Stikkordarkiv: politikk

Striden om lokalsykehus

Sp har rett i at Soria Moria II ikke tillater den nedbygging av lokalsykehus som faktisk er i ferd med å skje, men på Soria Moria snekret de kompromisser uten å ta hensyn til de økonomiske realitetene.

Senterpartiet har rett. Regjeringen er i ferd med å uthule det som er formulert i Soria Moria II. Her heter det: ”Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned”.  

Leder og nestleder i Sp, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum, tolker dette som om fødeavdelinger og akuttfunksjoner ved dagens sykehus ikke skal legges ned. Det er en rimelig tolkning. Problemet er bare at Soria Moria II ikke tar høyde for den økonomiske virkeligheten.

Det er imidlertid urimelig å hevde at det er i strid med Soria Moria-erklæringen å legge ned Aker sykehus. Her dreier det seg om at pasienter får 5–10 minutter lenger reisetid med taxi. Alt tyder på at Oslos befolkning får et minst like godt tilbud ved å samle funksjonene på Ullevål og Ahus. Befolkningen i Lærdal og Nordfjordeid kan med en viss rett hevde at de ikke får et like godt tilbud hvis deres lokalsykehus tappes for funksjoner. Helse Førde legger opp til en slik funksjonsendring, men hevder at befolkningen vil få et bedre medisinsk tilbud selv om reisetiden blir noe lenger. Sykehusene i Namsos, Orkanger, Kristiansund og Volda er også truet av nedleggelse eller ”større funksjonsendringer”.

Frys nedleggelser

Liv Signe Navarsete forlanger frys i alle nedleggelsesprosesser inntil regjeringen seinere i år har fått lagt fram en nasjonal helseplan. I VG i dag advarer Jan Bøhler (Ap) mot å frede alle lokalsykehusene. Fortsett å lese Striden om lokalsykehus

Hegnars NSB-avsporing

Trygve Hegnar vil sparke Einar Enger. Han bør heller få takk og økt lønn for at han gidder å være sjef for NSB fortsatt.

På lederplass i Finansavisen i dag utkommanderer Trygve Hegnar NSB-sjef Einar Enger som syndebukk. Pendlere og politikere skal nå legge alle forsinkelses og avsporingssynder på ham og sende han ut i en skinneløs virkelighet for å gå til grunne som NSB-sjef.  Det hjelper ikke at Einar Enger ikke kan lastes for at tog sporer av og signalanlegg nekter å lyse som de skal. ”En person må ta det formelle ansvaret. Når Einar Enger ikke selv skjønner dette, og tar konsekvensen av det, må statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som generalforsamling i NSB, ta affære og avsette Enger”, skriver Hegnar. At NSB har et styre, hopper han galant over. Det er nå så som så. Ingeborg Moen Borgerud leder styret for NSB. Vi går ut i fra at hun går god for Engers innsats som sjef. Hvis styret i NSB mener Enger ikke lenger innfrir de krav styret stiller, må han selvsagt si takk for seg. Vi har imidlertid ikke hørt et knyst om at Enger ikke leverer. Det politikere og befolkningen klager over er forhold som ligger utenfor det NSB har ansvar for. Det er Jernbaneverket som har ansvaret for skinner, kjøreledninger, tuneller og signalanlegg. Derfor er det direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket som i dag er innkalt til møte hos samferdselsminister Magnhild Meletveit Kleppa. Dette møtet kommer det selvsagt ikke noe ut av. Kleppe vet mer enn nok. Alle vet mer enn nok, ikke minst samferdselspolitikerne på Stortinget. Togkaoset skyldes at det i lang tid er bevilget for lite penger til Jernbaneverket. Det er en kollektiv politisk svikt vi her står overfor. Vi har i dag det NSB som vi har betalt for.

Mer treffsikker

Selvsagt forsøker opposisjonen med Ingjerd Schou (H) i spissen å få folk til å tro at det er Magnhild Meltveit Kleppa som har ansvaret. Hun er i det minste mer treffsikker enn Trygve Hegnar. En statsråd har vitterlig et parlamentarisk ansvar som er uavhengig av om man har reell mulighet til å ha fingrene borti det man gjøres ansvarlig for. Fortsett å lese Hegnars NSB-avsporing

Biskoper på leit

De sitter litt betuttet og småfrustrert på møtene sine og lurer på hva det skal bli til med dem når statskirken skal begraves.

