Stikkordarkiv: Jonas Gahr Støre

Urokkelig Støre

Hadde Jonas Gahr Støre ant hvor mye bråk det ble av støtten til Rederiforbundets forskningssatsing, hadde sikret seg jussen på sin side. Men det inngir respekt å stå rakrygget på den avgjørelsen han tok, framfor å legge seg flat og beklage en feil han mener han ikke har gjort.

Jusprofessor Jan F. Bernt har ombestemt seg. Nå sier også han at Jonas Gahr Støre burde ha fått avklart sin habilitet i forbindelse med søknaden fra Norsk Rederiforbund om støtte til kunnskapsinnhenting knyttet til skipsfart i Nordområdene. Han mener det er kommet fram opplysninger om at Støre og skipsreder Felix Tschjudi har hatt mer omfattende kontakt enn det han fikk inntrykk av i starten. Han mener ikke at Støre er inhabil. Det mener heller ikke de andre juristene som har uttalt seg. Det eneste her i landet av jurister, kommentatorer og politikere som mener Støre er inhabil, er Trygve Hegnar. Han har lett for det i slike saker. Fortsett å lese Urokkelig Støre

I kontrollørenes klør

Martin Kolberg er i ferd med å oppdage faren for at han ender opp som en nyttig idiot i opposisjonen kjør mot regjeringen under dekke av å drive berettiget kontroll.

Professor Jan Fridtjov Bernt ved Universitetet i Bergen sier til flere medier at UDs støtte til stiftelsen hvor Jonas Gahr Støres venn, Felix Tschudi, er styreleder er urproblematisk.

          Det er ingen ting i Dagbladets beskrivelse i samarbeidet mellom stiftelsen og det offentlige som tilsier at det skulle foreligge inhabilitet, sier Bernt og minner om at det kun er nært vennskap som faller inn under bestemmelsene om inhabilitet. Professor Eivind Smith vil ikke konkludere, men heller i samme retning. Fortsett å lese I kontrollørenes klør

Støre i støttetrøbbel

Jonas Gahr Støres støtte på seks millioner til en stiftelse som en av hans venner står bak, er i hovedsak kurant. Men ut fra den regeltolkning Jens Stoltenberg legger til grunn, bør jo Støre i likhet med Audun Lysbakken, Kristin Halvorsen og Tora Aasland få på pukkelen.

Utenriksdepartementet har bevilget seks millioner kroner til en stiftelse hvor en venn av Jonas Gahr Støre, Felix Henry Tschudi, er styreleder, skriver Dagbladet. Støre fikk ikke vurdert sin habilitet og det skjedde ingen utlysing av prosjektmidler til formålet før støtten ble delt ut.

Tschudi eier Tschudi Shipping Company AS og skal i følge Kapital være god for 1,25 millarder kroner. Han er initiativtaker til stiftelsen «Senter for nordområdelogistikk» som har fått en støtte på seks millioner kroner fra UD. Tschudi selv har gått inn med seks millioner. Dette er altså en stiftelse som «eier seg selv». Det er nok et stykke fram til Tschudi vil kunne hente noen gevinst av investeringen, hvis det i det hele tatt kommer til å skje. Fortsett å lese Støre i støttetrøbbel

EU-medlem i praksis

I et demokratisk perspektiv er EØS-avtalen håpløs. Men så lenge et flertall av folket fortrekker en selvråderett på papiret som betyr fint lite i praksis, forblir alt som det er. Alternativet er medlemskap.

«Folket er ikke blitt lurt», sier utenriksminister Jonas Gahr Støre som i går fikk den omfattende «Europautredningen» i hendene. Han mener EØS-avtalen har virket omtrent som forutsatt. EU-motstanderne protesterer og hevder at tilpasningen til EU er sterkere enn de noen sinne hadde kunnet forestille seg. Det tror vi så gjerne. To ganger har et flertall i det norske folk sagt nei til å bli medlem. I 1994 sa folket at Norge fortsatt skulle være et «utenforland» og prioritere selvråderetten. Tanken var jo at det skulle bety noe i praksis. Fortsett å lese EU-medlem i praksis

Støre-kollisjon med Navarsete

Navarsete bedriver diktning når hun forsøker å framstille EØS-avtalen som et elitistisk påfunn. Når Støre er krystallklar på at hun bare kan glemme å rokke ved EØS, er det utrykk for en politisk realitet, ikke forsøk på hersketeknikk.

