Leder: Lavere lønn for å redde arbeidsplassen

LO får mene hva de vil, men det er et faktum at ansatte i flere bedrifter foretrekker mindre lønn – eller å jobbe mer for samme lønn – framfor å miste jobben, skriver redaktør Magne Lerø.

Jens Ulltveit-Moe, en av Norges største industrieiere og tidligere president i Næringslivets Hovedorganisasjon, sier til NRK i dag at nordmenn må jobbe flere timer og få mindre betalt hvis de vil beholde arbeidsplassene sine. Han mener vi ikke kan stanse utflaggingen av arbeidsplassene i konkurranseutsatt industri dersom alle skal beholde det lønnsnivået vi har i dag.

I Tyskland har arbeiderne i Siemens gått med på øke den ukentlige arbeidstiden til 40 timer for å hindre at arbeidsplasser forsvinner. De ansatte i SAS har også akseptert å gå ned i lønn og jobbe mer for å klare seg i konkurransen med lavprisselskapene. For å hindre utflagging av bryggerivirksomheten, har de ansatte i Hansa Borg Bryggeri akseptert å gå frivillig ned 15 prosent i lønn.

Ulltveit-Moe sier til NRK at det i gjennomsnitt forsvinner en bedrift med 50 ansatte i konkurranseutsatt industri hver dag. Han har allerede lagt ned en del industriarbeidsplasser og nå vurderer han framtiden for Kverneland på Klepp med 550 arbeidsplasser. Kverneland produserer blant annet landbruksutstyr. Det kan være aktuelt å endre arbeidsvilkårene slik at de kan produsere mer på våren når etterspørselen er størst.

LO er selvsagt opprørt over Ulltveit-Moes uttalelser. Man det spørs om Finn Erik Thorsen helt tror på sine egne uttalelser om at problemet er kapitaleiere som ikke er fornøyd med den lønnsomheten de kan oppnå i Norge. Det er forståelig at LO på en generelt grunnlag er imot lavere lønn og økt arbeidstid. Men ute i de enkelte bedrifter finner vi mange eksempler på at ansatte ser de sammenhenger LO helst ikke vil snakke om.

Vi har hatt et moderat lønnsoppgjør for den konkurranseutsatte industrien i år. LO stilte ikke urimelige krav og viste den nødvendige forhandlingsvilje. Selv om situasjonen for konkurranseutsatt industri fortsatt er vanskelig, bør ikke arbeidsgiverne på et generelt grunnlag kreve lavere lønn og økt arbeidstid. Disse diskusjonene får en føre i de bedrifter som er særlig konkurranseutsatt.

Forslag fra ledelsen om lavere lønn eller å arbeide mer for den lønnen man får, blir som regel i første omgang møtt med protester. Men dersom ledelsen går i dialog med de ansatte og man får en felles forståelse av den konkurransesituasjonen man er i, vil ansatte kunne innse at å gå ned i lønn eller jobbe mer for samme betaling er det miste av to onder. Utflagging er alltid negativt, i alle fall sett fra de ansatte og lokalsamfunnets ståsted. I et samfunnsmessig perspektiv kan utflagging av deler av den konkurranseutsatte industri være fornuftig. Men før en eier tar en slik beslutning, bør de ansatte ha vært trukket inn i en dialog som blant annet har som formål å finne ut av om ansatte kan bidra til den nødvendige lønnsomhet med å få mer produksjon ut av hver krone.