Stikkordarkiv: SV

Den kampvillige Holmås

Det er ingen grunn for Heikki Holmås til å trekke seg, men skal han vinne, må han være dristigere og treffe med hensyn til veivalgene i SV. Han må våge å gjøre avstanden mellom seg selv og Audun Lysbakken større.

Det er ikke vanlig for tiden at kandidater i flere måneder kjemper offentlig for å bli valgt til leder for et parti eller en organisasjon.  Avklaringene skjer gjerne på diverse kammers. Den interne prosessen avsluttes med at valgkomiteen lever sin innstilling. Da er som regel løpet kjørt. De fleste øverste ledere blir valgt med akklamasjon på landsmøtene for tiden. Fortsett å lese Den kampvillige Holmås

Kampen mot vikarene

Det er forståelig at LO er i ferd med å sette EUs vikarbyrådirektiv i vrangstrupen. Men Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre vet at her nytter det ikke med veto. EU vil aldri godta at Norge sniker seg unna et så pass sentralt direktiv.

Det var en arbeidsulykke at Aps landsmøte påla regjeringen å nedlegge veto mot innføring av EUs postdirektiv. Dette er en liten sak, og den blir mindre for hver dag som går. For det blir mindre post og færre som er ansatt i posten. Den omstillingen som må skje, vil komme uavhengig av EU-direktivet. Jonas Gahr Støre har vært i Brussel og argumentert for noe som han er i mot. Det er mulig han fikk litt medfølelse hos EU-byråkratene. At det kan skje arbeidsulykker, har man forståelse for i EU. Derfor har de ikke noe hast med starte prosessen som i verste fall kan føre til at EU dropper hele EØS-avtalen. Fortsett å lese Kampen mot vikarene

Solheim som bremsekloss

De som vil bygge ut fornybar energi, hevder miljøvernminister Erik Solheim har endt opp i rollen som bremsekloss. Det er god grunn til å be Solheim skjære igjennom og prioritere klima framfor andre naturhensyn og folks vindmølleprotester.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått «bad guy»- stempelet i klimapolitikken. Det tar ikke han ikke særlig tungt. Det skal godt gjøres at en minister som er satt til å ivareta olje­- og gassnæringens interesser, unngår kritikk for å prioritere olje og gass framfor miljø. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister forsøkte hun å skape inntrykk av at landet hadde fått en ny miljøvernminister. Det var ikke måte på hvor mye hensyn det skulle tas til miljø, klimautslipp skulle reduseres og det skulle satses på fornybar energi. Det  ble mest prat. Ola Borten Moe har valgt stikk motsatt strategi. Han vil framstå som en realpolitiker og dropper miljøbevegelsens klimaretorikk. Fortsett å lese Solheim som bremsekloss

Rødgrønn klimastrid hardner til

Nå blir det rødgrønn kamp om kull på Svalbard. SV må vinne en seier i klimapolitikken som blir synlig for alle. Ellers må de trekke seg ut av den rødgrønne regjeringen og satse på at de kommer seg til hektene igjen til valget i 2013.

SV legger nå opp til åpen strid med Ap og Sp om kullgruvene på Svalbard. Om få år vil de to gruvene som i dag er i drift, være tomme. Det statseide gruveselskapet Store Norske søker nå om å få åpne en tredje gruve. SV sier kontant nei. De vil ha slutt på gruvedriften på Svalbard fordi de mener det blir umulig å nå målene for reduksjon i utslipp av klimagasser dersom vi fortsetter på Svalbard som i dag. Fortsett å lese Rødgrønn klimastrid hardner til

Kontantstøtten som tapersak

Kristin Halvorsen bør ikke bli overrasket over at det ikke blir full barnehagedekning alle steder når kontantstøtten for toåringer skrotes. Dette kan fort bli en tapersak for de rødgrønne, selv om den ser utmerket ut på papiret og i teorien.

Kontantstøtten ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998. Kontantstøtten har vært en flaggsak for KrF og bidro til at partiet i årene før årtusenskiftet tiltrakk seg en rekke nye velgere. SV og Ap har vært i mot fra første stund av. De har imidlertid ikke hatt politisk mot til å fjerne ordningen. Jens Stoltenberg har holdt igjen med henvisning til at en bør være varsom med å fjerne ordninger som tusenvis av foreldre baserer seg på. Fortsett å lese Kontantstøtten som tapersak

Ufarlig og løsmunnet Fiskaa

Opposisjonen overspiller når de forlanger statssekretær Ingrid Fiskaas (SV) hode på et fat. Ingen er i tvil om hva regjeringen mener selv om Fiskaa falt for fristelsen til å opptre som løs kanon om Libya. Ap har full styring i alle saker som har med Nato å gjøre.Jonas Gahr Støres nestkommanderende, statssekretær Ingrid Fiskaas (SV), har flere ganger kommet med kritiske merknader mot Natos engasjement i Libya. På SVs landsstyremøte i helgen skjerpet hun kritikken. Dette har fått opposisjonen til å hevde at hun sår tvil om regjeringens Libya-politikk. Høyre og Frp krever nå Fiskaas hode på et fat.

