Leder: Pirater skummer fløten

Etableringen av Piratforlaget er et nytt bidrag til en sterkere kommersialisering av forlagsbransjen, skriver redaktør Magne Lerø.

Etableringen av Piratforlaget er et nytt bidrag til en sterkere kommersialisering av forlagsbransjen. Det kan også ses på som en naturlig konsekvens av at bokbransjen nå i praksis er like kommersialisert som andre bransjer. Piratforlaget etableres etter modell fra Sverige som et forlag for bestselgerforfattere. Anne Holt, Jan Guillou, Liza Marklund og Unni Lindell vil bli å finne på Piratforlaget. Det vil merkes på bunnlinjen blant annet i Cappelen og Aschehoug.

Piratforlaget satser sterkt på få bøker. Forfatteren må selv være med å dele risiko, men så deles også overskuddet likt mellom forlag og forfatter. Når en forfatter kan tjene 100 kroner på hver solgte bok, istedenfor å få en royalty på 40 kroner, blir det mye penger av det om man selger 15–20 000 bøker. Men forfatterne må være villig til å bruke atskillige tusen i markedsføring for å nå opp i slike salgstall.

– Dette er de store forlagens skrekk. Vi skal gi leserne lavere priser og forfatterne bedre betingelser med større rettighetsmessig og produksjonsmessig delaktighet, sier Alexander Elguren, som blir administrerende direktør i det nye forlaget, til Dagens Næringsliv. Han er også forlagssjef i Pantagruel, som nå slutter å gi ut skjønnlitteratur.

Det er ikke noe å si på at et forlag vil gå nye veier når det gjelder fordeling av risiko og gevinst. I Piratforlaget skjærer en igjennom alt prat om kulturforpliktelse og forfattersolidaritet. Her sies det rett ut at det gjelder å selge mest mulig av de bøkene man gir ut. Ferdig med det. Det ligger i kortene at man ikke er interessert i å gi ut bøker av høy kvalitet men med et lite salgspotensial. Slik sett kan Piratforlaget ses på som et forlag som skummer fløten i bokmarkedet. Andre får ta seg av debutanter og bruke penger på å utvikle nye forfatterstemmer. Piratforlaget står klar til å ta imot forfatteren etter at de er blitt en suksess.

Piratforlaget forsvarer seg med at det er akkurat det samme bokklubbene gjør. De bryr seg ikke om den smale litteraturen, men er ute etter bestselgeren.

Piratforlaget har gjort det bra i Sverige. De kommer nok til å få gode økonomiske resultater i Norge også, til glede for sine eiere: Anders Elguren/Pantagruel (40 prosent), svenske Piratforlaget (blant annet eid av Jan Guillou) 40 prosent, og Trine Kjær, Anne Holts partner, som skal eie 20 prosent. Trine Kjær skal være redaktør i det nye forlaget.

Piratforlaget vil ikke være medlem av Den norske Forleggerforening. Da står de også fritt til å selge bøker til den pris en forhandler vil ta. Fri pris på bøker er kommet et lite skritt nærmere.