Leder: Advokatsalærer i fri galopp

Vi får stadig bevis på at advokater skriver fakturaer med gaffel og at de store advokatformane forsøker å suge ut det de kan fra sine klienter, skriver redaktør Magne Lerø.

Advokat Jonas W. Myhre i Wikborg Rein i Oslo krevde 3,5 millioner kroner i salær for en sak han førte for Høyesterett. Høyesterett kuttet honoraret med 1,5 millioner.

– Jeg mener mitt salærkrav etter forholden var rimelig i en så komplisert sak og i henhold til markedsmessige betingelser. Dette har ikke noe med grådighet å gjøre, sier Myhre til Aftenposten.

Dette er ikke noe annet enn et eksempel på at advokater skriver fakturaer med gaffel og at man forsøker å få så mye som mulig ut av sine klienter. Inntjeningskravene i de store advokatfirmaene er høye. Myhre, og andre med ham, forsøker å hente ut det markedet tåler. Det er ikke noe galt i det, i og for seg. Det er denne måten advokatfirmaene skaffer seg millioninntekter på. I dette tilfellet var det motparten som protesterte og Høyesterett skar igjennom.

I bedrifter er det nesten blitt regelen at man bare betaler advokatregningene uten å spørre om timesatser og medgått tid. Mange advokater ønsker ikke å fakturere medgått tid til avtalt pris når de bistår ledere i forretningssammenheng. De vil helst prise sine tjenester ut fra det de finner rimelig ut fra markedsmessige betingelser, som Myhre sier. Advokattjenester koster mye. Det er dyrt og forblir dyrt fordi bedrifter «gifter seg» med en advokatforbindelse og ikke henter inn anbud på de tjenester man har behov for. Når man ser hvor mange millioner hundrevis av advokater tjener, er det god grunn til å hevde at de er grådige. De tjener mer enn de fortjener.

Advokat Ola J. Strømsmoen i Steenstrup Stordrange er en versting i advokatklassen. Han er felt seks ganger for å ha tatt for høye salærer fra sine klienter og for ikke å opplyse om hvordan salærene er beregnet.

Strømsmoen sier til Aftenposten at heller ikke han er grådig, men at han bør bli flinkere med formalia. Når advokatfirma Steenstrup Stordrange lar dette skje gang etter gang, forteller det at ledelsen ikke gjør jobben sin. Nå sies det at Strømsmoen har fått en irettesettelse og at rutinene skal skjerpes. Hva annet skal de si? Det må vaskes med sterk lut i Steenstrup Stordrange dersom den ukultur som Strømsmoen representerer skal vaskes bort. Det kan føre til at det blir noen færre millioner igjen på bunnlinjen.