Leder: Nedbygging av skolen

Høyre sier de vil satse på skole og utdanning. I høyrestyrte Bærum kommune er det i alle fall det stikk motsatte som skjer, skriver redaktør Magne Lerø.

Tirsdag, samme dag som Høyre markerte sin 120-årsdag, la kommunalsjef Wenche Grinderud i høyrestyrte Bærum kommune fram sitt forslag til hvordan det kan kuttes 83 millioner i Bærumsskolen. Og ingen er i tvil om at dette vil gå ut over kvalitet og kvantitet i utdanningen. Det blir fem timers mindre undervisning i småskolen, en lærer mindre på hver skole, oppsigelse av skolebibliotekarer, redusert voksenopplæring, mindre aktivitet i musikkskolen og dårligere tilbud til svake elever – blant annet.

Høyre sier de vil satse på skole og utdanning. Det er ikke lett for Høyrepolitikere i Bærum å forklare hva det betyr i praksis. Det er jo det motsatte som skjer.

Og det skjer i Bærum, en kommune som oser av profesjonalitet og en ressursrik befolkning. Her har den politiske ledelse heller ingen ideologiske skrupler mot å konkurranseutsette det som konkurranseutsettes kan. Her er både bestemødre på anbud og det shoppes tjenester der det er billigst over en lav sko.

Så når Erna Solberg sier at kommunene må effektivisere og at det er mulig å omdisponere resurser til det man vil prioritere, lyder det ikke særlig godt i bærumske høyreører. Det har vi gjort, sier de, om ikke høyt, så er det i alle fall det de mener.

Faktum er at ikke en gang rike Bærum har ressurser til å ta på alvor de prioriteringer politikeren snakker om på landsplan. Det blir en dårligere skole og mindre utdanning. Det blir også mindre hjelp til de svake og redusert omsorg for de som trenger hjelp og pleie.

Dette er praksis. Dette er sannheten.

Noen vil mene det er positivt fordi det vil tvinge seg fram private løsninger som folk er villige til å betale mer for. Men dette er ikke offisiell politikk. Allikevel kan det bli resultatet dersom nedskjæringene i kommunene fortsetter.

Det er her skattediskusjonen hører hjemme. For å stanse nedbyggingen av tjenestetilbudet i kommunene, er det nå politisk flertall for ikke å redusere skattene ytterligere. Det er et fornuftig standpunkt. Ellers så får en si rett ut at man ønsker å svekke tjenestetilbudet såpass mye at det tvinger seg fram private løsninger for de som er villig til å betale mer for å få den utdanning og omsorg de ønsker