Stikkordarkiv: kirken

Pastor Gelius den kåte

Sokneprest Einar Gelius har mistet dømmekraften fullstendig. Dermed ryker også tilliten. Han blir stående som en rolleforvirret leder og det kan ende med at han kaster kortene.

Lederskap baserer seg i det minste på tre forutsetninger: Kompetanse, dømmekraft og tillit. Bommer en leder på et av disse områdene, får en garantert problemer som kan vokse seg så store at man må oppgi sin lederposisjon for kortere eller lengre tid.

Sokneprest Einar Gelius er en av sersjantene i Den norske kirke. Han har ikke en stor flokk han er sjef over, men jobben som sokneprest betrakter kirken som en slags lederjobb. Og da er det kompetansen, tillit og dømmekraft som gjelder. Fortsett å lese Pastor Gelius den kåte

Biskoper på leit

De sitter litt betuttet og småfrustrert på møtene sine og lurer på hva det skal bli til med dem når statskirken skal begraves.

Hvis ikke den nye bispepresesen innkaller til bispemøter i Trondheim til støtt og stadighet, vil ikke de elleve andre biskopene merke så mye til om den nye presesen slår seg ned i Trondheim. Det er i Oslo det skjer. Men det blir viktig å finne ut av hva den nye presesen skal holde på med. Han skal ikke være sjef for biskopene, bare en ”primus inter pares” , en førstemann blant likemenn. Han skal uttale seg på vegne av Den norske kirke, men de andre biskopene skal kunne si hva de vil om aktuelle saker. Den nye presesen skal først og fremst være en møteløve, en som er nesten like sugen på å lese saksdokumenter som å lese Bibelen, og så man han like å fly. Fortsett å lese Biskoper på leit

Veldresserte kirkeledere

Det er merkelig at kirkelederne opptrer som redde lam framfor brølende løver når regjeringen sysler med planer om å gjøre Trondheim til landets kirkehovedstad, mot kirkeledelsens vilje. Før de lærer seg å lage bråk, blir de ikke frie.

Den norske kirke skal få en ny biskop som skal fungerer som en slags erkebiskop. Den offisielle tittelen blir ”preses inter pares”, altså en representant blant likemenn. Alle biskopene står på lik linje, men preses er den som skal representere dem utad og planlegge bispemøtene.

Kirkeadministrasjonen med Kirkerådet i spissen ligger i Oslo. Det er i Oslo alle viktige møter skjer, og det er her de landsomfattende mediene holder til. Derfor har Den norske kirkes øverste organ vedtatt at den nye biskopen må bo i Oslo, ellers må han bo i koffert.  

Senterpartiet har programfestet at den nye biskopen skal installeres bokstavlig talt i Nidarosdomen. De nøyer seg ikke med det. De vil at hele kirkeadministrasjonen skal flytte etter. Regjeringen Bondevik flyttet 11 statlige etater ut av Oslo. De ansatte protesterte kraftig, men det tok ikke politikerne hensyn til. Det er litt verre å overkjøre Den norske kirke. Formelt er det imidlertid ingen ting i veien for at statsmakten overkjører kirkemakten enda en gang. Fortsett å lese Veldresserte kirkeledere