Stikkordarkiv: offentlig finansiering

Nytenkning om pengebruk

Når det gjelder finansiering av veier og jernbane, er det gode grunner for Ap å lytte både til Sp og Frp. Høyres iver for å få inn privat kapital alle steder, kan de alle vende det døve øret til.

Når nasjonal transportplan skal legges fram neste år, vil Sp gå inn for at samferdselsinvesteringer løftes ut av statsbudsjettet. Samferdselsminster Magnhild Meltveit Kleppa har bestemt som for å utrede hvordan det kan gjøres til tross for at både Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg har vendt tommelen ned for å operere med egne investeringsbudsjetter ved siden av det vanlige statsbudsjettet.  De borgerlige har alt bestemt seg for at de vil innføre en slik modell for å få fart på investeringene knyttet til jernbane og veier. SV støtter Sp. Dermed er det Ap mot alle andre. Det samme er tilfelle når det gjelder dagens foretaksmodell for sykehus. Alle utenom Ap har sagt de vil ha en ny styringsstruktur. Fortsett å lese Nytenkning om pengebruk