Solberg overta statsministerkontoret.

I en undersøkelse som Respons har laget for Aftenposten, får Erna Solberg karakteren 4,4 på en skala til 6. På spørsmålet om hvor god eller dårlig jobb partilederne gjør, får Jens Stoltenberg 3,8, Siv Jensen og Knut Hareide 3,5, Kristin Halvorsen 3,4, Trine Skei Grande 3,2 og Liv Signe Navarsete 3,0. Det er verd å merke seg at Siv Jensen, som er den partilederen som har vært i mest uvær de siste månedene, fortsatt kommer rimelig greit ut. Fortsett å lese Solberg i solen

Helseshopping med Høyre

 Vi tåler mer privatisering innen helsesektoren enn det de røgrønne legger opp til, men vi tviler på om velgerne vil hoppe på Høyres eksperiment om behandling basert på stykkprisfiansiert rettighet.

I helgen lanserte Erna Solberg en modell for finansiering av helsetjenester som snur opp ned på dagens system der mest mulig skjer i de offentlige sykehusene. I dag trekkes private tilbydere inn der det offentlige ikke har kapasitet eller de kan gjøre jobben rimeligere. Da skjer det etter anbud.

Høyre ser nå for seg at det er den enkelte som skal bestemme hvor en vil behandles, enten i det offentlige eller på private klinikker. Erna Solberg sier hun vil ha mer mangfold og valgfrihet. På denne måten vil hun sikre ideelle institusjoners rolle. I dag er de i ferd med å bli rasert ut fordi de ikke når fram i de offentlige anbudskonkurransene.

Erna Solberg sier det skal opprettes kvalitetsportaler på nett hvor brukerne kan undersøke ventetider, kvalitet og annet hos de forskjellige godkjente institusjonene for fritt behandlingsvalg.

Tanken om å gi den enkelte rett til å disponere en pengesum ut fra hvilken diagnose eller rett til behandling en har fått, var det i sin til Frp som sto bak. De siste årene har dette vært mest framme i debatten om finansiering av sykehjem.

Tømmes for pasienter

Nå løper altså Høyre linen ut. I prinsippet skal de offentlige sykehusene kunne tømmes for pasienter fordi folk velger private tilbud. Dette vil selvsagt ikke skje. Men meningen er at det offentlige skal møte konkurranse om å levere best og billigst tjeneste.

 Hvordan frivillige organisasjoner skal komme bedre ut at slikt system, er ikke lett å se. De må da konkurrere på et åpent helsemarked der det ikke er garanti for hvor mange pasienter en får. Disse institusjonene har smått med egenkapital og eiere som ikke ønsker å investere i et marked og jage fortjeneste slik andre private, kommersielle tilbydere vil gjøre. Det blir neppe færre ideelle tilbydere som vil overleve i et slikt system.

 For profesjonelle helseaktører blir dette en drøm. Om det blir mer helse for pengene, er det ingen som vet. Det kan ikke dokumenteres at privatisering i seg selv skaper effektivitet i sektorer preges av at det er en som betaler for alt, nemlig staten. I USA klarer de over de høye kostnadene knyttet til helse. Og her er helsevesenet privatisert.

 Den rødgrønne regjeringen har kokketro på at det er best at mest mulig skjer direkte i offentlig regi. Særlig SV er hektet opp i at vi må ha minst mulig private aktører fordi de vil kunne tjene penger på å få utføre oppdrag som kunne vært utført av de offentlige. Vi så den samme aversjonen mot private eiere av barnehager. Her innså Kristin Halvorsen etter at Bjarne Håkon Hanssen hadde laget mye oppstyr om saken, at hun måtte ta to skritt tilbake. Driver private godt med konkurransedyktige priser, kan en ikke forby utbytte.

 Det finnes en rekke tjenester og behandlingsmetoder som private tilbydere står bak. Vi kan ikke ha som prinsipp at den slags skal vi helst ikke benytte oss av, fordi det er drevet av private. Det er viktig å opprettholde et miljø av private aktører innen helse. De representerer innovasjon og et sunt korrektiv til det offentlige. Men vi må  for eksempel regulere strengt leger muligheter for å arbeide deltid i private klinikker dersom der er ansatt i det offentlige helsevesen.

 Oppmykning

 Det er dog et langt skritt å gå fra en oppmykning av dagens system og til en finansieringsordning  basert på den enkelte shopper behandling der det er best og billigst.

