Leder: Høybråten mot Gabrielsen

Tidligere helseminister, Dagfinn Høybråten er på kollisjonskurs med nåværende helseminister, Asgar Gabrielsen, om lokalsykehus. Dette er ikke bra for regjeringen. Det er et eksempel på at KrF nå blir mer opptatt av egenmarkeringer enn å gå i flokk med Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

KrF-leder og tidligere helseminister, Dagfinn Høybråten, sier til Avisenes Nyhetsbyrå at han ikke vil legge ned lokalsykehus. Det er stikk i strid med det nåværende helseminister Ansgar Gabrielsen mener. For et par uker siden sa han at det kan bli aktuelt å legge ned lokalsykehus for å klare å oppnå budsjettbalanse i helseforetakene. Høybråten sier lokalsykehus er viktig for å gi befolkningen trygghet og kvalitet. Han presiserer at han ikke uttaler seg som tidligere helseminister, men som leder for KrF.

Dette holder ikke. Det er nettopp som tidligere helseminister uttalelsen hans er interessant. Nå gjør Høybråten det klart at han ikke støtter den høyredreining på det helsepolitiske området som Ansgar Gabrielsen står for. Men det er Ansgar Gabrielsen som så langt har tolket Stortingets vedtak riktig. Sykehusene skal i balanse i løpet av 2005. Stortinget har ikke gitt et arealtilskudd som tilsvarer det antall kvadratmeter som landets sykehus i dag disponerer. Dette kan tolkes som om Stortinget forutsetter at man skal kunne drive på færre antall kvadratmeter. Å redusere antall bygninger det drives sykehusvirksomhet i, er da en nærliggende mulighet.

Det er store innsparinger knyttet til å legge ned et lokalsykehus. Minuset er at pasientene får mer reisetid. Men ikke mer reisetid enn det store deler av befolkningen har. Derfor kan Gabrielsen hevde at det kan være både rett og fornuftig å legge ned et lokalsykehus. Bruker man penger på at folk skal reise én istedenfor to timer til sykehuset, betyr kan det bety lengre køer for operasjon eller at behandlingstilbudet svekkes. Men lokalsykehus er politikk. Sterke følelser settes i sving i et lokalmiljø. Det er dannet en egen organisasjon som skal kjempe mot nedleggelse av lokalsykehus. Det blir garantert bråk. KrF vil tydeligvis ikke være med på å ta belastningen med å legge ned lokalsykehus. Dette kan være et signal på at KrF nå ønsker sterkere egenmarkering framfor å gå i flokk med Høyre. Det er forståelig at KrF må markere seg for ikke å tape velgere. Men det er uheldig at den tidligere helseministeren uttaler seg stikk i strid med nåværende helseminister om spørsmål som opptar befolkningen sterk. Man skal ikke ha mange slike saker før klimaet innad i regjeringen blir betraktelig kjøligere.