Stikkordarkiv: skatt

Frivillighet og skatt

Land etter land endrer reglene slik at skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner kan beholdes. Påstanden fra Sigbjørn Johnsen om at dette er krevende å få til, får han gå lenger ut på landet med. Dette handler om hva man vil.

For et halvt år siden krevde ESA at ordningen med skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner ikke ble begrenset til norske organisasjoner. I EU skal det være fri flyt av kapital og tjenester. Det betyr at reglene for skattefritak må utformes slik at penger kan sendes over landegrensene.

De første kommentarene fra finansminister Sigbjørn Johnsen gikk ut på at det ble fryktelig komplisert å etterkomme ESAs krav. Han utelukket ikke at pålegget fra ESA kunne bety slutten på ordningen, men først ville selvsagt pengetellerne i Finansdepartementet ”se på” saken. Fortsett å lese Frivillighet og skatt

Våger ikke økt boligskatt

Både sentralbanksjef Svein Gjedrem og sjefen for Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, er bekymret for utviklingen på boligmarkedet. Nå er jobben deres å være bekymret, det vil si, å identifisere trender de ser i markedet og peke på mulige eller sannsynlige negative konsekvenser. Nå er det fare for at boligprisene øker, folk låner mer enn de bør, renten må økes for å kompensere dette, det gir en sterkere krone som igjen svekker eksportindustrien. Fortsett å lese Våger ikke økt boligskatt