Hvis ikke den nye bispepresesen innkaller til bispemøter i Trondheim til støtt og stadighet, vil ikke de elleve andre biskopene merke så mye til om den nye presesen slår seg ned i Trondheim. Det er i Oslo det skjer. Men det blir viktig å finne ut av hva den nye presesen skal holde på med. Han skal ikke være sjef for biskopene, bare en ”primus inter pares” , en førstemann blant likemenn. Han skal uttale seg på vegne av Den norske kirke, men de andre biskopene skal kunne si hva de vil om aktuelle saker. Den nye presesen skal først og fremst være en møteløve, en som er nesten like sugen på å lese saksdokumenter som å lese Bibelen, og så man han like å fly. Fortsett å lese Biskoper på leit

Brutalt mot Fathia og sønnen

Greit at Knut Storberget ikke vil gripe inn, men når Fathia og sønnen Munir kommer til landet bør han beklage den brutale behandlingen de har vært utsatt for.

Den behandling av Fathia Ahmed Omar (25) og sønnen Munir (6) har fått av det norske innvandringssystemet er en skam. Det som har hendt henne, er så brutalt at det ikke kan passere uten at noen tar ansvaret.

For to uker siden bodde Fathia Ahmed Omar i Bergen. Hun har nylig vært igjennom en omfattende operasjon i Norge fordi hun ble alvorlig skadet etter flere brutale voldtekter. Men til tross for at hun var nyoperert, og både hun og sønnen hadde fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom, ble hun tvangsutsendt ut av landet 10. mars. Nå bor hun sammen med sønnen på en benk i italienske Genova.

Hun ble sendt til Italia fordi dette var det første landet hun kom til fra Somalia. Så reiste hun videre til Norge, men her har hun ikke fått oppholdstillatelse. Da er reglene slik at hun sendes tilbake dit hun kom fra.

Livredd fengsel

Fathia tar ikke sjansen på å oppsøke de italienske myndighetene. Hun er livredd for å bli satt i fengsel eller bli skilt fra sønnen dersom hun melder seg. Hun tar ikke en gang sjansen på å legge seg inn på et hotell.   Fortsett å lese Brutalt mot Fathia og sønnen

Strøm- Erichsen spre sykehusforvirring

Anne- Grete Strøm Erichsen gir offentlig korreks til Siri Hatlen om salg av Aker. Hun bør ta med i med i beregningen at Halen er mer allergisk mot politisk surr enn andre.

Styret ved Oslo universitetssykehus har vedtatt at sykehusdriften ved Aker skal avvikles. Helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har så langt tatt dette til etterretning. Oslo kommune er bestyrtet. De vil at Aker skal opprettholdes som lokalsykehus mede akuttfunksjoner. De tror ikke på løsningen med å flytte de aktuelle pasientgruppene til Ahus og Ullevål

Nå er det nå en gang slik at det ikke er Oslo kommune som driver sykehuset. Det er helseforetaket Helse Sør- Øst som staten eier. Oslo kommune har fint lite å si. Det er staten som har påtatt seg ansvaret for at befolkningen får de sykehustjenester de trenger. Ingen er så privilegert som de som bor i Oslo. Det er ingen grunn til at Oslo kommune skriker og bærer seg over hvor ille det kan komme til å bli om de som bør i Groruddalen må ta buss en halvtime eller taxi 10 minutter til Ahus.    Fortsett å lese Strøm- Erichsen spre sykehusforvirring

Offentlig juling

Å være toppsjef i det offentlige betyr i økende grad å få offentlig juling. Den som slår hardest er Jørgen Kosmo. Ingelin Killegreen kan ikke annet enn å legge seg flat.

Riksrevisor Jørgen Kosmo svinger pisken igjen. Denne gang er det politidirektør Ingelin Killengreen som rammes av piskeslagene. Burde det vært justisminister Knut Storberget?

I går brettet VG ut riksrevisjonens nådeløse kritikk i siste rapport. Jørgen Kosmo mener det er grunn til å stille spørsmål om hva man får igjen for alle midlene som er tilført politi- og lensmannsetaten. Selv om etaten får flere stillinger, går oppklaringsprosenten nedover. Kosmo kritiserer særlig at etaten ikke har prioritert å få på plass tidsriktige og gode IT-løsninger.  Det er ikke første gangen Riksrevisjonen har hatt kritiske merknader til politi- og lensmannsetaten. Kosmo reagerer på at han ikke ser noe bedring, snarere tvert i mot, sier han. Fortsett å lese Offentlig juling