Stikkordarkiv: innleid arbeidskraft

Svindyre vikarer

Vikarbyrådirektivet vil gjøre det svindyrt å leie inn vikarer. Det er meningsløst å øke kostandene på arbeidskraft ytterligere. Regjeringen bør åpne for midlertidige ansettelser. Det vil gi flere arbeidserfaring og fast ansettelse. Slik kan også trygdede få prøve seg.

Da striden om vikarbyrådirektivet raste som verst, forsøkte arbeidstakerne å skape et inntrykk av at dette nærmest var et direktiv for grov utnyttelse av arbeidskraft og at det ville undergrave arbeidstakernes rettigheter. Så feil kan man ta. I dag forteller Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, til Dagens Næringsliv (DN) at norske virksomheter kan få en økning i timelønnen på 60 prosent når direktivet innføres ved årsskiftet. Hovedregelen her er at innleide arbeidstakere skal behandles likt med fast ansatte. Norge innfører direktivet uten den typen unntaksbestemmelser som er vedtatt i Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland og som de vurderer i Danmark. Fortsett å lese Svindyre vikarer