Leder for utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide har selvsagt rett når hun sier at Ingrid Fiskaa først og fremst er statssekretær, ikke sentralstyremedlem i SV.

–        Det er svært alvorlig at en statssekretær skaper tvil om og undergraver Norges posisjon, sier Søreide til Klassekampen og beskylder regjeringen for å la de norske soldatene i stikken.

–        Soldatene våre som deltar i Libya fortjener både anerkjennelse og støtte, sier Søreide.

Morten Høglund (Frp) mener Fiskaa enten må holde munn eller gå av. Line Henriette Hjemdal (KrF) mener SV må lære seg å leve med regjeringens politikk og slutte med  dobbeltkommunikasjon. Fortsett å lese Ufarlig og løsmunnet Fiskaa

Halvorsens vellykkede maktbruk

Når SV har klart seg så lenge i regjering, skyldes det Kirstin Halvorsens vilje til å bruke makt og forlange orden i rekkene. Hun kan ha lagt grunnlaget for vekst og framgang for femtiåringen. I verste fall har hun startet en nedtur som ender med katastrofe

For tiden ser er det ingen partileder som har så pass god kustus på eget parti som Kristin Halvorsen.   Og det skjer mens SV er i regjering og ikke ligger på mer enn vel seks prosent på meningsmålingene. Frank Rossavik lanserte i går boken «SV- fra Kings Bay til Kongens bord» om partiets femtiårige historie. Han « konstaterer nærmest i forbauselse at SV fortsatt klarer å holde seg på regjeringssporet til tross for mange tapte slag og dårlig uttelling hos velgerne. Aldri har noe småparti preget en regjering slik SV har preget de rødgrønne. Det er forklaringen, mener Rossavik. Og han gir «maktmennesket» Kristin Halvorsen æren for det. Fortsett å lese Halvorsens vellykkede maktbruk

Bomskudd om helse og arbeid

Å lovfeste rett til heltid og herjing med vikarer er et blindspor. Det er endringer i arbeidstidsbestemmelse som kan gi mer heltid, få redusert antall lovbrudd og bedre forholdene for pasienter og pleietrengende.  

Adeccosaken lå an til å kunne bli en god sak for de rødgrønne. Her skulle det kjøres hva remmer og tøy kunne holde mot brudd på Arbeidsmiljøloven,«bestemor på anbud» og sosial dumping. Så viste det seg at Adecco ikke er en «versting» når det gjelder lovbrudd. I helseforetakene ble det i fjor registrert ti tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven brytes over en lav sko på kommunale sykehjem.

Nå forsøker en selvsagt å skjerpe seg. De tar ikke sjansen på så mange doble vakter som tidligere. De må forsøke i det minste å få antall grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene ned. Og hvordan skal de klare det? Det er begrenset hvor mange vikarer et sykehjem har på sin egen vikarliste. For å få kabalen til å gå opp, må de henvende seg til vikarbyråene som kanskje har folk å tilby.

Men Fagforbundet med støtte fra flere rødgrønne politikere vil ha slutt på den innleide vikarbruken. En rekke eksperter som mandag Morgen har snakket med, regner med det økt vikarbruk framover

Nå kjører kvinnebevegelsen i Ap, SV og Sp fram kravet om rett til heltidsarbeid for alle som ønsker det. Det skal være mellom 70 og 115 000 deltidsansatte i landet som egentlig ønsker å jobbe fulltid. De fleste av disse jobber i helse- og sosialsektoren.

Er det da noe problem? Er det ikke bare å la disse få jobbe heltid istedenfor å leie inn en hær med vikarer? Så enkelt er det ikke. Det kommer av tariffavtalene som pleiepersonalets arbeidstid. Standard er arbeid fra 7 til 15, 14.30 til 22.30 og vakt hver tredje helg. Vaktplanene går ikke opp med kun heltidsstillinger. En må skjøte på med folk som kan ta deltid i form av helgevakter og kveldsvakter. Slik oppstår det er behov for mange deltidsstillinger.

Så lenge arbeidstidbestemmelsene er som de er, vil en lovfestet rett til å jobbe heltid føre til at man må ha flere på jobb på dagtid enn det det er behov for. Kostnadene for sykehjem og sykehus vil øke når ansatte krever sin rett til å få jobbe heltid.

Hvis et slikt krav blir lovfestet, vil det føre til en økning i innleie av vikarer. Da blir nemlig arbeidsgiver opptatt av ikke å ansette for mange i fast stilling som kan komme til å kreve å få jobbe heltid. Vi har sett det samme når det gjelder forbudet mot å ansette i  midlertidige stillinger. Når arbeidsgiver er avskåret fra midlertidige ansettelser, velger en å leie inn vikarer selv om det er dyrere. En tar i alle fall ikke sjansen på å ansette flere i fast stilling.

