Stikkordarkiv: streikl

Politisk streikeforvirring

Med Anette Trettebergstuen (Ap), Karin Andersen (SV) og Siv Jensen (Frp) ser det i alle fall ut som om den politiske uforstand fordeler seg noenlunde jevnt utover. Når det streikes, bør politikere holde fingerene fra fatet.

To kvinner som er tydelige og poengterte i det de sier, fronter arbeidsgiverne i den mest omfattende streiken på 30 år, Sigrun Vågeng i Kommunenes Sentralforbund og Anne-Kari Bratten i Spekter, som organiserer sykehusene. De har begge for flere måneder siden sagt seg enige med regjeringen som hevder at en egen likelønnspott utover rammen, ikke er veien å gå for å minke lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Slik har det blitt. Oppgjøret i staten kom i havn uten en ekstra likelønnspott. I helgen gjorde statsminister Jens Stoltenberg det klart at regjeringen ikke akter å legge ekstra penger på bordet for å få slutt på streiken. Før de streikende hører hva statsministeren sier, er det ikke noen grunn for KS eller Spekter å ta opp forhandlingene igjen.

Ingeniørers lønn

Lørdag sa Anne-Kari Bratten til Dagbladet at de ikke vil sette lønningene til sykepleiere i offentlig sektor opp mot ingeniører i privat sektor fordi de har sittet like lenge på skolebenken. Dette er presist det regjeringen mener. Derfor er det ikke lagt en egen likelønnspott på bordet. Årets lønnsoppgjør er gjennomført etter den modellen alle lønnsoppgjør de siste tiårene har vært lagt opp etter, den såkalte frontfagsmodellen. Den konkurranseutsatte industrien gjennomfører forhandlingene først. Den rammen de legger, blir gjeldende for alle, med visse justeringer. I staten fikk de ansatte ca. 0,3 prosent mer i tillegg enn i industrien. Det kan en leve med. Fortsett å lese Politisk streikeforvirring