 De rødgrønne gnir seg nok i hendene over Høyres utspill. De har ingen ting i mot en ideologisk helsedebatt der de rødgrønne vil spille maksimalt på usikkerhet og frykt for at et rimelig godt helsevesen blir betydelig dårligere. Dette vil neppe bli en vinnersak for Høyre, fordi folk som er syke ikke er så opptatt av muligheten for å sjekke på nettet og selv bestemme hvor en skal behandles.

 Vi tviler på om Høyre i et jafs vil våge en slik omkalfatring av finansiering av helsevesenet som de nå lanserer. De bør gå skrittvis fram.

 En gruppe som ikke får tilfredsstillende behandling i dag, er rusmisbrukere. Gi disse rett til behandling. Så kan private, ideelle og offentlige konkurrere om å gi hjelp til en utsatt gruppe. En kan gjerne henge på noen andre grupper også. Da kan vi se hvordan systemet slår ut.

 Vi er ikke tjent med radikale endringer basert på politiske markering i 2013 som vil bli like radikalt lagt opp om det blir regjeringsskifte igjen i 2017.

 Høyre og Frp tenker annerledes enn de rødgrønne om finansiering av norsk helsevesen. Det bør være grunnlag for forlik, slik det har skjedd når det gjelder klima og skattepolitikk. Det er viktig å bidra til å skape en viss forutsigbarhet for alle aktører, men samtidig må det være rom for å markere tydelige forskjeller.

Muskel-Høyre

 Et selvbevisst Høyre våger å slå vrak på den likestillingstenkning som har rådd grunnen i årtier. Nå skal det handle om å begrense statens makt både i forhold til familier, individer og kommuner.

Det er årevis siden Erna Solberg har hatt en så sterk stilling i Høyre som hun nå har. Ingen stiller spørsmål ved om hun skal være partiets og de borgerliges statsministerkandidat ved valget om tre år. Samtidig markerer landsmøtet at de har så definitivt har makten i partiet. Det var like før det ble nederlag for Erna Solberg i to saker som hun anser som viktige; hun tapte kampen om pappapermisjon, men fikk gjennomslag for ikke å ta endelig stilling til datalagringsdirektivet.

Høyre viste muskler i helgen. De går fremover på meningsmålingene. De har en leder som nå fremstår som statsministerkandidat og som utvilsomt lykkes bedre som frontfigur for partiet. Diskusjonen om datalagringsdirektivet og pappaperm vitner om vitalitet i partiorganisasjonen. Demokratiet fungerer. Og ved siden av Erna Solberg har partiet flere sentrale politikere som gjør seg gjeldende med tyngde i den politiske debatten. Tankesmien Civita ligger også i bakgrunnen og leverer tankegods som politikerne kan anvende i den pågående politiske debatten. Fortsett å lese Muskel-Høyre

Høyrepolitikk i støtet

Erna Solberg seiler forbi Siv Jensen på meningsmålingene og høyrefolk klarer å tilrive seg initiativet i den politiske debatten, nå om fedrekvoten. Det snekres en prinsipiell front mot de rødgrønne styringsideologi og Frps populisme….

 Hvem skulle tro at et knapt flertall av velgerne støtter Høyre-kvinnenes forslag om at foreldrene skal få full frihet til å fordele fødselspermisjonen seg imellom? Det viser en fersk meningsmåling InFact har gjort for VG.

Ideologene i Høyre har vært kjappe med å utnytte den oppmerksomheten forslaget har fått. Torbjørn Røe Isaksen sier til Klassekampen at han tror denne saken er ”godt egnet til å profilere Høyre og sette partiet i motsetning til sosialdemokrater og sosialister”. Leder i Unge Høyre, Henrik Aasheim er av samme oppfatning.

Kristin Clemet ønsker Høyre-kvinnenes forslag om å droppe obligatorisk fedrekvote velkommen. Hun sier denne saken illustrerer hva borgerlig politikk går ut på. Hun etterlyser mer prinsipiell argumentasjon for de standpunkter som inntas.

Erna Solberg er skeptisk og minner om at Høyre tidligere har støttet innføring av fedrekvote selv om partiet prinsipielt er imot statlig detaljstyring.

– Om vi er kommet så langt i Norge at fedrekvoten kan oppheves, får vi diskutere på landsmøtet, sier Solberg til NTB.

  Fortsett å lese Høyrepolitikk i støtet