I høst har vi sett flere akter i rollespillet «Solheim mot Borten Moe». Jens Stoltenberg har latt de to holde på med å markere ulikt syn på CO2-utslipp og hvor ekspansiv olje-og gassaktiviteten skal være. Alle vet at uenigheten må finne sin løsning i den klimameldingen regjeringen skal legge fram i vår. Dette har fram til dag blir regnet som den vanskeligste saken for regjeringen å finne en løsning på. En del SVere har tatt til orde for at SV ikke kan sitte i regjering dersom ikke klimaforliket ligger fast og regjeringen kommer opp med en plan for hvordan vi skal kutte to tredjedeler av CO2-stslippene her hjemme. Fortsett å lese Støre-kollisjon med Navarsete

Krøll med posten

Krig og sånn tar Jonas Gahr Støre på strak arm. Men å surre nedi Brussel med å si det stikk motsatte av det han mener om postdirektivet og håpe på et postalt under, skulle han gjerne sluppet.  

Det var intet mindre enn en arbeidsulykke som skjedde på Aps landsmøte i vår. Her har en svelget unna EU-direktiver til den store gullmedaljen i årevis og så skulle det ende med at regjeringen ble tunget til å legge ned veto på det lille og ubetydelige postdirektivet. Men fagbevegelsen hadde jobbet godt i kulissene, og plutselig var saken kommet så langt at ledelsen i Ap ikke fikk stanset «vetorevolusjonen». Nå skulle det markeres hvem som styrer- det er fotfolket på landsmøtet, ikke «de i Oslo». Fortsett å lese Krøll med posten

EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Vikarbyrådirektivet ligger det an til å bli et skikkelig rødgrønt basketak om. Postdirektivet er så lite og betydningsløst at Jonas Gahr Støre vegrer seg mot å gjøre som han er pålagt, å bruke vetoretten.

Ap-landsmøtets nei til EUs postdirektiv var et arbeidsuhell. Partiledelsen oppdaget for seint hvor godt forankret motstanden var blitt i fagbevegelsen og etter hvert rundt om i fylkeslagene. Fortsett å lese EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Støre mot AP-toppen

Det ligger an til at Ap-ledelsen «trikser inn» Jonas Gahr Støre i sentralstyret.  Klarere kan det ikke sies at det er han som skal overta etter Jens Stoltenberg som statsminister, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er for mange menn over femti år i Oslo-området i Arbeiderpartiets sentralstyre. Det er ikke plass til Jonas Gahr Støre. Da måtte i tilfellet lederen i Oslo Ap, Jan Bøhler, vrakes til fordel for den populære utenriksministeren. Det vil ikke det mektige Oslo Ap høre snakk om. Å vrake en kvinne til fordel for Støre er heller ikke aktuelt.  Ingen mannlige distriktsrepresentanter er rede til å vike plass for Støre.

Det er imidlertid landsmøtet som bestemmer. De kan komme til å vrake en distriktsrepresentant til fordel for Støre om valgkomiteen går inn for det.  Men en kan ikke være sikker. Ap-ledelsen kan ikke ta sjansen på at Støre stiller til valg og ikke blir valgt. De ønsker heller ikke strid om hans kandidatur. Det vil kunne svekke hans muligheter for å klatre til topps i partiet.

Rød løper

En var i samme situasjon under nominasjonen til Stortinget i 2009. Da ble det også ryddet sikker plass for Støre på Oslolista. Det lå i kortene at Støre ikke ville delta i en åpen konkurranse om å bli nominert på sikker plass. Det samme er nok tilfellet nå.  Støre skal være litt på vakt. Det kan brukes mot ham at det blir for mye «rød løper» der han ferdes.

