Leder: Advokater tar til vettet

Advokatlauget synger på siste verset. Nå er det konkurranse, åpenhet og innsyn som gjelder, skriver redaktør Magne Lerø.

– Advokater har for lenge siden gjemt seg bak laugbeskyttelsen. Det er uholdbart, sier den nyvalgte lederen for Advokatforeningen, Anders Ryssdal, til Aftenposten. Advokatforeningen støtter nå forslaget om å oppheve medlemmenes enerett til å føre saker for domstolene. Styret går også inn for at advokatene skal gi skriftlig tilbud med pris på alle oppdrag, og de vil fjerne momsen på fri rettshjelp. Målet er lavere priser på advokattjenester og et forbedret renommé.

Mediene, og i særlig grad Aftenposten, har i lengre tid rettet søkelyset mot advokatenes svindyre salærer og trukket fram eksempler på at advokater har misbrukt sin tillit. Politikere har pekt på at rettssikkerheten trues dersom folk flest ikke har råd til å søke bistand hos en advokat, og tatt til orde for at man i lovs form må sette et tak på hvor mye advokater kan ta i timepris fra privatpersoner.

Endelig har advokatene fått en leder som forstår hva det handler om. Ryssdal innrømmer at det er for mange grådige advokater, og at foreningen fram til nå har vært for passiv i forhold til en negativ utvikling innen bransjen. Ryssdal innser at Advokatforeningen må holde bedre orden i eget hus, ellers vil politikere gripe inn. Mer konkurranse og sterkere selvjustis er medisinen for bedre renommé.

Det er også prisverdig at Advokatforeningen vil være en pådriver i å utvikle forbrukervennlige advokattilbud for folk flest, blant annet gjennom en nettportal. Istedenfor å kapre kunder for den minste ting, vil Advokatforening bidra «hjelp til selvhjelp» når det gjelder juridiske tjenester. Dette er nye toner som klinger godt.

Advokatforeningen illustrerer på denne måten hvilke oppgaver en bransjerettet interesseorganisasjon har. Man skal ivareta medlemmenes interesser vis à vis både myndigheter og publikum. Det har Advokatforeningen gjort til gangs. Samtidig skal man være en lyttepost i forhold til det som skjer i omgivelsen og melde tilbake til medlemmene hva slags rammebetingelser man må innrette seg i forhold til. Det er denne siden ved Advokatforeningen som nå blir tydeligere. Advokatlauget synger på siste verset. Nå er det konkurranse, åpenhet og innsyn som gjelder. Det vil publikum nyte godt av i form av billigere tjenester og bedre service.