Stikkordarkiv: lederstil

Ny lederstil i Forsvaret

En ny lederstil med mindre kommando og kontroll, mer selvstendighet og teamarbeid presser seg på i Forsvaret, blant annet inspirert fra Afghanistan. Ledere flest kan hente viktig lærdom fra Forsvarets nyorientering i ledelsesfilosofien.

I juni ble fire norske soldater drept av en veibombe i Afghanistan. Én av de falne, marinejeger Trond Bolle, var innstilt til Norges høyeste dekorasjon – Krigskorset med sverd – for sin eksepsjonelle innsats i Talibans kjerneområde. Marinejegeren hadde vært mye strid, og noe av det som ble fremhevet ved hans innsats, var hans kreativitet og evne til å bruke Forsvarets kapasitet på nye måter.

En slik form for selvstendighet og kreativitet er noe av det Forsvaret ønsker seg mer av i egne rekker. I et utkast til «Grunnsyn på militært lederskap», som i høst skal på høring i Forsvaret, kommer det fram at det er et mål for Forsvaret å rekruttere og utvikle militært personell som jobber langt mer selvstendig enn det som tidligere var vanlig i militæret.

Innsatsforsvar

 – Vi har de siste tiårene gått fra kald krig og en beredskapsrolle til et innsatsforsvar. Dét har konsekvenser for utøvelsen av ledelse i Forsvaret, sier Geir Ove Venemyr, prosjektleder for «Helhetlig lederutviklingskonsept i Forsvaret» og stabsoffiser for lederutvikling ved Forsvarets Høyskole, til Ukeavisen Ledelse. Fortsett å lese Ny lederstil i Forsvaret

Narsissistene i blant oss

Både ledere, prester og noen og enhver kan slite med å finne hindre at sunn selvopptatthet ikke tipper over  i plagsom selvfokusering som i de verste tilfellene ender i sykelig egoisme

I slutten av forrige uke vakte Christian Enger Gimsø, forsker ved Handelshøyskolen BI, oppsikt ved å hevde at folk med narsissistiske personlighetstrekk ofte blir ledere. Narsissisme er en betegnelse på selvdyrking som går over alle rimelighetens grenser. Narsissister er fullstendig hektet på å søke oppmerksomhet knyttet til seg og sitt. Uten å blunke trykker de andre ned hvis det bidrar til å fremheve dem selv. De er selvsikre inntil det utålelige, drivende gode til å snakke seg ut av ufordelaktige situasjoner og verdensmestre til å vri det som hender og sies til egen fordel. Mens  psykopatene er ufølsomme maktbrukere som elsker å trykke ned andre og utnytte andres svake punkter, lar narsissistene folk være i fred om de bare klapper og smiler. Narsissistene søker et henrivende publikum, forventer applaus for egne ideer og innfall, beundrede blikk og anerkjennende kommentarer. De er eksperter på å utnytte det potensiale som mennesker rundt dem representerer. Desto flere, desto bedre.  De kan trollbinde sine tilhørere og utløse stor begeistring. De vil bli dyrket og elsker å sole seg i sin egen vellykkethet. De sier på den mest naturlige måte ”jeg” der andre ville sagt ”vi”. 

Spesialbehandling

Mennesker  med  narsissistiske trekk trekk mener de er så pass unike at de fortjener ”spesialbehandling”. Litt ekstra betaling her, litt fordeler der. Slik holder en del av dem på, og noen ender i grøfta. Fortsett å lese Narsissistene i blant oss

Baksaas på bunnen

I Ukeavisen Ledelses toppsjefsanalyse ender Jon Fredrik Baksaas på bunnen. Grunnen er at han overprioriterer tall og resultater, kan opptrer hensynløst overfor medarbeidere og bryr seg lite om hvordan hans lederstil virker på andre.

Da Thormod Hermansen ga seg som konsernsjef i Telenor, hadde de, som store selskaper bør ha, en intern kandidat som var kompetent til å overta. Men det var langt fra opplagt at Jon Fredrik Baksaas skulle klarte helt til topps. Han var økonom, en tallknuser av format og en sparring-partner for Tormod Hermansen når ulike strategier skulle beregnes og vurderes. Det ble tatt til orde for at Telenor burde hente inn en markedsfører av internasjonal format for å føre selskapet videre. Men hodejeger og styret konkluderte med at man ikke trengte å gå over bekken etter vann. Med Baksaas endte Telenor opp med en konsernsjef som liknet på Hermansen, på godt og vondt. Hermansen var sterk, krevende, til tider en hensynløs sjef, ikke en følsom, nær og trygghetsskapende leder. Som Hermansen, så Bakasaas.

