Stikkordarkiv: Liv Signe Navarsete

Mer bråk med Navarsete

Liv Signe Navarsete orker ikke sitte maktesløs å se på nedbygging av lokalsykehusene. Igjen velger hun åpen strid med Ap i et fortvilet forsøk på å skaffe seg flere velger slik at hun unngår et stummende mørke midt på dagen om ni måneder 

Nå er det igjen åpen strid i den rødgrønne regjeringen. Igjen er det Liv Signe Navarsete som ikke vil ordne opp på kammerset, men kjøre saken i full offentlighet. Den første offentlige sykehusstrid hadde i vår da Navarsete opptrådte som om det var hun og ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen som var helseminister. Den andre sykehusstriden startet på slutten av forrige uke. ”Liv Signe og Kristin” vil tvinge Jens i kne”, var tittelen i Dagbladet lørdag. Det var en dekkende tittel. Det er det de forsøker på.

Statssekretær i Helsedepartementet, Robin Kåss, har flere ganger sagt at regjeringen ikke vil gripe inn dersom det er snakk om å endre tjenestetilbudet ved noen av landets lokalsykehus. Det finnes selvsagt grenser for hva et helseforetak kan foreta seg, men de har faktisk både ansvar og myndighet til å gjøre endringer hvis de sikrer befolkningen et minst like godt medisinsk tilbud.

Sjukehus-Noreg brenn

Liv Signe Navarsete vil beholde tjenestene vel alle lokalsykehus slik de er i dag. Hvis det skal gjøres endringer, skal det skje i forbindelse med behandlingen av nasjonal helseplan i Stortinget som skal behandles i vår. I Dagbladet i dag skriver Navarsete et innlegg sammen med Kjersti Toppe, helsepolitiske talskvinne i Senterpartiet, med tittelen ” Sjukehus-Noreg brenn”. Dette innlegget er godt timet. I dag kommer det hundrevis, eller tusenvis, av mennesker fra land og strand for å demonstrere fremfor Stortinget for å beholde lokalsykehusene slik de er i dag.

De første årene de rødgrønne satt ved makten, hadde SV problemer. Kristin Halvorsen trakk imidlertid opp grensen for hva man kan tillate seg av opposisjon mot egen regjering. Som medlem av regjeringen måtte hun være lojal og ta kampene innad. Stortingsrepresentanter står langt friere til å mene hva de vil, men når et vedtak er fattet, er debatten slutt. Halvorsen har opptrådt lojalt. Hun var uforsiktig i sine uttalelser om avgifter på biodiesel i fjor. Det ble av flere oppfattet som et signal om at debatten ikke var avsluttet selv om budsjettet var lagt fram. Det endte med at Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen viste seg fra den minst fleksible side og nektet å gjøre endringer. Stoltenberg ville markere hvor grensen går. Det har gått bra med årets budsjettbehandling.

Akuttkirurgi
Hver gang det er snakk om at et lokalsykehus skal miste døgnåpen akuttkirurgi og fødestue, blir det bråk. Men helseforetakene tvinger igjennom slike endringer. Utviklingen går mot større og mer spesialiserte sykehus. Det kan dokumenteres at de gir bedre og sikrere behandling enn ved mindre sykehus.

Jens Stoltenberg og Anne Grete-Strøm Erichsen vil ikke at Stortinget skal låse fast dagens aktivitet ved landets sykehus. De vil ikke stoppe den utviklingen som er på gang. Soria Moria II sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, men Jens Stoltenberg har passet på at det ikke står at alle skal opprettholde dagens akuttkirurgi og fødestue.

Strid om lokalsykehus er en dårlig sak for Ap ni måneder før et valg. Saken blir enda dårligere for Ap når Liv Signe Navarsete kjører ut og vil fremstå som lokalsykehusenes redningskvinne. Jens Stoltenberg kan ikke offentlig sette henne på plass. Anne-Grete Strøm-Erichsen som er mer diplomatisk av natur, har nok ikke noe imot å sette krigeren Navarsete på plass. Men da må hun ha fått lov av Jens Stoltenberg.

