Stikkordarkiv: styre

Giskes kvinnedrømmer

Trond Giske tar feil. Det blir ikke flere kvinnelige sjefer av å presse flere kvinner inn i styrer mot eiernes vilje. Og når det gjelder, velger han selv en 68 år gammel mann framfor en lovende kvinner til å bekle en viktig styreposisjon i Telenor.

Det må være for andre eller tredje gang en avis presenterer nyhetene om at regjeringen vil innføre 40 prosents kvinneandel i styrer for aksjeselskap. Denne gang er det VG som kan fortelle nyheten. Men mye til nyhet er det ikke. Det viser seg at dette bare er en «snakkis» i regjeringen. De rødgrønne vil og vil, men får det ikke helt til.

–        Vi er blitt enige om å utrede innføringen av 40 prosents kvinneandel også i as-selskaper. Men istedenfor at Giske og jeg skal utrede dette i hemmelighet, ønsker vi en debatt og dialog, blant annet med Næringslivets Hovedorganisasjon, for å se om det er andre veier som gjør at vi kan nå målet, sier barne- og likestillingstillingsminister Audun Lysbakken til VG. Fortsett å lese Giskes kvinnedrømmer

Stressede kvinnelige ledere

Når kvinnelige ledere er mer stresset enn menn, er det noe av forklaringen på at en sliter med å få kvinner til å påta seg krevende lederoppgaver. Å sitte i styrer er det lite stress med, og her øker kvinneandelen.

En undersøkelse som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretok i fjor, viser at hele 63 prosent av kvinnelige mellomledere ofte føler seg stresset på grunn av arbeidssituasjonene. Dette er dramatisk mye høyere enn for andre lederkategorier, skriver seniorrådgiver Jan Lervik i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag. Han har spurt om årsaken til at det er slik. De er mange.  Kvinner bekymrer seg mer enn menn, har lavere selvtillit, er mer pliktoppfyllende, stiller høyere krav til seg selv, føler større ansvar for mer, har mindre erfaring og det mangler kvinnelige rollemodeller. Det pekes også på at kvinnelige ledere er mer tilbakeholdne med hensyn til å delegere og at de ikke håndterer hersketeknikker like godt som menn.

Dette handler om hvordan kvinner opplever situasjonen som leder. Det er ikke snakk om at kvinner leder dårligere enn menn. Ansatte trives gjerne med ledere som er opptatt av alt, som strekker seg og føler et stort ansvar for det meste og at alle har det bra. Men en betaler altså en pris for å være en leder som lykkes, som tar ansvar og som de fleste er fornøyd med. Fortsett å lese Stressede kvinnelige ledere