Stikkordarkiv: Veikdekke

Veidekke-Venold i tynn tråd

Vi hører Terje Venold si at de har nulltoleranse for korrupsjon. Skal han beholde jobben, må styret være overbevist om at han har vært på hugget med å sørge for at det han sier blir etterlevd. 

Dagsrevyen fortalte i går at konsernsjef Terje Venold selv har stått på en liste over ledere i Veidekke som skal ha deltatt eller visst om ulovlig prissamarbeid. Dette går tilbake til 2006 da Økokrim ga Veidekke en bot for å ha deltatt i et straffbart prissamarbeid. Veidekke aksepterte å betale boten, men Venold tilbakeviste i forrige uke at det var bevist at Veidekke hadde gjort noe ulovlig. Bevist og bevist. Sjefen for Økokrim, Trond Erik Schea, sier til Dagsrevyen at det flere i toppledelsen med stor sannsynlighet har kjent til de ulovlige forholdene.  Å betale en bot betyr ikke nødvendigvis at en innrømmer at en har hatt svin på skogen. Det kan være en måte å bli ferdig med en sak på. Det gir mye negativ oppmerksomhet å skulle kjempe i retten for sin uskyld. Men de fleste regner med at Økokrim har rett når en bot blir betalt.

Sakene fram til 2007 dukker nå opp igjen. Det er gjerne slik. Det baller på seg når Økokrim, Konkurransetilsynet eller mediene begynner å grave. Saken ble denne gangen utløst av at Odin Kringen sto fram og innrømmet at han har drevet med ulovlig prissamarbeid i Trøndelag. Ifølge Veidekke truet ham med å fortelle det han visste med mindre har fikk utbetalt 3,7 millioner kroner. Veidekke sier videre at de tok kontakt med Konkurransetilsynet da de forsto at det hadde foregått et ulovlig prissamarbeid. Reglene er slik at den som forteller om brudd på konkurransereglene, ikke blir straffet. Fortsett å lese Veidekke-Venold i tynn tråd