Leder: Søkkrik på operasjoner

Når spesialister gir anbefalinger om hva som bør foretas og i samme øyeblikk vet de at de etter all sannsynlighet har skaffet seg en kunde og en saftig margin, er det ikke rart at operasjoner blir god butikk og leger grådige, skriver redaktør Magne Lerø .

Operasjoner må være noe av det mest lønnsomme en kan holde på med her i landet. Selskapene som legen Magne Tvinnereim driver, med Eurosleep i spissen, hadde i fjor en omsetning på 47 millioner kroner og et resultat før skatt på 23,6 millioner. Tvinnereim er spesialist på snorkeoperasjoner.

– Jeg klarer meg godt, men våre resultater er ingenting i forhold til hva privat industri kan tjene med tilsvarende virksomhet, sier Tvinnereim til Dagsavisen og minner om at han tross alt må levere det billigste anbudet for å få utført en operasjon.

Professor ved Handelshøyskolen i Bergen, Trond Bjørnenak, sier dette er ren og skjær utnytting av systemet. Og Tvinnereim er ikke den eneste som forsyner seg grovt fra hardt pressede helsebudsjetter. Fürst Medisinske Laboratorium har de to siste årene hatt et resultat på henholdsvis 37 og 48 millioner av en omsetning på rundt 200 millioner.

Det offentlige helsevesenet benytter private klinikker, delvis fordi man ikke har kompetanse og kapasitet selv og delvis fordi man ønsker konkurranse i markedet. På papiret er dette bra. Men i praksis blir det dyrere når det offentlige benytter private tjenester på denne måten.

Professor Steinar Westin peker på at noe av årsaken til den store veksten og lønnsomheten i private helsetilbud, er at det er de samme spesialistene som både stiller diagnoser og utfører operasjoner. I 2003 ble det utført 2300 snorkeoperasjoner. I 2003 var tallet økt til 5700. Kostnadene med å få bukt med snorking økte i samme periode fra 50 til 116 millioner. Og ingen skal få oss til å tro at det har vært en eksplosjonsartet økning i snorkingen i befolkningen. For snorkeekspert Tvinnereim ble det en gullgruve at snorking kom i fokus. Men helseforetakene har våknet. De har nå sagt at de ikke vil betale mer enn 6500 for en snorkeoperasjon som de tidligere betalte 20 500 kroner for. De økonomiske glansdagende for Tvinnereim og andre snorkeeksperter ser ut til å være over.

Professor Westin peker på at massiv markedsføring fra de private klinikkenes side i kombinasjon med helseartikler i avisene, bidrar til en sykeliggjøring av befolkningen. Leger opplever et press fra pasienter om å få operasjoner for relativt små lidelser. Dette reiser spørsmålet om hva slags operasjoner det offentlige skal dekke.

Private aktører ikke er ensbetydende med større effektivitet dersom ikke det er en reell konkurranse i markedet. I praksis mangler denne konkurransen mange steder. Private aktører blir dermed sittende med bukken og havresekken. På medisinske premisser gir de anbefalinger om hva som bør foretas og i samme øyeblikk vet de at de etter all sannsynlighet har skaffet seg en kunde og en saftig margin.

Hvis helsevesenet ikke sikrer seg tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, kan de fort havne i lomma på private spesialister. Dette blir dyrt. For private aktører opptrer som forretningsfolk flest – man henter ut den prisen man kan få i et markedet enten det er private eller det offentlige som betaler. Men det er grovt, grådig og ufortjent med rundt 50 prosent resultatmargin på snorkehjelp.