Stikkordarkiv: kritikk av ledere

Juling til Hildrum

Alf Hildrum i TV2 har gjort den jobben John G. Bernander gjorde i NRK. At sjefer med direktørblikk og pengefokus får gjennomgå når det skal kuttes og spares langt inn på kjerneområdet, må en regne med.

En av fire ansatte i TV2 er ”veldig kritiske” til toppsjefen Alf Hildrum og den øvrige ledelsen i selskapet, viser er undersøkelse selskapet Great Place to Work har gjennomført for bedriften i høst. På tre områder scorer TV2 klart lavere enn det som er vanlig i bedrifter: troverdighet, respekt og rettferdighet. De kommer meget godt ut på stolthet og fellesskapsfølelse.

TV2 har vært igjennom en kraftig nedbemanning de siste årene. I slike faser må ledelsen regne med å få hard medfart. Det har skjedd til gagns i TV2. Ansatte har kommet med flengende kritikk offentlig at Hildrums initiativ for å kutte i pensjonsordninger og skjære til beinet. Når ansatte må gå, slår det ut i forhold til verdiene respekt, troverdighet og rettferdighet. Det er også blitt mer underholdning på hovedkanalen og mindre samfunnsdebatt og gravende journalistikk. Slikt reagerer journalister på. Ledelsen må tåle kritikk for at en er mer opptatt av å tjene penger enn å levere god journalistikk. Det er en unyansert kritikk, men den inneholder oss noe som er sant. En kommersiell kanal må jage seertall. Det er annonseinntekter en lever av. Fortsett å lese Juling til Hildrum