Ustyrlig behov

Liv Signe Navarsete burde holdt fingere fra fatet og latt Kjersti Toppe kjøre denne saken. Når hun er så hissig på å få være med i front, må det skyldes et en nærmest ustyrlig behov for å markere seg i en sak hun vil sette alt inn på å vinne. Lokalsykehus er en utmerket sak for Sp å markere seg på. For alt hva vi vet, kan Sp mene alvor med å bryte ut av regjeringen dersom nedbyggingen av lokalsykehusene fortsetter. For Ap er det en dårlig sak å få et regjeringsbrudd på lokalsykehusene.

Sp ligger praktisk talt ned for telling etter måneder med negativt fokus. De var så vidt over sperregrensen på fire prosent på en av de siste målingene. Kommunevalget neste år kan bety mørke mitt på dagen for partiet.

Liv Signe Navarsetes opptreden er en partileders fortvilede forsøk på å komme seg på banen igjen, bort fra ulovlig partistøtte og armbånd. Liv Signe Navarsete har innført en slags unntakstilstand for seg selv. Det er noe nytt at en partileder som sitter i regjeringen, utpeker en annen statsråd som hovedmotstander i kampen for å vinne velgernes gunst. Spørsmålet er om begeret snart er fullt for Jens Stoltenberg.

www.twittercom/magnelero

Senterpartiets lureri

Senterpartiet driver også med ulovlig fakturering i den gode saks tjeneste. Det så mye grums som dukker opp i kjølvannet av den ulovlige partistøtten til Sp at det kan bli så ille at Liv Signe Navarsete må ta ansvar ved å trekke seg.

Sp håpet at fakturaene og innbetalingene fra Ole G. Hertzenberg forble skjult i fjorårets fakturapermer. For dette er for ille.            

Mjøsen Skog nektet å betale regningen de fikk fra Sp på 40 000 kroner. Begrunnelsen var at de hadde sagt ja til å støtte et prosjekt, ikke et parti. Sp fikk da kommunikasjonsrådgiver Ole G. Hertzenberg til å sende en faktura på 40 000 kroner. Men Hertzenberg hadde ikke jobbet for disse pengene. I alle fall ikke for alt. Så han sendte 29 000 kroner til partikassen i Sp. Et smart beløp. For det er tusen kroner under det som ville medført en plikt til å registrere gaven i det åpne partistøtteregisteret.  Fortsett å lese Senterpartiets lureri

Sps fakturatriksing

Sp har slått ned teltet sitt i gråsonen fra dag en av. At fakturaen ikke er riktig, er ikke verre enn at de har brutt reglene for partistøtte. Men formaliteter kan være ille nok hvis Økokrim tar saken.

I dag sukker nok Liv Signe Navarsete så pass høylytt over tingenes begredelige tilstand i eget parti at det høres i korridorene i departementet. Hun hadde et håp om at hun skulle kunne legge partistøtteskandalen bak seg etter høringen i Stortinget tirsdag. Hun rodde og la seg flat annen hver gang hun hadde ordet. Olje- og energiminister Terje Riis Johansen bedyret at han viste ingen ting om hvem som hadde gitt støtte til et fornybarhetsprosjekt i Sps regi. Og Navarsetes statssekretær, Sigrid Hjørnegård, bedyret at hun bare hadde lest slutten av en e-post hun hadde fått og dermed «ikke visste hun heller». Grillmester Per Kristian Foss presset på for å få Liv Signe Navarsete til å offentliggjøre et notat som utilsomt ville ha belyst saken. Det ville hun ikke. Dette var interne partianliggender. Fortsett å lese Sps fakturatriksing

Teppeflate Navarsete

Kjell Magne Bondevik har nok gaver hjemme til langt høyere verdi enn Navarsete og Støre. Men han kan beholde dem, for reglene er fulgt, bortsett fra den at det ikke skal være forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Liv Signe Navarsete har nå Norgesrekorden i flatlegging. Hun har ikke sagt stort annet enn beklager den siste uken. Det dreier seg egentlig om en filleting, sa korrupsjonsjeger Eva Joly i går. Et armbånd til 26.500 kroner er for en peanøtt å regne i den verden hvor korrupsjon finner sted. Da hun ryddet opp i Frankrike brydde hun seg ikke om beløp under en million. Vel, vel, det er greit at hun er vant med store forhold og synes vi her hjemme plasker i andedammen. Fortsett å lese Teppeflate Navarsete

Smått er godt nok-bevegelsen

”Small is beautiful” – det er stort sett bare Senterpartiet som alltid ser det slik. Overtroen på at alt blir bedre om det blir større, er nok mer utbredt enn godt er.

