Stikkordarkiv: ledervalg

Den kampvillige Holmås

Det er ingen grunn for Heikki Holmås til å trekke seg, men skal han vinne, må han være dristigere og treffe med hensyn til veivalgene i SV. Han må våge å gjøre avstanden mellom seg selv og Audun Lysbakken større.

Det er ikke vanlig for tiden at kandidater i flere måneder kjemper offentlig for å bli valgt til leder for et parti eller en organisasjon.  Avklaringene skjer gjerne på diverse kammers. Den interne prosessen avsluttes med at valgkomiteen lever sin innstilling. Da er som regel løpet kjørt. De fleste øverste ledere blir valgt med akklamasjon på landsmøtene for tiden. Fortsett å lese Den kampvillige Holmås

Støre mot AP-toppen

Det ligger an til at Ap-ledelsen «trikser inn» Jonas Gahr Støre i sentralstyret.  Klarere kan det ikke sies at det er han som skal overta etter Jens Stoltenberg som statsminister, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er for mange menn over femti år i Oslo-området i Arbeiderpartiets sentralstyre. Det er ikke plass til Jonas Gahr Støre. Da måtte i tilfellet lederen i Oslo Ap, Jan Bøhler, vrakes til fordel for den populære utenriksministeren. Det vil ikke det mektige Oslo Ap høre snakk om. Å vrake en kvinne til fordel for Støre er heller ikke aktuelt.  Ingen mannlige distriktsrepresentanter er rede til å vike plass for Støre.

Det er imidlertid landsmøtet som bestemmer. De kan komme til å vrake en distriktsrepresentant til fordel for Støre om valgkomiteen går inn for det.  Men en kan ikke være sikker. Ap-ledelsen kan ikke ta sjansen på at Støre stiller til valg og ikke blir valgt. De ønsker heller ikke strid om hans kandidatur. Det vil kunne svekke hans muligheter for å klatre til topps i partiet.

Rød løper

En var i samme situasjon under nominasjonen til Stortinget i 2009. Da ble det også ryddet sikker plass for Støre på Oslolista. Det lå i kortene at Støre ikke ville delta i en åpen konkurranse om å bli nominert på sikker plass. Det samme er nok tilfellet nå.  Støre skal være litt på vakt. Det kan brukes mot ham at det blir for mye «rød løper» der han ferdes.

Når det er så maktpåliggende for Ap å få Støre inn i det mektige sentralstyret, er det fordi det er han som er satt på for å følge etter Jens Stoltenberg. Han trenger å styrke sin posisjon i partiet. Fortsatt er det de som mener han er en som kommer utenfra. Han har ikke gått gradene i partiet slik Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland har gjort. Hans posisjon ligner på den Gro Harlem Brundtland hadde. Det er ikke sikkert hun hadde blitt statsminister om det hadde vært lagt opp til en langdryg prosess i partiet. Men noen snakket sammen, og i løpet av noen dager var Gro Harlem Brundtland i posisjon.

Kulturtrening

Støre rager minst et hode høyere enn de fleste andre i utenrikspolitiske spørsmål. Han har kontakter og ledererfaring så det holder. Men han må skaffe seg mer innenrikspolitisk erfaring, og ikke minst, de som har makten i partiet må bli trygge på ham.  Jonas Gahr Støre må «læres opp». Han må forstå hvordan de tillitsvalgte i partiet tenker. Han må lære å fornemme det som rører seg i partiet og hva som settes i gang når ømtålige spørsmål behandles.  Noen år med «kulturtrening» i sentralstyret er en nødvendig skolering for den som skal bli partileder og statsministerkandidat.

Strategene i Ap har gitt Martin Kolberg jobben med å finne en løsning. Mediene forteller i dag at løsningen er å utvide sentralstyret fra 20 til 21 medlemmer. Det blir for mye bråk om Støre skal presse ut en annen. Vedtektene skal altså endres. Men er dette forsalget til endring av vedtektene sendt inn innen fristen på fire måneder da?  Neppe. En kan risikere at en formalist går på talerstolen og minner om at en lov er en lov og at en må holde seg til lovene. Da vil Martin Kolberg hevde at det ikke er noe til hinder for at landsmøtet som øverste organ kan gjøre et unntak dersom det er bred enighet om det. Og da vil kanskje forsamlingen klappe begeistret?  Vi får vente til i morgen for å se hvordan ringreven Martin Kolberg vil gjøre det. Støre skal i alle fall inn i sentralstyret.

Det er ikke grunnlag for å spekulere i om Jens Stoltenberg har planer om å trekke seg fra politikken før neste valg. Han er nok klar for en ny valgkamp om to år der han vil kjempe for å kunne fortsette som statsminister. Det er imidlertid tvilsomt om Jens Stoltenberg også vil drive valgkamp i 2017 som statsminister. Da er stalltipset at Støre er i gang som partileder og statsministerkandidat.

Den lange rekken lovbrytere

Sentralt snakker politikerne om omsorg,- velferds og verdighetsgarantier mens de som sitter med ansvaret i kommunene bryter lover over en lav sko. Vi er på vei inn i en styringskrise

I forrige uke var kunnskapsminister Kirstin Halvorsen ute med pekefingeren til kommunene. De fikk beskjed om ikke å kutte i bevilgningene til barnehager. Det vil kunne føre til at private barnehager blir lagt ned, og dermed blir det ikke full barnehagedekning. Ingen sak er så viktig for Halvorsen som full barnehagedekning. Hvis kommunene ikke skjerper seg, truer hun med øremerking av midler. Dette fikk kommunenes fremste tillitsvalgte, KS-leder Halvdan Skar til å reagere. Han minnet Halvorsen på at full barnehagedekning ikke er det eneste kravet som stilles til kommunene. Han vet hva han snakker om. Fortsett å lese Den lange rekken lovbrytere