Når det er så maktpåliggende for Ap å få Støre inn i det mektige sentralstyret, er det fordi det er han som er satt på for å følge etter Jens Stoltenberg. Han trenger å styrke sin posisjon i partiet. Fortsatt er det de som mener han er en som kommer utenfra. Han har ikke gått gradene i partiet slik Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland har gjort. Hans posisjon ligner på den Gro Harlem Brundtland hadde. Det er ikke sikkert hun hadde blitt statsminister om det hadde vært lagt opp til en langdryg prosess i partiet. Men noen snakket sammen, og i løpet av noen dager var Gro Harlem Brundtland i posisjon.

Kulturtrening

Støre rager minst et hode høyere enn de fleste andre i utenrikspolitiske spørsmål. Han har kontakter og ledererfaring så det holder. Men han må skaffe seg mer innenrikspolitisk erfaring, og ikke minst, de som har makten i partiet må bli trygge på ham.  Jonas Gahr Støre må «læres opp». Han må forstå hvordan de tillitsvalgte i partiet tenker. Han må lære å fornemme det som rører seg i partiet og hva som settes i gang når ømtålige spørsmål behandles.  Noen år med «kulturtrening» i sentralstyret er en nødvendig skolering for den som skal bli partileder og statsministerkandidat.

Strategene i Ap har gitt Martin Kolberg jobben med å finne en løsning. Mediene forteller i dag at løsningen er å utvide sentralstyret fra 20 til 21 medlemmer. Det blir for mye bråk om Støre skal presse ut en annen. Vedtektene skal altså endres. Men er dette forsalget til endring av vedtektene sendt inn innen fristen på fire måneder da?  Neppe. En kan risikere at en formalist går på talerstolen og minner om at en lov er en lov og at en må holde seg til lovene. Da vil Martin Kolberg hevde at det ikke er noe til hinder for at landsmøtet som øverste organ kan gjøre et unntak dersom det er bred enighet om det. Og da vil kanskje forsamlingen klappe begeistret?  Vi får vente til i morgen for å se hvordan ringreven Martin Kolberg vil gjøre det. Støre skal i alle fall inn i sentralstyret.

Det er ikke grunnlag for å spekulere i om Jens Stoltenberg har planer om å trekke seg fra politikken før neste valg. Han er nok klar for en ny valgkamp om to år der han vil kjempe for å kunne fortsette som statsminister. Det er imidlertid tvilsomt om Jens Stoltenberg også vil drive valgkamp i 2017 som statsminister. Da er stalltipset at Støre er i gang som partileder og statsministerkandidat.

Den lange rekken lovbrytere

Sentralt snakker politikerne om omsorg,- velferds og verdighetsgarantier mens de som sitter med ansvaret i kommunene bryter lover over en lav sko. Vi er på vei inn i en styringskrise

I forrige uke var kunnskapsminister Kirstin Halvorsen ute med pekefingeren til kommunene. De fikk beskjed om ikke å kutte i bevilgningene til barnehager. Det vil kunne føre til at private barnehager blir lagt ned, og dermed blir det ikke full barnehagedekning. Ingen sak er så viktig for Halvorsen som full barnehagedekning. Hvis kommunene ikke skjerper seg, truer hun med øremerking av midler. Dette fikk kommunenes fremste tillitsvalgte, KS-leder Halvdan Skar til å reagere. Han minnet Halvorsen på at full barnehagedekning ikke er det eneste kravet som stilles til kommunene. Han vet hva han snakker om. Fortsett å lese Den lange rekken lovbrytere

«Kronprinser» som helseminister

Jens Stoltenberg må først løse «problemet Sp» i sykehuspolitikken. Det hjelper lite e å bytte Anne-Grete Strøm Erichsen ut med Jonas Gahr Støre eller Trond Giske, skriver redaktør Magne Lerø.

Ifølge Aftenposten snakkes det nå om endringer i regjeringskabalen koblet sammen med diskusjonen om arverekken etter statsminister Jens Stoltenberg. Bakgrunnen er at striden om lokalsykehusene er blitt en stor belastning for Ap særlig på Vestlandet. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skal være sliten av å stå på denne uriasposten. Hun har bare vært helseminister i et og et halvt år. Det har blåst friskt rundt henne hele tiden. Få statsråder er blitt skjelt ut offentlig på folkemøter slik hun har blitt. Det tar på for en politiker stadig å bli skyteskive for lokalbefolkningen og deler av eget parti. Fortsett å lese «Kronprinser» som helseminister