 I 1973 ga den britiske økonomen E.F. Schumacher ut artikkelsamlingen ”Small Is Beautiful. Economics As if People Mattered”. Boken vakte oppsikt. Schumacher advarte mot store oppkonstruerte enheter som den teknologiske utviklingen hadde gjort mulig. Han tok til orde for desentralisering og at samfunn og næringsliv måtte få utvikle seg slik det var best for mennesker og natur. Alt må ikke bli stort og effektivt. Det som er lite kan også fungere utmerket, mente han.

Det er mulig de leser høyt fra Schumachers bok fortsatt i Senterpartiet i håp om å finne noe som kan ha relevans for våre dagers diskusjoner om små og store enheter. Senterpartiet er pragmatikere og først og fremst et interesseparti. Deres oppgave er å sørge for best mulige vilkår for dem som bor i distriktene. Der er det mye smått. Folk vil beholde det de er vant med. De er skeptiske til det store og nye. Derfor har Senterpartiet endt opp som en ”smått er godt nok”-parti. Fortsett å lese Smått er godt nok-bevegelsen

De rødgrønne taper

Det er nå så mye internt strid blant de rødgrønne at Jens Stoltenberg bør forberede seg på å lede en mindretallsregjering. Det er nok en bedre posisjon for å ta kampen opp mot Høyre enn å ha bremsekloss-Sp med på laget.

 På den siste meningsmålingen som TV2 offentliggjorde i går, får ikke Ap mer enn 29.1 prosents oppslutning. Mer oppsiktsvekkende er det at Høyre nå bare ligger tre prosent bak. Den tendensen vi har sett en tid, forsterker seg. De rødgrønne har tapt flertallet. Høyre er i støtet. Frp går litt tilbake og det er lite hurrarop å høre fra småpartiene. Alt tyder på at Ap vil falle ytterligere i ukene fremover. Grunnen til det er at striden mellom Ap og Sp om lokalsykehusene. Vi har ikke tidligere sett en statsråd gå til frontalangrep mot den regjeringen man er del av slik Liv Signe Navarsete gjør. Hun beskylder Ap både for bløff og løftebrudd. Hun har nærmest stilt som ultimatum at akuttberedskap og fødeavdeling ikke skal røres ved noen lokalsykehus. Hvis det skal skje endringer i det lokale sykehustilbudet, så må helseforetakene få aksept hos befolkningen. Sp støtter det folk vil ha, og hevder det er dette Soria Moria II legger opp til. Det er nærliggende å tolke regjeringserklæringen slik, men Sp vet at Ap aldri har tolket det slik.

Bremseklossen

Sp er også en bremsekloss når det gjelder å få iverksatt den nye samhandlingsreformen. Her henger mye på at Sp på død og liv ikke vil legge opp til en politikk som i praksis vil tvinge små kommuner til å slå seg sammen.

Ap opplever i økende grad Sp som en bremsekloss. Motstand mot diverse EU-direktiver kan Ap leve med. Jens Stoltenberg aksepterer også at både Sp og SV benytter alle anledninger til å markere sin motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Den slags møter Jens Stoltenberg med stoisk ro og minner om at ”først skal vi ha alle fakta på bordet”.

Nå spisser situasjonen seg til. SV og Sp har satt foten ned for å sette i gang en konsekvensutredning. Nå krever LO, Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Oljeindustriens landsforbund at Jens Stoltenberg skjærer igjennom og går i gang med konsekvensutredningen. Frp kommer også med et utspill i dag om at det bør settes fortgang i arbeidet med å komme i gang med oljeboring nye steder. Fortsett å lese De rødgrønne taper