I Bergen prøver de ut alternative turnuser med stort hell. En har fem nivåer på turnusene. Den lengste turnusen, den såkalte «Nordsjøturnusen», består av 14 timers vakter syv dager på rad, deretter to, tre uker fri. Den milde varianten er to vakter på 14 timer etter hverandre. Det var «Nordsjøvarianten» og enda litt til de svenske sykepleierne fra Adecco fulgte. Problemet var at de ikke hadde fått dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven. Da framsto det som et grovt brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Hvis Norsk Sykepleierforbund hadde gått med på la de sykepleiere som ønsket det, få jobbet alternative turnuser, ville antallet heltidsansatte økt. Ingen må tro at arbeidsgivere synes det er spesiell gjevt å ha en stor flokk ansatte i 30, 40 eller 50 prosents stilling. Det er en fordel både for pasienter, beboere, arbeidsgivere og ansatte at flere får økt sin stillingsprosent.

Når SV i dag i Klassekampen durer løs mot Adecco, må vi nesten be de om å gli seg litt bedre i øynene. Adecco Helse er historie. Det er grenser for hvor lenge en skal forsøke på å utnytte andres synder. Se på hva som skjer i statens sykehus og i kommunenes sykehjem. Begynn der. Der er det mest å ta av dersom en er opptatt av at de lovfestede arbeidstidsbestemmelser skal holdes. Vi minne SV om at Helsetilsynet i forrige uke la fram en rapport som viser at det skjer lovbrudd knyttet til pasienters rett til tilsyn og omsorg ved to av tre sykehjem. For sikkerhets skyld minner vi om at det kun er to prosent av sykehjemmene som drives av kommersielle aktører.

Velgerne er ikke dumme. De hopper ikke på SVs forsøk på å dreie debatten bort fra forholdene for syke – og pleietrengende i det offentlige.

Å lovfeste rett til heltid er et blindspor. Det der rødgrønne kan foreta seg for å bedre forholdene ved sykehus og sykehjem, er å myke opp arbeidstidsbestemmelsene. Sykepleierforbundet har ennå ikke kommet seg ut av den vranglåsen de har havnet i. De bør snart innse at ansatte ønsker større fleksibilitet enn i dag med hensyn til når de kan jobbe.

Uten vikarbransjen blir det katastrofe i Helse-Norge.  Vikarbruken innen helse og omsorg økte med 14 prosent fra 2009 til 2010. Den største gruppen helsevikarer kommer fra Sverige. Hvis alle svenskevikarene ikke får jobbe mer enn 7,5 timers dag, vil en god del av dem droppe ut. Og hva skal vi da gjøre? Helse-Norge trenger all de arbeidskraft en kan få, og behovet vil øke radikalt i årene framover. Det haster med å innføre Nordsjø-turnus for de sykepleiere som ønsker det.

Halvorsens barnehagefrykt

Kommuner kan leve godt med at barnehageplasser blir nedprioritert i forhold til sykehjem. Det kan ikke Kristin Halvorsen. Det er duket for klamp for å tvinge kommuner til å prioritere slik staten vil.  

Før stortingsvalget i 2005 la SV-leder Kristin Halvorsen hodet på blokken. Hvis hun kom i regjering og ikke maktet å skaffe barnehageplass til alle, ville hun gi seg selv avskjed som politiker på grått papir. Halvorsen og SV nådde fram med sin prioritet nummer en. Alle ære til Halvorsen som våget å være tydelig og sette all kraft inn på realisere sin fanesak.

Nå blåser det opp til uvær om barnehagene. Vi ender fort i en situasjon der det ikke lenger blir full barnehagedekning. Bakgrunnen er at kommunene fra i år av overtok ansvaret for driftsstøtten til barnehagene. 28 milliarder ble overført fra stat til kommune sammen med plikten til oppfylle målet om barnehageplass til alle som ønsker det. Det ble ikke gjort en formell øremerking av midlene. Fortsett å lese Halvorsens barnehagefrykt

Full gass for mer olje

Regjeringen fortsetter i det gode gamle oljesporet. Det skal tydeligvis ikke mye til for at SV regner noe som en seier. Hvis Jens Stoltenberg vil, er det slett ikke umulig han klarer å snekre et kompromiss om Lofoten som SV hopper på

Det ble bare åpnet for 94, ikke 100 nye blokker i 21.konsesjonsrunde. De seks blokkene som ikke ble utlyst kan SV ta som en liten seier eller ”et klapp på skulderen” som Ketil Solvik Olsen (Frp) kaller det. For fire av de blokkene som det nå ikke blir gitt konsesjon for, ligger nær Lofoten og to av dem ligger nær Rogalandskysten.

– For SV er det viktig at det nå er en felles forståelse av at de blokkene som lå helt oppunder Vestfjorden er av en helt spesiell art. Dette er en innrømmelse som styrker vår argumentasjon om vern av Nordland 6 og 7 og Troms 2. Denne store oljedebatten skal vi ta i løpet av neste år, sier Snorre Valen til NTB. Fortsett å lese Full gass for mer olje