Stikkordarkiv: regjeringen

Veldresserte kirkeledere

Det er merkelig at kirkelederne opptrer som redde lam framfor brølende løver når regjeringen sysler med planer om å gjøre Trondheim til landets kirkehovedstad, mot kirkeledelsens vilje. Før de lærer seg å lage bråk, blir de ikke frie.

Den norske kirke skal få en ny biskop som skal fungerer som en slags erkebiskop. Den offisielle tittelen blir ”preses inter pares”, altså en representant blant likemenn. Alle biskopene står på lik linje, men preses er den som skal representere dem utad og planlegge bispemøtene.

Kirkeadministrasjonen med Kirkerådet i spissen ligger i Oslo. Det er i Oslo alle viktige møter skjer, og det er her de landsomfattende mediene holder til. Derfor har Den norske kirkes øverste organ vedtatt at den nye biskopen må bo i Oslo, ellers må han bo i koffert.  

Senterpartiet har programfestet at den nye biskopen skal installeres bokstavlig talt i Nidarosdomen. De nøyer seg ikke med det. De vil at hele kirkeadministrasjonen skal flytte etter. Regjeringen Bondevik flyttet 11 statlige etater ut av Oslo. De ansatte protesterte kraftig, men det tok ikke politikerne hensyn til. Det er litt verre å overkjøre Den norske kirke. Formelt er det imidlertid ingen ting i veien for at statsmakten overkjører kirkemakten enda en gang. Fortsett å lese Veldresserte kirkeledere

Johnsen med øksa

 Der røk momsfritaket for ebøker, det skal kuttes 1,3 milliarder i revidert og ikke en gang NSB er sikre på å få det som trengs for å løse problemene. I den rødgrønne leieren blir det blodig alvor når Sigbjørn Johnsen viser seg med øksa.

Det taktskifte som er i ferd med å skje i budsjettpolitikken har ennå ikke gått opp for politikerne og opinionen. Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen har snakket om at de er nødvendig å stramme inn, men vi har ennå ikke sett så mye til det. Denne uken har vi fått en forsmak på hva det vil handle om.

Det begynte med lekkasjer fra interne kilder om at det neppe vil bli rom for å følge opp Nasjonal Transportplan som forutsatt. Det skjer samme dag som NSB har problemer med flere av sine tog. I ukesvis har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe løpt rundt og lovet bedre tider for de reisende med jernbanen. Nå skapes det tvil om hvorvidt hun vil makte å følge opp det hun sier. Kleppa er en av de statsrådene som må slåss hardest på regjerings budsjettkonferanse som avholdes om kort tid. Når hun ikke fram, vil hun få taperstempelet på seg. Opposisjonen vil kjøre Nasjonal Transportplan for alt den er verd. Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets transportkomitè har gjort det klart at det er uaktuelt å utsette nødvendige investeringer til vei og jernbane. Fortsett å lese Johnsen med øksa

Smått ikke godt

Nå er det på tide at små kommuner innser at de ikke er effektive nok og at de det de tilbyr unge og eldre ikke er godt nok. Staten bør øse ut millioner ekstra til de som slå seg sammen. Det er god samfunnsøkonomi……

Små kommuner har status som hellig ku blant de rødgrønne. Det er nesten like viktig for Sp at små kommuner ikke skal tvinges til å slå seg sammen som at Norge ikke søker medlemskap i EU. Sp ser ut til å forbli upåvirket av stadig nye rapportersom viser at innbyggerne i små kommuner blir tapere i samfunnsutviklingen.

I Dagens Næringsliv i dag brummer lederen for Akademikerne, Knut Aarbakke, om at rettsikkerheten er truet fordi to tredjedeler av kommunene ikke har en jurist på lønningslisten. Administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund, Sigrun Vågeng, avviser selvsagt påstanden og peker på at rådmennene henter inn juridisk kompetanse når det er behov for det. En undersøkelse Akademikerne har fått foretatt, viser imidlertid at to tredjedeler av rådmennene ønsker å ansette en eller flere jurister.

Aarbakke tar til ordet for at små kommuner må slås sammen med tvang. Skal man få jurister og andre fagfolk til å jobbe i kommunene, må en ha så pass store enheter at det gir rom for å ansette flere med samme kompetanse. Jurister ønsker ikke å være enslige svaler i kommunene.  Aarbakke har rett, men det han peker på er i seg selv ikke et så stort problem at det krever at kommuner slås sammen med tvang.  Det er andre argumenter som bør teller mer. Fortsett å lese Smått ikke godt

Berg-Hansens laks

Det kan bli krevende å berge Hansen, skriver VG i dag. Er hun i ferd med å synke? Det er riktig at hun har fått en dårlig start som statsråd. Og det kan være at hun ikke klarer å kare seg opp av den grøfta hun har havnet i, eller rettere sagt, er blitt dyttet nedi.

Lisbeth Berg- Hansen har ikke ringt Jens Stoltenberg for å selge seg inn som fiskeriminister. Det er Jens Stoltenberg som har gitt henne jobben. Og han visste at hun eier ca 10 prosent av familiebedriften Sinkaberg-Hansen. Jens Stoltenberg visste også at det ville bli stilt spørsmål ved hennes habilitet, ringrev som han er. Det blir det alltid når man henter en fra bransjen til å bestyre landbruk og fiskeri fra en regjeringstaburett. Lakserømming var ikke noe som tok til da Lisbeth Berg- Hansen satte seg i statsrådsstolen. Det problemet har vi levd med i lang tid.

Problemet kom imidlertid høyere opp på dagsorden med Berg- Hansen som ansvarlig minister. Da spørsmålet om habilitet ble reist, ble saken utredet av lovavdelingen i justisdepartementet. De konkluderte med at hun ikke er, men kan bli, inhabil i bestemte saker. Det var som forventet. Det skal mye til før en statsråd bli inhabil fordi man har en eierandel i et selskap i den bransjen en har ansvar for.

Habilitet er en ting. Politikk er noe annet. I politikken baserer en seg på tillit. ”Derfor er ofte en velsignelse fra Justisdepartementets lovavdeling ofte ikke verd papiret den er skrevet på. Bare spør Manuela Ramin-Osmundsen”, skriver VG. Bomskudd. Ramin-Osmundsen fikk ikke sparken fordi hun var inhabil. Etter krav fra opposisjonen og flere dagers mediejakt, konkluderte Jens Stoltenberg med at han hadde tillit til henne. Hun skulle fortsette. Dagen etter ble det kjent at hun ikke hadde lagt alle kortene på bordet for Stoltenberg. Det hadde skjedd mer i kulissene enn han hadde blitt informert om. Det var en fare for at statsministeren selv kunne bli trukket inn i saken. Da var det nok for Stoltenberg. Det la han ikke skjul på under pressekonferansen der det ble kunngjort at Ramin Osmundsen trekker seg.

Det var ikke habilitet som felte Ramin Osmundsen slik VG vil ha det til. Det var hennes egen takling av saken, og først og fremst det forholdet at hun ikke la alle kortene på bordet for sjefen sin. Det som er helt avgjørende for Lisbeth Berg-Hansen fremover, er at Jens Stoltenberg er helt trygg på at han har full oversikt over situasjonen. Når det blåser rundt en leder, må det være full åpenhet oppover og full  ryggdekning. Fortsett å lese Berg-Hansens laks