Ukeavisen Ledelse har snakket med 15 personer som kjenner Baksaas, enten som ansatt i selskapet eller ved at de har fulgt Telenor tett. I en lengre artikkel i dagens papirutgave vurderes Baksaas som leder. De vi har snakket med har anonymt beskrevet Baksals og gitt han poeng i forhold til 10 kriterier for god ledelse. Det er mulig å få 10 poeng på hvert kriterium. Baksals ender opp med 60 poeng. Gjennomsnittet for de 47 topplederen vi har undersøkt gjennom  syv år, er 73 Fortsett å lese Baksaas på bunnen

Ballo kastet kortene

 
Ledere må ha tro på at en kan lykkes. Olav Gunnar Ballo ga opp etter ni måneder som sjef ved Rettsmedisinsk institutt fordi motstanden mot det han forsøkte på, ble for sterk.

Tidligere stortingsrepresentant (SV) og lege, Olav Gunnar Ballo, har sagt opp direktørstillingen ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) ved Universitetet i Oslo. Han har vært om lag ni måneder i stillingen.

 – Jeg har opplevd arbeidssituasjonen ved RMI som mer krevende enn det jeg på forhånd hadde regnet med. Summen av dette og familiære forpliktelser gjør at jeg har behov for å få redusert den samlede belastningen. Dette er grunnen til at jeg sier opp, sier han i en pressemelding. Det er en grei nok begrunnelse. Han har tydeligvis mistet troen på at han kan lykkes eller funnet ut at han ikke vil betale prisen ved å forsøke å lede fagfolkene ved RMI.

 Lang strid

 Oppsigelsen kommer etter en langvarig og bitter strid om arbeidsmiljøet ved instituttet. Dette er en strid som har pågått siden 2001. Det er både ”gråt og jubel” ved instituttet over at Ballo kaster kortene. Han har støtte fra en del av de ansatte for de grep han tok for å skape et bedre arbeidsmiljøet og endre arbeidskulturen. Fortsett å lese Ballo kastet kortene

Ledere som skjerper seg

Tom Nordli har gått i hi for å bli en bedre leder. Andre sjefer med meget sterke sider og motsvarende svake sider burde gjøre det samme. Det er mulig Harald Eia mener Nordli bare må leve med den han er.

 Tom Nordli topper adelskalenderen over trenere som er blitt rekruttert og sparket som trener for fotballklubber i eliteserien. Det er godt gjort å ha vært trener for Odd Grenland, Vålerenga, Sandefjord, Start, Viking, Lillestrøm, Kongsvinger og Fredrikstad. En får ikke så mange utfordringer uten at en er dyktig. Tom Nordli er en fagmann av første klasse innen fotball. Problemet er lederstilen hans. Han er nærmest en mirakelmann når det gjelder å få raske resultater for et lag som sliter. Nordli kan snu en stemning og skape tro på det umulige. Han turer fram som en vekkelsespredikant som lover himmel dersom en følger ham og helvete dersom en ikke vil omvende seg til hans teori og løsninger. I medvind er Nordli et funn. I motgang skjærer det seg. Det tok ikke mer enn noen måneder i Fredrikstad før mediene meldte om interne problemer.

Tom Nordli sa for noen år siden at han hadde skjerpet seg. Han forstår at en del har problemer med hans lederstil. Det låser seg totalt for enkelte spillere, slik det skjedde i Fredrikstad. Det kan en trener over tid ikke leve med. En trener må lykkes internt for å vinne fotballkamper.

Bøttesparkende sjef

Nordli sier til Dagbladet i dag at han jobber hardt med å utvikle seg som leder. Han forsøker å tenke igjennom alt som har skjedd siden han måtte slutte som trener i Start i 2006. Nordli er oppgitt over at det er tegnet et bilde av ham i mediene som en hissig, bøttesparkende sjef.

–          Jeg skal rykke opp en divisjon på alt, for å utvikle meg. Og jeg snakker med mange personer. Jeg får positive og kritiske innspill fra spillere jeg har trent og folk jeg har respekt for, sier Nordli. Fortsett å lese Ledere som skjerper seg

Primadonna Bøkko

De ville løse problemene ved å fjerne Peter Mueller, men Skøyteforbundet endte opp som serieprodusent i konflikter med enerne Håvard Bøkko og Johann Olav Koss i front.

Peter Mueller fikk sparken som landslagstrener for et par måneder siden for trakasserende adferd og elendig lederstil. Vårt største medaljehåp på skøyter, Håvard Bøkko protesterte heftig mot de som vil  gjøre Mueller til et problem. – Peter er jeg helt avhengig av. Det er han som kjenner meg og kan si hva jeg skal gjøre. Uten Peter blir det ikke noe OL-medalje på meg, omtrent slik snakker han.

Før jul klarte Bøkko å få skøyteledelsen til å akseptere at han engasjerte Mueller som personlig trener for egne sponsormidler. Mueller ble underlagt et strengt regime. Han skulle ikke være trener, ble henvist til tribunen og nærmest med taleforbud. Det endte opp i en parodi og selvsagt ble det uro av å ha sparkede Mueller luskende rundt. Fortsett å lese Primadonna Bøkko